Reforma Zonei Euro

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

steag cu stele albastre și galbene pe stâlp

Partidul Democrat European Acțiuni prioritare

Într-o lume în continuă schimbare, reforma zonei euro este un subiect complex care necesită inițiativă ambițioasă și acțiune colectivă.

Propunerea noastră este clară: o reformă curajoasă a zonei euro. Ne angajăm să creăm o uniune economică care nu numai că rezistă crizelor, ci devine și mai puternică și mai prosperă.

În fața amenințării revenirii inflației și a creșterii reduse pe continentul nostru, avem responsabilitatea de a construi o zonă euro consolidată, o zonă care să rezoneze cu creșterea și convergența între toate țările membre și a cărei funcționare va fi optimizată.

Unitatea Uniunii Europene rămâne cel mai valoros atu al nostru, dar având în vedere că fiecare stat membru are caracteristici și nevoi economice unice, propunem o abordare echilibrată care va încuraja dezvoltarea unor standarde comune, ținând cont în același timp de specificul național. Această abordare va fi cheia implementării reformelor structurale eficiente, consolidând capacitatea economiilor noastre de a crește împreună și de a rezista turbulențelor externe.

Reforma implică, de asemenea, modernizarea zonei euro. Dorim să creăm un euro digital, având grijă să nu eliminăm lichiditățile.

Această inovație va oferi cetățenilor un nou instrument de plată, valorificând capacitatea de transformare a monedelor digitale. Acest euro digital nu va fi un înlocuitor pentru numerar, ci o nouă metodă de plată. Respectând principiile fundamentale ale confidențialității și comodității plăților, crearea unei monede euro digitale va propulsa moneda noastră comună în prim-planul secolului XXI și ne va permite să ne menținem suveranitatea monetară în fața altor puteri majore care își dezvoltă, de asemenea, monedele digitale.

CONVERGENȚĂ PENTRU A REZISTA MAI BINE

 • Recunoașterea importanței abordărilor specifice fiecărei țări.
 • Facilitarea unei creșteri armonioase în zona euro și consolidarea stabilității financiare.
 • Încurajarea investițiilor pentru atingerea obiectivelor-cheie, cum ar fi dubla tranziție verde și digitală și autonomia strategică a UE

REFORME STRUCTURALE

 • Eforturi în direcția unei zone euro în care provocările economice sunt abordate în mod colectiv și alinierea politicilor noastre fiscale.
 • Propunerea unei aderări mai stricte și mai transparente la normele fiscale existente.
 • Asigurarea unei gestionări responsabile a bugetului pentru a aborda disparitățile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea și productivitatea și o mai bună contabilizare a riscurilor legate de climă.
 • Promovarea unei dezvoltări economice echitabile în întreaga zonă euro, stimulând în același timp investițiile publice necesare pentru tranziția justă către o economie fără emisii de carbon

RESPECTAREA REGULILOR BUGETARE ȘI COOPERAREA

 • Promovarea cooperării economice și a noilor investiții comune (în special în domeniul digital, ecologic și al securității).

EURO DIGITAL

 • Introducerea monedei noastre digitale pentru a ne menține suveranitatea monetară și pentru a consolida zona euro ca lider mondial.

METODELE DE PLATĂ DE MÂINE

 • Dezvoltarea identificării financiare digitale în întreaga UE, permițând clienților, băncilor și investitorilor să recunoască cu ușurință identificarea altor state membre ale UE.

 • Împingerea Băncii Centrale Europene (BCE) ca să monitorizeze mai bine tranzacțiile mari lichide și digitale pentru a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și finanțarea terorismului și a crimei organizate.

ro_RORomână