FINANȚAREA BUNURILOR PUBLICE COMUNE

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

Partidul Democrat European

Este timpul să vorbim despre finanțe. O întrebare centrală se întrevede: cum să dotăm Uniunea Europeană cu noi resurse proprii pentru a ne susține ambițiile colective?

Chiar dacă în noiembrie 2022 Parlamentul a dat undă verde propunerii Comisiei de a introduce un prim set de trei noi resurse proprii (un mecanism extins de comercializare a certificatelor de emisii, un mecanism de ajustare a carbonului la frontiere și realocarea unei părți din profiturile companiilor multinaționale foarte mari*), noi privim și mai departe.

Suntem convinși că, pentru a revitaliza economia europeană, este imperativ să consolidăm mijloacele de finanțare directă, reducând în același timp dependența acesteia de contribuțiile naționale sau de impozitele impuse cetățenilor. Într-adevăr, cetățenii nu trebuie impozitați de Europa. Mai degrabă, marile companii poluatoare și giganții digitali care profită de piața unică în timp ce își externalizează activitățile sunt cei care trebuie să contribuie pentru a atinge aceste obiective.

Această abordare ne va permite să finanțăm noi proiecte de infrastructură, cercetare, precum și tranziția verde și digitală, fără a impune o povară excesivă niciunui stat membru.

Importanța acestei abordări constă în faptul că niciun stat membru nu poate strânge fonduri în mod izolat. În fața provocărilor viitoare, nu trebuie să ne imaginăm un simplu transfer de resurse de la o țară la alta, ci mai degrabă un răspuns colectiv din partea Uniunii. Vrem să acționăm la nivel european, acolo unde statele individuale nu pot face acest lucru în mod eficient. Aceasta este ceea ce înțelegem prin subsidiaritate.

Aceste noi resurse vor fi alocate în mod specific proiectelor în care punerea în comun a resurselor capătă sens. Prin urmare, prioritatea noastră va fi să sprijinim inteligența artificială, să investim în economia de mâine (în special în digitalizarea industriei) și să promovăm cercetarea privind energiile regenerabile și tehnologiile viitorului.

(*) Resurse generate de contribuțiile din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) și o parte din profiturile reziduale ale marilor companii multinaționale.

Acțiuni prioritare

RESURSE PROPRII

  • Dezvoltarea impozitării corporațiilor în vederea armonizării bazelor de impozitare a societăților în cadrul UE.
  • Introducerea unei impozitări a criptomonedelor, un sector slab reglementat care profită de diferitele regimuri fiscale aplicabile între statele membre.
  • Adoptarea impozitării giganților digitali astfel încât toți actorii să își plătească echitabil partea, întrucât sunt impozitați la jumătate față de companiile tradiționale din Europa.
  • Monitorizarea marilor companii multinaționale, în special cele cu un impact semnificativ asupra mediului, pentru a se asigura că acestea contribuie proporțional cu amprenta lor.
  • Asigurarea generării acestor noi resurse într-un mod echitabil și transparent.


RELANSARE

  • Sprijinirea noilor proiecte de infrastructură și cercetare și crearea de locuri de muncă și consolidarea competitivității noastre globale


TRANZIȚIA VERDE, DIGITALĂ ȘI CUNOAȘTEREA

  • Alocarea unei părți semnificative din noile resurse proprii proiectelor legate de energia regenerabilă, cercetării privind tehnologiile viitoare și digitalizarea industriei, culturii și ErasmusCOMPETITIVITATE

  • Asigurarea faptului că Uniunea Europeană nu este dezavantajată din punct de vedere al concurenței.
  • Promovarea participării cetățenilor la definirea proiectelor finanțate din aceste resurse, garantând astfel o abordare democratică și transparentă.UNIUNEA VALORILOR

  • Consolidarea capacității Uniunii Europene de a finanța în mod direct societatea civilă sau autoritățile locale atunci când adoptă sancțiuni financiare pentru încălcarea statului de drept împotriva unui guvern al Uniunii Europene, prin promovarea unei condiționalități bugetare inteligente și oferind Uniunii Europene posibilitatea de a finanța, așa cum a propus Renew Europe.
ro_RORomână