COEZIUNE ȘI ECHITATE

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

steag cu stele albastre și galbene pe stâlp

Ne angajăm pe deplin să promovăm egalitatea de gen, asigurându-ne că toată lumea are acces echitabil la educație și oportunități de angajare în sectoare-cheie. Prin investiții în dezvoltarea de competențe și expertiză pentru toți, vom stimula inovarea și vom consolida competitivitatea. De asemenea, promovăm bunăstarea, sănătatea și siguranța familiilor și a membrilor acestora în societatea noastră în schimbare demografică.

Intergenerația este, de asemenea, una dintre prioritățile noastre, cu un angajament față de tineri și bătrâni. Dorim să construim o societate echilibrată și rezilientă, în care fiecare individ, indiferent de vârstă, să poată face față provocărilor viitoare. Credem cu tărie că cheia prosperității colective durabile constă în a oferi tuturor mijloacele și oportunitățile necesare.

Pentru a atinge acest obiectiv, vom pune în aplicare politici care să promoveze investițiile în tineret. Îi considerăm temelia viitorului nostru și ne angajăm să le sprijinim dobândirea de competențe, mobilitatea și accesul la stagii de practică de calitate. Investind în formarea și dezvoltarea tinerilor, vom forma o generație dinamică și competentă, gata să contribuie activ la prosperitatea și durabilitatea societății noastre.

Totodată, pentru persoanele mai în vârstă, vom elabora politici și inițiative care să le asigure bunăstarea, participarea activă în societate și accesul la oportunități continue. Astfel, prin asigurarea accesului echitabil la formare de calitate, vom permite tuturor persoanelor să-și dezvolte potențialul și să contribuie pe deplin la economie și societate. De asemenea, dorim să creăm un Observator European al Talentelor, al cărui scop va fi acela de a încuraja colaborarea între statele membre pentru a identifica cele mai bune practici în domeniul educației, formării și dezvoltării competențelor.

Suntem convinși că, prin încurajarea inovării educaționale, ne asigurăm că continentul nostru rămâne în fruntea educației și formării.

Credem cu tărie într-o Europă care celebrează diversitatea. Credem că este o forță care trebuie apreciată.

Consolidarea statului social și a sistemelor de protecție socială pentru a le permite să răspundă la tranzițiile demografice, digitale și verzi în desfășurare va fi întotdeauna în centrul angajamentului nostru.

Vom fi în fruntea promovării egalității și respectului pentru toți și ne vom asigura că standardele noastre europene, care sunt deja printre cele mai avansate din lume, devin din ce în ce mai coerente în întreaga Uniune.

În Uniunea Europeană de mâine, individul va fi în centrul orașului. Vom crea orașe complet accesibile, fără bariere, pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Familiile vor fi recunoscute și respectate în întreaga Europă, cu legi naționale care garantează egalitatea și demnitatea pentru toți.

Acțiuni prioritare

LUPTA PENTRU EGALITATEA DE SEX

 • Asigurarea de salarii egale pentru bărbați și femei.
 • Luarea în considerare a egalității ca factor de competitivitate, permițând integrarea tuturor talentelor disponibile în sistemul de producție.
 • Combaterea hărțuirii la locul de muncă și promovarea egalității de gen, în mod consecvent și neobosit, în toate aspectele vieții.
 • Garantarea drepturilor sexuale și reproductive pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
 • Eradicarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, copiilor și a violenței bazate pe gen

   

INTERGENERAȚIE

 • Extinderea protecției juridice europene împotriva discriminării pe motive de vârstă dincolo de domeniul ocupării forței de muncă.
 • Permiterea persoanelor în vârstă să beneficieze de îngrijire pe termen lung prin consolidarea autonomiei, integrării și rolului lor în societate.
 • Asigurarea participării persoanelor în vârstă în toate domeniile prin promovarea unei strategii europene pentru îmbătrânirea activă.
 • Permiterea accesului deplin, accesibil și egal la serviciile publice, cum ar fi transportul public și locuințele.
 • Facilitarea perioadelor de tranziție între învățare, muncă, îngrijirea familiei, perioadele de șomaj și pensionare, care pot avea loc la vârste diferite.
 • Promovarea drepturilor omului pe tot parcursul vieții în cadrul Organizației Națiunilor Unite

   

FORMARE DE CALITATE

 • Crearea unui Observator european al talentelor.
 • Permiterea exportului drepturilor de securitate socială pentru a promova mobilitatea.
 • Încurajarea salariilor minime adecvate.
 • Protejarea securității în muncă și asigurarea securității sanitare, securității fizice și psihice.

   

EGALITATE PENTRU TOȚI

 • Combaterea sărăciei, dezvoltarea de programe de sprijin specifice și abordarea în special a problemei sărăciei în rândul copiilor.
 • Abordarea problemei locuințelor decente și accesibile, eradicând în același timp fenomenul „lipsei de adăpost”.
 • Sprijinirea gospodăriilor și întreprinderilor care se confruntă cu sărăcia energetică și acordarea de sprijin pentru renovarea clădirilor.
 • Asigurarea drepturilor egale pentru persoanele cu dizabilități și facilitarea liberei circulații a acestora și introducerea unui card european pentru persoanele cu dizabilități.


O NOUĂ LUME A MUNCII

 • Protejarea lucrătorilor cu statut non-standard și oferirea de protecție socială, indiferent de statutul lor de angajare.
 • Recunoașterea dreptului la deconectare și reglementarea practicii muncii la distanță.
 • Promovarea revalorizării personalului din prima linie și definirea mai clară a sectoarelor- cheie ale economiei
ro_RORomână