Manifest

Pentru o Europă puternică și unită în actiune

Partidul Democrat European votul !

În centrul democrațiilor noastre se află un act fundamental: votul. În perioada 6-9 iunie 2024, cu ocazia alegerilor europene, avem o oportunitate fără precedent de a concretiza această misiune cetățenească: votul.

De ce este această situație de o importanță crucială?

În primul rând, pentru că această ocazie unică de a ne alege reprezentanții europeni ne diferențiază de restul lumii. Prin vot universal direct, putem participa activ la alegerea unui parlament continental.

În plus, votul pentru un parlament supranațional îi conferă putere fiecărui cetățean european.

Conștienți de importanța și impactul semnificativ al votului dumneavoastră, mișcarea noastră vă oferă un manifest clar care prezintă ideile, prioritățile și acțiunile noastre în favoarea apărării și promovării exprimării democratice, reprezentării cetățenilor și diseminării ideilor politice la scară europeană.

Ne angajăm să aducem instituțiile europene mai aproape de cetățeni și facem campanie pentru ca aceștia să poată alege un adevărat președinte al Uniunii Europene, la fel cum își aleg primarul; pentru ca aceștia să poată vota direct pentru mișcările politice europene, așa cum fac la nivel local și național. Prin urmare, problema unei noi politici transnaționale este inevitabilă.

În opinia noastră, este esențial să depășim granițele naționale pentru a ne alege reprezentanții în Parlamentul European. În loc de 27 de dezbateri naționale la alegerile europene, trebuie să ne concentrăm pe o dezbatere și o politică cu adevărat europene. Acest lucru ne va permite să abordăm împreună marile provocări, să luăm decizii colective și să ne modelăm viitorul cu mai multă legitimitate și eficiență.

Suntem profund convinși de valoarea intrinsecă a fiecărui individ, oriunde s-ar afla. Aspirăm să îi convingem pe toți cei care își doresc o Europă umanistă, mai puternică, mai suverană și mai democratică și care doresc să depășească diviziunile, fragmentările și fisurile pe care populiștii și naționaliștii încearcă să le adâncească din ce în ce mai mult spre a produce implozia valorilor noastre europene. Uniunea Europeană pe care o imaginăm este un teritoriu în care toată lumea își poate exprima întregul potențial și își poate trăi cetățenia europeană la maximum, indiferent de gen, de orientare sexuală și de identitate sau de expresie de gen, de vârstă și de generație, de origine socială, de origine etnică și de naționalitate, de religie sau de credință, de abilități fizice și mentale. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative de-a lungul deceniilor, dar nu este încă realizată, iar munca este departe de a fi finalizată.

Noi dorim o Europă mai angajată, mai incluzivă și mai prosperă, în care cetățenii să se afle în centrul deciziilor. De la comună la Uniunea Europeană.

Trebuie să ne asigurăm că femeile și bărbații obțin egalitateaegalitatea deplină și substanțială în toate aspectele vieții cât mai curând posibil. De asemenea, trebuie să eradicăm violența bazată pe gen, care rămâne o problemă majoră în Europa.

Concepția noastră despre diversitate nu se limitează la lupta împotriva discriminării: luptăm pentru a construi o societate în care diferența nu este doar acceptată, ci celebrată. Recunoașterea și respectarea drepturilor universale ale omului este o parte integrantă a culturii noastre europene și ne vom strădui să eliminăm toate obstacolele care stau în calea construirii unei societăți pe deplin incluzive.

După cum puteți vedea, mișcarea noastră dorește să consolideze această Europă a soluțiilor, care va oferi răspunsuri concrete și va crea multe oportunități pentru regiunile noastre și cetățenii lor.

Cu toate acestea, Renew Europe nu a așteptat acest termen pentru a lua măsuri. Din 2019 grupul nostru politic a devenit un actor-cheie în Parlamentul European. Prin inteligența noastră colectivă și prin intermediul alianțele noastre, sub conducerea lui Emmanuel Macron, ne-am concretizat promisiunile prin revitalizarea fundamentelor unei Europe dinamice și puternice, prioritizând în același timp acțiunea concretă și pragmatică.

