REWOLUCJA CYFROWA

niebiesko-fioletowy obraz dłoni osoby
Technologie cyfrowe stanowią fundament, na którym opiera się przyszłość Europy. W dobie szybkich zmian konieczne jest pełne wykorzystanie bezprecedensowych możliwości oferowanych przez rewolucję cyfrową. Zainwestujemy w badania, rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji. Nie musimy się jej obawiać, wręcz przeciwnie – cyfryzacja umożliwia nam uwolnienie niezwykłego potencjału w zakresie stymulowania innowacji, optymalizacji wydajności przemysłowej i kształtowania nowych sfer gospodarki. W obliczu tej cyfrowej transformacji jesteśmy zobowiązani zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zniwelować lukę pokoleniową. Jesteśmy przekonani, że aby zbudować integracyjną cyfrową przyszłość, konieczne jest zapewnienie kompleksowej edukacji cyfrowej, dostosowanej do potrzeb i możliwości każdej osoby. System kształcenia umiejętności cyfrowych ma fundamentalne znaczenie. Umożliwimy każdemu obywatelowi, niezależnie od wieku, naukę i wykorzystanie możliwości, jakie daje cyfrowy ekosystem. Aby wspierać wydajność i innowacyjność, dążymy do uproszczenia procedur administracyjnych. Konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego jest kwestią niepodlegającą dyskusji. Budując naszą cyfrową przyszłość, będziemy jeszcze bardziej chronić naszą infrastrukturę, dane i usługi online. Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych naszych obywateli i firm jest fundamentem zaufania podczas budowy środowiska cyfrowego. Jesteśmy i będziemy nadal silnie zaangażowani wochronę i poszanowanie podstawowych praw orazwolności. Dokładamy wszelkich starań, aby zasady prywatności i wolności wypowiedzi nigdy nie zostały naruszone. Musimy również wzmocnić naszą zdolność do zagwarantowania niezawodnych dostaw na potrzeby przemysłu i zmniejszyć naszą zależność od dostawców zewnętrznych. Wzmocni to naszą suwerenność gospodarczą przy jednoczesnym zabezpieczeniu naszej pozycji na arenie światowej.

Działania priorytetowysh

SZTUCZNA INTELIGENCJA

 • Przydzielić znaczące zasoby na badania, rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI).
 • Opracować konkretne ramy regulacyjne dla sztucznej inteligencji, w tym dotyczące przejrzystości i kontroli algorytmów, oraz promować nowe zarządzanie sztuczną inteligencją na forum ONZ.

 

INTEGRACJA CYFROWA

 • Inwestować w kompleksowe i dostosowane do potrzeb oraz możliwości wszystkich obywateli programy edukacji cyfrowej.
 • Poprawiać łączność na obszarach wiejskich.
 • Niwelować różnice między miastem a wsią i ułatwiać nowe formy partycypacji w życiu obywatelskim.
 • Uwzględniać w większym stopniu regiony najbardziej oddalone.
 • Bronić praw i potrzeb seniorów.

 

UPROSZCZENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

 • Promować wydajność i zachęcać do innowacji. •
 • Usuwać przeszkody biurokratyczne w celu ułatwienia dostępu cyfrowego dla wszystkich.

 

BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE

 • Wdrażać solidne zabezpieczenia dla naszej infrastruktury, danych i usług online.
 • Gwarantować poufność i bezpieczeństwo danych naszych obywateli i przedsiębiorstw.

 

SUWERENNOŚĆ

 • Promować preferencje europejskich produktów i rozwiązań cyfrowych na potrzeby administracji publicznej.
 • Zwiększać produkcję półprzewodników i chipów w UE poprzez wykorzystanie wspólnej strategii.
 • Wspierać gromadzenie i przetwarzanie danych w UE, szczególnie w celu ich ochrony przed przepisami eksterytorialnymi.
 • Gwarantować niezawodne dostawy. DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 15/300 65
pl_PLPolski