CONSOLIDARE ȘI AUTONOMIE

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

Partidul Democrat European Acțiuni prioritare

În vastul domeniu al industriei, în care viitorul nostru este făurit, ne angajăm să cultivăm o economie europeană care să ne protejeze resursele, să ne diversifice aprovizionarea, să ne asigure întreprinderile strategice și să stimuleze concurența loială la nivel internațional.

Astfel, pentru a ne reduce dependența de un grup mic de țări furnizoare, vom opta pentru diversificarea surselor noastre de aprovizionare și asigurarea securității acestora. În același timp, vom institui mecanisme eficiente de reutilizare și reciclare pentru a atenua consecințele ecologice și economice ale extragerii acestor resurse.

În plus, vom acorda o atenție deosebită amenințării spionajului economic. Prin implementarea unor metode avansate de supraveghere și implementarea unor măsuri de protecție adecvate, ne vom consolida rezistența în fața acestei amenințări în creștere.

Dar nu există autonomie fără transport. În acest domeniu, în timp ce adoptăm tehnologii digitale și noi energii, ne angajăm să investim într-o rețea eficientă de legături feroviare, aeriene și maritime de mare viteză. Suntem convinși că îmbunătățirea infrastructurii va facilita călătoriile transfrontaliere și va promova integrarea europeană.

Prin dezvoltarea transportului, și în special a transportului public, vom spori comerțul, vom încuraja turismul intra-european și vom facilita mobilitatea cetățenilor. În plus, pentru a facilita accesul la finanțări pentru cercetare și dezvoltare, vom dezvolta proceduri simplificate și transparente. Prin sprijinirea accesului la fondurile UE, vom stimula creativitatea, vom încuraja apariția de noi idei și vom consolida competitivitatea Europei pe scena mondială.

Pentru a crea oportunități de angajare, a stimula creșterea și a menține Europa în fruntea inovării tehnologice, vom pune în aplicare politici și măsuri stimulative și vom încuraja transformarea rezultatelor cercetării în produse și servicii concrete.

În cele din urmă, suntem convinși că investițiile în sectorul spațial sunt esențiale pentru competitivitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Cu toate acestea, vom promova practici responsabile în explorarea spațiului și vom pune în aplicare norme de securitate pentru a proteja interesele UE și ale statelor sale membre în spațiu.

Acțiuni prioritare

INDUSTRIE

 • Creșterea circularității materialelor în Uniunea Europeană prin dezvoltarea reutilizării și reciclării materialelor rare, cu monitorizarea cuprinzătoare a lanțului de aprovizionare și promovarea proiectării ecologice.
 • Dezvoltarea exploatării durabile a materiilor prime strategice în Uniunea Europeană și diversificarea în continuare a importurilor noastre.
 • Un control mai bun al exportului de bunuri și tehnologii strategice.
 • Monitorizarea mai atentă și contracararea spionajului economic efectuat de actorii străini.
 • Facilitarea concurenței internaționale loiale și sprijinirea industriilor noastre strategice prin luarea în considerare a creării unui fond european pentru a proteja industriile strategice de practicile coercitive sau de încercările de preluare din afara Uniunii.


TRANSPORTURI

 • Solicitarea respectării planurilor de investiții definite în rețelele transeuropene de transport (TEN-T) pentru a îmbunătăți conectivitatea transfrontalieră printr- o rețea europeană de legături feroviare, aeriene și maritime de mare viteză.
 • Accelerarea digitalizării și tranziției verzi a sectorului transporturilor și dezvoltarea unui sistem de mobilitate integrat, inteligent și european.
 • Sprijinirea producției de baterii și a stocării energiei în Uniunea Europeană și implementarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi.
 • Propunerea de sărbătorire a Anului European al Ciclismului.
 • Transformarea Uniunii Europene în lider în domeniul aeronavelor cu emisii zero.
 • Consolidarea transportului public, în special prin simplificarea utilizării acestuia prin intermediul sistemelor comune de emitere a biletelor.
 • Dezvoltarea cerului unic european, un element- cheie pentru eficiența transportului aerian și reducerea emisiilor.


CERCETARE ȘI INOVARE

 • Simplificarea accesului la fondurile UE pentru cercetare și dezvoltare, în special pentru IMMuri și cercetători.
 • Promovarea comercializării și a adoptării pe piață a noilor tehnologii și inovații în Uniunea Europeană.
 • Promovarea sinergiilor între programele europene.


SPAȚIU

 • Propunerea unei legislații generale a Uniunii Europene privind spațiul, cu criterii de durabilitate a mediului și a spațiului, dar și norme privind securitatea spațială.
 • Creșterea bugetului Uniunii Europene pentru spațiu, în special pentru a asigura accesul Uniunii Europene la spațiu și dezvoltarea constelațiilor sale de sateliți (Galileo, Copernicus, IRIS 2).
 • Propunerea creării unui Comandament Spațial European, pentru a proteja mai bine activele noastre spațiale europene și pe cele ale statelor membre.
 • Sprijinirea lansării sateliților publici și comerciali din Uniunea Europeană.
 • Revizuirea tratatelor, conferind un rol mai important reglementării spațiului de către Uniunea Europeană.
ro_RORomână