Suntem mândri de rezultatele tangibile obținute în timpul acestui mandat. Cu toate că fundamentele pe care s-a bazat societatea noastră au relevat anumite slăbiciuni și au evidențiat limitele vechilor ipoteze în ceea ce privește liberul schimb, deschiderea fără reciprocitate sau o anumită naivitate față de mizele comerciale majore, vom fi recunoscuți ca fiind la originea unor progrese foarte semnificative. Printre acestea se numără și noua condiționalitate pentru statul de drept, care împiedică acordarea de fonduri celor care nu respectă valorile europene. De asemenea, am promovat inițiative-cheie, cum ar fi Pactul verde, noile legi privind piața și serviciile digitale, vaccinurile împotriva Covid- 19, Planul de redresare, Pactul privind azilul și migrația, introducerea listelor transnaționale sau organizarea Conferinței privind viitorul Europei. Aceasta din urmă a reprezentat o premieră în istoria Europei, permițând o participare cetățenească directă la scară continentală.

Împreună, putem modela un viitor mai bun, în care valorile libertătii, democratiei, egalitătii și solidaritătii sunt pe deplin realizate.

Credem cu tărie că suveranitatea și autonomia strategică europeană sunt esențiale pentru a ne păstra libertățile și este timpul să ne definim clar viziunea asupra Europei.

Obiectivul nostru este de a lupta pentru o strategie continentală care să se adapteze la noile provocări și cerințe. Principiul conviețuirii împreună în calitate de europeni trebuie să ne ghideze, asigurând în același timp securitatea, dezvoltarea și cooperarea continentului nostru.

În acest spirit, susținem propunerea pentru o comunitate politică europeană. Această comunitate va avea misiunea de a consolida legăturile dintre statele membre ale Uniunii Europene, țările candidate în procesul de aderare, precum și țările europene care au ales să nu facă parte din Uniunea noastră. Este esențial, în fapt, să asigurăm o acțiune coerentă și să promovăm un sentiment comun de comunitate în cadrul acestei noi arhitecturi de cooperare și securitate continentală.

În acest context, este evident că Uniunea Europeană, așa cum există în prezent cu structura sa instituțională, nu este pregătită să joace acest nou rol geopolitic și nici să primească noi membri. Pentru a face față acestor provocări, sunt necesare reforme inevitabile fără totem sau tabuuri.

Împreună, putem să modelăm un viitor mai bun în care valorile de libertate, democrație, egalitate și solidaritate sunt pe deplin realizate.

Trebuie să reorganizăm continentul european și, pentru a numi doar principalele reforme, trebuie să punem în aplicare o uniune a apărării și o uniune energetică, eliminând dreptul de veto, facilitând inițiativele popoarelor și statelor care doresc să-și accelereze uniunea politică, creând noi resurse proprii, consolidând Parlamentul European, reducând în același timp numărul de comisari. Este imperativ să revizuim tratatele pentru a realiza aceste schimbări esențiale și pentru a putea merge mai departe cu unificarea continentală. Trebuie să urmărim o Europă suverană care ne va permite să preluăm cu adevărat controlul asupra destinului nostru.

Uniunea Europeană a fost concepută pentru a consolida, mai degrabă decât a slăbi, diferitele niveluri de guvernare, fie locale, naționale sau supranaționale. Mișcarea noastră va avea o abordare în care orașul întărește regiunea, care la rândul său întărește națiunea și, prin extensie, Parlamentul European și invers. Scopul este de a promova atât o colaborarea de jos în sus dar și de sus în jos între diferitele niveluri de guvernare și de democrație, creând astfel o structură mai puternică și mai eficientă. Vom promova, de asemenea, o nouă strategie de cooperare între diferitele generații, pentru o adevărată solidaritate între cei mai tineri și cei mai în vârstă.

Când vorbim despre Europa, angajamentul nostru se extinde în mod natural de la continent la oceane și la teritoriile ultraperiferice. Suntem hotărâți să plasăm regiunile ultraperiferice în centrul preocupărilor noastre și să le acordăm recunoașterea pe care o merită ca teritorii aducătoare de soluții și de o importanță geopolitică strategică. Aceste regiuni fac parte pe deplin din Uniunea Europeană și dorim ca ele să simtă acest lucru tot mai puternic și mai serios.

 

Ambiția noastră este de a face din Europa un far de excelență și inovare, concentrându-ne pe bunăstarea concetățenilor noștri și construind o viziune luminoasă pentru generațiile viitoare.

