MEEDIA JA PLURALISM E

punane ja valge armastus seinakaunistus

Kasvava poliitilise ja majandusliku surve kontekstis leiame, et kõigil kodanikel peab olema juurdepääs vabale ja sõltumatule teabele. Ajakirjandusvabadus on oluline igas demokraatlikus ühiskonnas.

Tasakaalustatuma ja demokraatlikuma meediakeskkonna tagamiseks oleme pühendunud meedia ühinemiste ja ülevõtmiste jälgimisele, meedia mitmekesisuse kaitsmisele ja meedia läbipaistvuse suurendamisele kooskõlas Euroopa meediavabaduse seadusega.

Sotsiaalmeedia ja veebimeedia arengutega tugevdame kodanike kodanikuharidust ja meediapädevust nende kriitilise mõtlemisoskuse soodustamiseks.

Teadlikena sellest, et digipööre võib tuua kaasa kuritarvitusi ja diskrimineerimist, oleme pühendunud eeskirjade kohandamisele, et kaitsta tõhusamalt isikuandmeid, võidelda küberkuritegevuse vastu ja tagada kõigile võrdne juurdepääs digitehnoloogiatele.

Soovime jätkata võitlust desinformatsiooni ja libauudiste levitamise vastu internetis eesmärgiga tagada Euroopa väärtuste ja demokraatlike süsteemide kaitse.

VABADUSE JA PLURALISMI TAGAMINE

  • Ajakirjanike kaitsemine igasuguse hirmutamise või vägivalla eest. Lisaks mõistame hukka ja võitleme ebakindlusega sektoris, mis on üks peamisi sõnavabaduse piiramise vahendeid.
  • Meedia mitmekesisuse ja vabaduse soodustamine ning ajakirjandusvabaduse austamise toetamine on iga demokraatliku ühiskonna võtmeelemendid.
  • Suurte ühinemiste ja monopolistlike tavade ärahoidmine kooskõlas Euroopa meediavabaduse seadusega.
  • Vabale ja sõltumatule teabele juurdepääsu tagamine kodanikele. Avalike meediateenuste sõltumatuse kaitsmine.
  • Täiustatud tegevusjuhendi rakendamine desinformatsioonile – desinformatsiooni vastu võitlemisele on alla kirjutanud suur hulk osalisi.

KODANIKUHARIDUS JA MEEDIAPÄDEVUS

  • Meediaga seotud väljakutsete mõistmise võimaldamine kodanikele
  • ja kriitilise meele väljakujundamine.
  • Kaaskodanike harimine, et nad oskaksid eristada fakte

KOHALIKU, PIIRKONDLIKU JA EUROOPA AJAKIRJANDUSE TOETAMINE

  • • Pealkirjade digitaliseerimise hoogustamine ja
  • Euroopa ja piiriülese meedia (nt ARTE) propageerimine
etEesti