EDUKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA WSZYSTKICH

osoba siedząca na stosie książek podczas czytania

Wysokiej jakości edukacja dla wszystkich to jeden z naszych kluczowych priorytetów. Przewidujemy również znaczne zwiększenie finansowania programu Erasmus+ przeznaczonego dla młodych ludzi odbywających praktyki lub kształcenie zawodowe, zwiększając je dziesięciokrotnie.

Inicjatywa ta ma na celu kultywowanie poczucia przynależności do Europy, jednocześnie pomagając młodym ludziom rozwijać umiejętności, zdobywać wzbogacające doświadczenie i poszerzać horyzonty.

W tym celu dziesięciokrotnie zwiększymy budżet przeznaczony na program Erasmus+ dla młodych ludzi odbywających praktyki lub kształcenie zawodowe, aby pomóc im rozwijać umiejętności, doświadczenie i otwartość umysłu.

Jesteśmy też przekonani, że musimy zwiększyć reprezentację dziewcząt i kobiet na studiach i w zawodach naukowych. Będziemy rozwijać programy mentorskie i uświadamiające oraz budować prawdziwe sieci kontaktów zawodowych.

Jednocześnie, w obliczu wymagań związanych z transformacją ekologiczną, uważamy, że zasadnicze znaczenie mają inwestycje w kształcenie ustawiczne, możliwość przekwalifikowania i reorientacji zawodowej. Ważne jest umożliwienie przekwalifikowania się wszystkim osobom pracującym w sektorach podlegających szybkim zmianom, np. w przemyśle motoryzacyjnym lub sektorze paliw kopalnych. Jesteśmy przekonani, że można to osiągnąć poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami, organizacjami pracowniczymi i rządami. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uznawanie dyplomów i kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej, a także ułatwić mobilność studentów i pracowników.

Będziemy też rozwijać współpracę transgraniczną w zakresie edukacji i szkoleń, aby zaspokoić zapotrzebowanie na siłę roboczą w kluczowych sektorach (takich jak zdrowie, turystyka, przemysł itp.). W ten sposób możemy sprostać wyzwaniom rynku pracy i zapewnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić Europie przyszłość.

Działania priorytetowysh

  • Zwiększyć dziesięciokrotnie budżet programu Erasmus+.

  • Opracować strategię doskonalenia i innowacji dla europejskich sojuszy uniwersyteckich.
  • Przeciwdziałać drenażowi mózgów.

  • Przekształcać niektóre zawody, aby sprostać wy- DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 10/300 maganiom transformacji ekologicznej.
  • Wprowadzić wspólne kompetencje w zakresie edukacji na rzecz obywatelstwa europejskiego.

  • Wzmacniać poczucie przynależności do Europy.

  • Stworzyć wspólny dla krajów Unii Europejskiej mechanizm uznawania dyplomów i kwalifikacji.

  • Ułatwiać mobilność studentów i pracowników, a także zachęcać do przepływu umiejętności i talentów w całej UE.

  • Rozwijać współpracę transgraniczną w zakresie edukacji i szkoleń.

  • Promować europejską strategię szkolenia zawodowego, która obejmuje zasady przewidywalności zatrudnienia i powiązania z sektorami produkcyjnymi w celu przygotowania specjalistów do nowych miejsc pracy związanych z transformacją cyfrową i klimatyczną.
pl_PLPolski