MEDIA I PLURALIZM

czerwono-biała dekoracja ścienna love

W kontekście rosnącej presji politycznej i gospodarczej uważamy, że wszyscy obywatele powinni mieć swobodny dostęp do wolnych i niezależnych informacji. Wolność prasy jest niezbędna w każdym demokratycznym społeczeństwie.

Aby zadbać o bardziej zrównoważone i demokratyczne środowisko medialne, zobowiązujemy się do monitorowania fuzji i przejęć mediów, ochrony ich pluralizmu i zwiększania ich transparentności zgodnie z europejską ustawą o wolności mediów.

Wraz z pojawianiem się sieci społecznościowych i mediów internetowych będziemy wzmacniać edukację obywatelską i umiejętności medialne obywateli, aby pomóc im rozwinąć krytyczne myślenie.

Mając świadomość, że transformacja cyfrowa może prowadzić do nadużyć i dyskryminacji, zobowiązujemy się do dostosowania przepisów w celu lepszej ochrony danych osobowych, zwalczania cyberprzestępczości i zagwarantowania wszystkim równego dostępu do technologii cyfrowych.

Chcemy kontynuować naszą walkę z rozprzestrzenianiem fałszywych informacji i dezinformacji w internecie, aby zagwarantować ochronę europejskich wartości i systemów demokratycznych.

ZAGWARANTOWANIE WOLNOŚCI I PLURALIZMU

  • Chronić dziennikarzy przed wszelkimi formami zastraszania lub przemocy. Potępiać i zwalczać niepewność zatrudnienia w tym sektorze, co jest jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych do ograniczania wolności słowa.
  • Wspierać różnorodność i wolność mediów oraz promować poszanowanie wolności prasy, które są kluczowymi elementami każdego demokratycznego społeczeństwa.
  • Unikać koncentracji kapitału i praktyk monopolistycznych zgodnie z europejskim prawem dotyczącym wolności mediów.
  • Zagwarantować obywatelom dostęp do bezpłatnych i niezależnych informacji. Chronić niezależność mediów publicznych.
  • Stosować zaostrzony kodeks postępowania w zakresie dezinformacji – wiele podmiotów zobowiązało się do zwalczania dezinformacji.

EDUKACJA OBYWATELSKA I UMIEJĘTNOŚCI MEDIALNE

  • Umożliwiać obywatelom zrozumienie kwestii związanych z mediami
  • i rozwijanie umiejętności krytycznej oceny.
  • Uczyć obywateli odróżniania prawdy od fikcji i fałszywych wiadomości

WSPARCIE DLA PRASY LOKALNEJ, REGIONALNEJ I EUROPEJSKIEJ

  • Zachęcać do digitalizacji publikacji i szerszego uwzględniania
  • Promować media europejskie i transgraniczne, takie jak ARTE.
pl_PLPolski