De aceea dorim să consolidăm protecția cetățenilor, să recâștigăm controlul asupra destinului nostru, să exploatăm pe deplin potențialul inteligenței artificiale, să consolidăm apărarea noastră comună, să gestionăm în mod responsabil provocările legate de migrație și să asigurăm o protecție atentă a climei.

Tranziția verde trebuie să fie pragmatică și incluzivă, ghidată de tehnologie, departe de dogmele ideologice și în niciun caz punitivă față de familii, întreprinderi sau profesioniști din sectorul primar, fermieri și pescari. Uniunea Europeană însăși trebuie să se ocupe de această tranziție. Aceasta implică reformarea bugetelor europene și crearea de noi resurse financiare, cum ar fi taxa pe carbon la frontiere.

Ne propunem să încurajăm dezvoltarea energiei regenerabile prin oferirea de stimulente financiare pentru a încuraja tranziția către o economie verde și albastră. Vom sprijini în mod activ companiile care se angajează în dezvoltarea de tehnologii curate și vom continua toate eforturile noastre în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru mișcarea noastră, digitalul și tranziția verde și maritimă sunt pilonii esențiali ai Europei noastre în secolul XXI, la fel cum au fost cărbunele și oțelul în trecut. Abordarea noastră proactivă ne determină să construim o Europă rezilientă, prosperă și în armonie cu mediul nostru. Vom sprijini politici echilibrate și pragmatice de reducere a emisiilor de carbon, de promovare a energiei regenerabile și de încurajare a adoptării unor moduri de transport mai ecologice.

Convinși că inovarea și cercetarea vor juca un rol crucial în creșterea și competitivitatea Europei, vom face investiții masive în tehnologii avansate, luând în considerare nevoile tuturor generațiilor.

Principiul conviețuirii împreună în calitate de europeni trebuie să ne ghideze, asigurând în același timp securitatea, dezvoltarea și cooperarea continentului nostru.

Pentru mișcarea noastră, inteligența artificială este o oportunitate pentru umanitate și avem încredere în ea.

De asemenea, vom promova libertatea companiilor și a creatorilor în acest domeniu, deoarece aceasta va favoriza crearea de locuri de muncă și va face viața mai ușoară pentru copii, studenți, dar și pentru părinți și bunici. Prin intermediul inteligenței artificiale, dorim să promovăm o nouă strategie între generații. Inteligența artificială va fi cheia viitorului și este esențial să eliminăm decalajul pe care îl avem față de China și Statele Unite în acest domeniu. Această evoluție va avea loc cu respectarea deplină a principiilor și libertăților care se află în centrul modelului nostru de societate. La nivel internațional, ne angajăm să construim o nouă guvernanță a inteligenței artificiale, împreună cu Organizația Națiunilor Unite.

Cu toate acestea, inovația nu ar trebui să pună cultura pe plan secund. Dimpotrivă, cultura trebuie să beneficieze de aceleași resurse ca și cele alocate siguranței noastre. Credem cu tărie că o democrație în pericol este o democrație sărăcită din punct de vedere cultural. De aceea aspirăm ca pentru fiecare 1 euro cheltuit pe securitate, încă 1 euro să fie investit în cultură.

Cultura a fost, este și va fi întotdeauna cel mai bun atu pentru viitorul tineretului nostru și bariera reală împotriva ideilor naționaliste și populiste. Recunoaștem rolul său esențial în păstrarea valorilor și identității noastre ca societate.

Acțiunile noastre plasează cetățeanul în centrul preocupărilor noastre. Ne angajăm ferm să ne continuăm și să intensificăm inițiativele pentru a asigura și îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor. Aceasta include consolidarea protecției acestora în calitate de consumatori și reducerea disparităților sociale, generaționale și teritoriale. Mișcarea noastră este un susținător puternic al politicilor și reglementărilor pentru combaterea obsolescenței programate și pentru o piață unică mai echitabilă și mai durabilă pentru producători și consumatori.

Conceptia noastră despre diversitate nu se limitează la lupta împotriva discriminării: luptăm pentru a construi o societate în care diferenta nu este doar acceptată, ci celebrată.

În centrul convingerii noastre se află imperativul implicării popoarelor și incluziunii teritoriilor. Vom reduce decalajul dintre realitatea trăită și percepția cetățenilor asupra instituțiilor europene. În acest sens, vom acorda o atenție deosebită dinamicilor urbane și rurale, mergând până la a lua în considerare cele mai concrete detalii.

