DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

Credem într-o Europă unită, echitabilă și incluzivă, în care fiecare individ este respectat și își poate trăi viața pe deplin și în mod liber. Prin urmare, vom apăra cu fermitate drepturile universale ale omului, înrădăcinate în vasta noastră cultură europeană. Lupta noastră va elimina toate barierele din calea unei societăți incluzive, care să îmbrățișeze diversitatea transgen, transgenerațională și transnațională.

Vom sprijini activ diversitatea și incluziunea, vom apăra drepturile minorităților și vom depune eforturi pentru adoptarea directivei orizontale privind combaterea discriminării. Vom garanta egalitatea prin asigurarea acelorași drepturi pentru toate familiile din toate țările UE.

În plus, vom elimina barierele structurale de pe continent, asigurând accesul neîngrădit al persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru a ne consolida angajamentul față de drepturile fundamentale, vom dubla bugetul și personalul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, extinzându- i mandatul și funcțiile.

Acțiuni prioritare

  • Recunoașterea și respectarea drepturilor universale ale omului este o parte integrantă a culturii noastre europene și vom depune eforturi pentru a elimina toate barierele din calea construirii unei societăți pe deplin incluzive: transgen, transgeneraționale și transnaționale.

  • Promovarea diversității și incluziunii și apărarea respectului pentru minorități și sprijinirea adoptării directivei orizontale privind combaterea discriminării, așteptată din 2008.

  • Asigurarea faptului că familiile au aceleași drepturi ca în țara lor de origine, în toate țările UE.

  • Promovarea unui plan ambițios pentru a elimina barierele structurale din întreaga Uniune pentru a permite astfel accesul persoanelor cu mobilitate redusă

  • Consolidarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene prin dublarea bugetului și a personalului acesteia și prin extinderea mandatului și a funcțiilor acesteia.
ro_RORomână