Democrație și Guvernanță

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

Partidul Democrat European Acțiuni prioritare

Tratatele europene în vigoare au marcat mai mult de 15 ani de progres pentru Europa. Cu toate acestea, Uniunea Europeană are în prezent o oportunitate unică pentru a-și consolida structura instituțională și pentru a deveni o Europă suverană și democratică. Pentru a merge și mai departe, noi putem munci la crearea unei adevărate uniuni politice bazate pe solidaritate.

Noi, democrații europeni, facem apel la Europa să-și recâștige controlul asupra destinului său prin consolidarea suveranității și autonomiei continentului. Prin construirea unei comunități politice de susținere, vom asigura un viitor pozitiv pentru Europa, abordând provocările populismului și încălcările dreptului internațional cu soluții constructive și incluzive. Pentru a face față provocărilor viitoare, fie ele sociale, climatice, de mediu sau de securitate, Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient. Vrem să construim un viitor prosper și rezistent pentru continentul nostru. Împreună, putem face din Europa o forță pozitivă pentru cetățenii săi și pentru lume. De asemenea, pentru a consolida democrația, este necesar să se stabilească posibilitatea alegerii unui președinte al Uniunii Europene din listele electorale comune ale tuturor țărilor europene.

Și, în plus, pentru a reînnoi legătura dintre cetățeni și Europa, precum și cu instituțiile sale, implicarea directă în viața politică a Uniunii este esențială.

Așteptarea alegerilor europene la fiecare cinci ani nu mai este suficientă pentru a promova participarea reală a cetățenilor. Propunem o acțiune inovatoare: instituirea unui mecanism de agore cetățenești.

În fiecare an, primăvara, ar putea avea loc reuniuni ale agorelor cetățenești naționale și europene pentru a dezbate și a propune priorități pentru Europa. Aceste schimburi ar permite dezvoltarea programului anual prezentat de către președintele Comisiei Europene în fiecare septembrie, în timpul discursului privind starea Uniunii. Oferind cetățenilor această platformă pentru a se exprima în mod activ, vom promova participarea directă la construirea Europei și vom consolida sentimentul de apartenență și angajamentul tuturor cetățenilor față de Europa.

Democrația trebuie consolidată prin includerea cetățenilor în deciziile politice. Prin furnizarea de informații transparente, tratarea cetățenilor ca parteneri și implicarea activă a acestora, asigurăm stabilitatea democratică și evităm multe probleme. 26

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

ELIMINAREA DREPTULUI DE VETO

LISTE TRANSNAȚIONALE

ALEGEREA DIRECTĂ A UNUI PREȘEDINTE AL UE

MAI MULTE PUTERI PARLAMENTULUI

SIMPLIFICAREA VOTULUI DIN STRĂINĂTATE

 • Stabilirea unei convenții de revizuire a tratatului pentru a elimina votul în unanimitate în cadrul Consiliului.
 • Punerea în aplicare a propunerilor Conferinței privind viitorul Europei pentru a prezenta cerințele cetățenilor europeni în acest domeniu.
 • Facilitarea integrării politice mai rapide a grupurilor de țări și popoare care demonstrează voința politică, fără posibilitatea de blocare din partea altora.
 • Stabilirea posibilității alegerii unui președinte al Uniunii Europene din listele electorale comune ale tuturor țărilor europene (fuziunea președintelui Comisiei și a președintelui Consiliului European).
 • Includerea listelor transnaționale în alegerile pentru Parlamentul European.
 • Acordarea de drepturi legislative codecizionale Parlamentului European atunci când acesta joacă un rol consultativ și drepturi codecizionale asupra bugetului, inclusiv a veniturilor.
 • Încredințarea Parlamentului cu un drept autentic de inițiativă legislativă care să completeze inițiativa cetățenească europeană.
 • Consolidarea rolului Uniunii Europene în domenii precum sănătatea, educația și energia.
 • Introducerea unei clauze de urgență care să permită Uniunii Europene să acționeze cu puteri extraordinare în cazul unei crize majore.
 • Consolidarea partidelor și fundațiilor politice europene pentru a spori viabilitatea acestora.
 • Asigurarea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și interzicerea interferențelor internaționale.
 • Consolidarea capacității partidelor și mișcărilor politice de a desfășura campanii politice transnaționale.
 • Activarea clauzelor care permit trecerea la votul cu majoritate calificată în anumite decizii europene. Acest lucru va evita blocajele care pot apărea cu sistemul actual de unanimitate.
 • Punerea în aplicare a clauzelor pasarele temporare de corelare pentru a permite schimbări juridice și instituționale semnificative utilizând proceduri simplificate.
 • Îmbunătățirea drepturilor de vot ale rezidenților într-un alt stat membru, ce provin dintr-o altă țară, la alegerile europene.
 • Facilitarea participării cetățenilor europeni care locuiesc într-un alt stat membru, permițându-le să voteze și/sau să participe la alegerile regionale sau naționale din țara în care locuiesc.
 • Propunerea creării unei agenții europene care să consolideze democrația în procesul decizional, participarea cetățenească în cadrul UE și rolul parlamentelor naționale.
 • Asigurarea de oportunități egale pentru toți cetățenii Uniunii și acordarea unei atenții deosebită celor mai vulnerabili și marginalizați.
 • Încurajarea participării cetățenilor prin utilizarea noilor tehnologii.
 • Crearea unui statut de cetățenie europeană pe baza tratatelor existente
 • Stabilirea unui statut pentru asociațiile transfrontaliere europene.
 • Continuarea promovării rolului autorităților locale și regionale în politicile privind clima și biodiversitatea prin acțiuni subnaționale de diplomație în domeniul climei.
 • Elaborarea unui proiect-pilot privind promovarea valorilor europene prin educație și cultură, inclusiv identificarea celor mai bune practici la nivel local și regional în întreaga Uniune Europeană, după cum a decis Comitetul Regiunilor.
 • Clarificarea faptului că subsidiaritatea nu se referă la împiedicarea acțiunii la nivel european, ci la identificarea nivelului de guvernare care ar trebui să joace rolul principal, fie prin competențe formale exclusive, fie prin competențe formale partajate.
 • Acordarea parlamentelor naționale și regionale cu putere legislativă posibilitatea de a sugera pe viitor inițiative legislative la nivelul Uniunii Europene prin prevederea unui mecanism specific în acest scop în Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană.
 • Schimbarea denumirilor instituțiilor Uniunii Europene, pentru a clarifica funcțiile și rolul acestora în procesul decizional al Uniunii Europene pentru cetățeni.
ro_RORomână