Astfel, rolul crucial al primarilor va fi în cele din urmă recunoscut ca principal actor al politicii noastre europene. Apropierea lor de cetățeni și înțelegerea nevoilor locale le conferă o influență neprețuită în punerea în aplicare a viziunii noastre. Prin implicarea cetățenilor, evidențierea specificităților teritoriale și valorificarea puterii de acțiune a edilului, vom construi o Europă mai democratică, participativă și înrădăcinată în realitatea indivizilor.

Aspirăm la o Europă care promovează coexistența armonioasă în toată diversitatea sa. Recurența crizei migrației a evidențiat necesitatea unei abordări unitare.

Astfel, vom pune în aplicare o politică în materie de azil și imigrație umană și echitabilă, respectând drepturile fundamentale ale fiecărui individ, asigurând totodată securitatea și integrarea cu succes a migranților. Angajamentul nostru se va îndrepta către o politică de migrație bazată pe solidaritate între statele membre și pe sprijinirea inițiativelor de abordare a cauzelor profunde ale migrației forțate. De asemenea, ne vom strădui să stabilim norme comune pentru a aborda provocările legate de migrația economică și climatică. Și, recunoscând necesitatea de a nu mai lăsa statele membre din sud să monitorizeze fără ajutor porțiuni vaste de frontiere maritime, vom sprijini în mod activ punerea în aplicare a noului parteneriat dintre europeni și africani, lansat în februarie 2022 sub egida președinției franceze a Consiliului, care este esențial pentru dezvoltarea unui continent în plină expansiune demografică.

Sprijinind Africa ca prieten și partener, ne propunem să controlăm mai bine plecările cetățenilor săi către Europa. Pentru realizarea acestei viziuni, vom mobiliza societatea civilă și tinerii de pe ambele continente. Suntem convinși că diaspora va fi sursa de energie regenerabilă care va propulsa această nouă strategie de creștere și prosperitate comună.

Integrarea cu succes necesită politici europene care să includă orașe și regiuni din amonte și din aval. Integrarea cetățenilor are loc la nivel local și majoritatea serviciilor de care au nevoie, cum ar fi sănătatea și educația, sunt furnizate de regiuni. Cea mai bună cunoaștere a oportunităților de angajare și integrare se regăsește și la nivel regional, precum și combinarea acestor nevoi cu politici active de ocupare a forței de muncă. Multe regiuni sunt, de asemenea, active în cooperare. Neutilizarea acestor cunoștințe dezumanizează politicile europene în domeniul imigrației.

Suntem hotărâți să construim o Europă puternică, pentru că știm că o Europă puternică înseamnă și o Europă unită și influentă pe scena mondială. În această epocă marcată de apariția unor noi imperii, cum ar fi China sau Rusia, angajamentul nostru este de a consolida integrarea între statele membre în domeniile securității, apărării și afacerilor externe.

Vom promova inițiativele grupurilor de țări care au voința și capacitatea de a merge mai departe și mai rapid în integrarea apărării și securității. Aceasta include sprijinul pentru crearea unei forțe militare europene veritabile, capabile să facă față în mod eficient crizelor și amenințărilor la adresa securității și noilor amenințări hibride.

Autonomia strategică este esențială pentru a ne permite să dezvoltăm un adevărat pilon european în cadrul NATO și să consolidăm alianța noastră cu Statele Unite. Împreună, europeni și americani, aspirăm să promovăm o nouă alianță pentru democrație la scară globală.

Și, spre deosebire de partidele naționaliste care acordă prioritate intereselor lor particulare și electorale, stabilesc alianțe cu puteri din afara Europei, manipulează mass-media și intervin în economia democrațiilor noastre, ne angajăm să luăm măsuri concrete pentru a ne asigura autonomia și securitatea colectivă în parteneriat cu toate celelalte democrații din lume.

Desigur, sănătatea este o parte esențială a proiectului nostru. Acesta este motivul pentru care mișcarea noastră recunoaște importanța capitală a autonomiei în domeniul sănătății și își propune să consolideze capacitatea europeană de acțiune și să relocalizeze producția de medicamente și echipamente medicale în cadrul Uniunii.

