KULTURNÍ BOHATSTVÍ A ROZMANITOST

děti stojící na mostě

Tváří v tvář nárůstu extremismu a kulturního izolacionismu, tedy jevům, které ohrožují sociální soudržnost Evropské unie, budeme investovat do podpory kulturní a umělecké rozmanitosti, podpory evropských umělců, zachování evropského kulturního dědictví a podpory talentů.

Vícejazyčnost bude jádrem naší vize pro Evropu (*) a jsme odhodláni zajistit jí dostatečnou finanční podporu. Budeme podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, abychom zajistili inkluzivní společnost. To bude zahrnovat podporu menšinových jazyků a podněcování kulturní a umělecké spolupráce mezi národy v rámci Evropské unie.

A přestože rozpočet věnovaný na kulturu představuje v současné době pouze 0,2% evropského rozpočtu, doufáme, že se toto číslo vynásobí deseti.

Vytvoříme také evropský statut pro umělce, který jim zaručí uznání, mobilitu a přístup k sociálním právům. Jsme přesvědčeni, že evropská strategie na ochranu strategických kulturních statků může zachovat evropské kulturní dědictví pro budoucí generace.

Zavedeme evropský kulturní pas, který umožní všem mladým Evropanům přístup k bezplatným nebo zlevněným kulturním statkům v celé Evropě. Vypracováním strategie ochrany a zhodnocení regionálního dědictví chceme zachovat místní tradice a posílit sociální soudržnost.

V neposlední řadě vypracujeme dynamickou strategii pro evropské videohry a upevníme uznání sportů na profesionální i amatérské úrovni. Tento přístup by měl rozvíjet a stimulovat evropské talenty a zároveň podporovat kolektivní hodnoty, jako je týmový duch a sportovní etika.

Prioritní opatření

 • Vynásobte rozpočet přidělený na kulturu deseti.

  - sjednotit vícejazyčnost v komunikaci evropských institucí.

  - Zajistit, aby veškerý oficiální digitální obsah splňoval zákonnou povinnost respektovat mnohojazyčnost.

  - Podporovat dohody s velkými technologickými společnostmi, aby vyhledávače, algoritmy a prohlížeče nediskriminovaly uživatele v menšinových jazycích na základě jazyka.

  - Podporovat jazykovou rozmanitost, zejména regionální jazyky.

  - Podpora menšinových jazyků.

  - Zahrnout do způsobilých akcí programu Kreativní Evropa a iniciativ na podporu digitalizace v rámci plánu obnovy a odolnosti podporu rozvoje všech typů platforem pro tvorbu, sdružování a šíření obsahu v menšinových nebo regionálních jazycích, které přispívají k posílení a rozvoji digitální identity těchto kultur. Zajistit jejich přítomnost na hlavních obsahových platformách.

  - Zajistit dostatečné financování překladů do regionálních jazyků v rámci programu Kreativní Evropa.

  - Vytvořit rámec pro evropský status umělců a zaručit jim uznání, mobilitu a přístup k sociálním právům.

  - Zachovat udržitelnost všech uměleckých a kulturních projevů.

  - Chránit naše dědictví a strategické kulturní hodnoty.

  - Zabránit převzetí našich hlavních hráčů.

  - Posílit evropskou kulturní identitu.

  - Nabídněte evropský pas a umožněte přístup k evropským kulturním památkám a výstavám zdarma nebo se slevou.

  - Podporovat kulturní mobilitu mladých Evropanů.

cs_CZČeština