Prin asigurarea unei acoperiri complete a lanțului valoric al produselor strategice, această măsură ne va consolida capacitatea de a răspunde nevoilor de sănătate ale cetățenilor noștri, reducând în același timp dependența noastră de sursele externe. Astfel, va fi garantată disponibilitatea adecvată a medicamentelor și a echipamentelor medicale, ceea ce ne va spori reziliența în cazul unor crize de sănătate. În același timp, prin utilizarea noilor standarde comune și schimbul de date cu medicii și alte cadre din domeniul medical, vom putea beneficia de progresele tehnologice în serviciul cetățenilor, dezvoltând în același timp mari centre europene de cercetare.

Dorim să oferim tinerilor noștri toate oportunitățile de a reuși și de a-și atinge potențialul fără a fi împiedicați de obstacole sociale, economice sau geografice. Acest lucru va necesita o politică de tineret concretă și eficientă pentru Uniunea Europeană, capabilă să ofere instrumentele de care aceasta are nevoie.

Cu câteva luni înainte de acest vot major, pentru alegerile europene, suntem în măsură să spunem tare și clar că ne dorim o Europă în care dezbaterile aparțin cetățenilor. Noi apărăm și vom apăra întotdeauna cu fermitate un proiect veritabil al unei societăți europene umaniste.

Europa este un multiplicator de oportunități, drepturi și protecție pentru popoarele noastre, în special pentru cele mai fragile.

Prin urmare, a venit timpul să punem în mișcare o nouă dinamică politică și să ne reinventăm.

Pentru a construi un viitor mai bun și mai rezilient, oferim soluții inovatoare pentru a continua transformarea europeană începută în 2019 și pentru a remedia deficiențele care ar putea afecta fundațiile noastre.

 

Veniti alături de noi.

Suntem siguri că forțele centrale pro-europene vor deveni din ce în ce mai mult motorul relansării europene.

Facem apel la toți europenii să ni se alăture în această căutare comună pentru o Europă puternică și unită.

Ne propunem să încurajăm dezvoltarea energiei regenerabile prin oferirea de stimulente financiare pentru a încuraja tranziția către o economie verde și albastră. Vom sprijini în mod activ companiile care se angajează în dezvoltarea de tehnologii curate și vom continua toate eforturile noastre în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Împreună, putem modela un viitor mai bun, în care valorile libertății, democrației, egalității și solidarității sunt pe deplin realizate.

Provocările globale sunt imense și nu vom lăsa ura să ne întunece viziunea. De aceea, vorbim cu durere în suflet despre "11 septembrie israelian".

Lumea se schimbă. Granițele tremură. Țările se crispează, se fisurează. Ca la plăcile tectonice, apare fricțiunea. Dar unindu-ne forțele, putem reinventa o Europă mai puternică, mai democratică și mai progresistă, pregătită să facă față provocărilor secolului XXI.

Unii caută cuvinte pentru a descrie ceea ce este de nedescris, dar tăcerea, după cum știm noi, cei din Partidul Democrat European, este întotdeauna de partea celor mai răi. Ascunde adevărul; întunecă realitatea.

Provocările globale sunt imense și nu vom lăsa ura să ne întunece viziunea. Și de aceea, cu inima grea, vorbim despre un „11 septembrie israelian”. Ceea ce a avut loc în Israel la 7 octombrie 2023 nu este un act teribil de război sau o manifestare a revendicărilor teritoriale sau naționaliste. Nu, este ura pură a unui monstru abominabil care a explodat din Fâșia Gaza. Numele său: Hamas.

Unii caută cuvintele pentru a descrie ceea ce este de nedescris, dar tăcerea, așa cum o știm în Partidul Democrat European, este întotdeauna de partea celor mai răi. Ascunde adevărul, întunecă realitatea.

În realitate, nu va exista pace durabilă dacă nu se recunoaște dreptul legitim al poporului palestinian la un teritoriu și la un stat. De asemenea, nu va exista pace durabilă dacă poporul palestinian și autoritatea palestiniană nu recunosc statul Israel și securitatea acestuia.

Pacea este legătura unică dintre oameni. Pacea este liantul indispensabil, astfel încât să putem face față împreună provocărilor globale. Vom continua să luptăm neobosit pentru pace. Acesta este angajamentul nostru, aceasta este datoria noastră față de umanitate. Provocările sunt în fața noastră. Democrații europeni vor face față acestor provocări.

ro_RORomână