EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU TOȚI

persoană așezată pe un teanc de cărți în timp ce citește

Educația de calitate pentru toți este esențială pentru prioritățile noastre. De asemenea, intenționăm să creștem semnificativ finanțarea programului Erasmus+ dedicat tinerilor în ucenicie sau formare profesională, amplificând- o de zece ori.

Această inițiativă își propune să cultive un sentiment de apartenență la Europa, ajutând în același timp tinerii să-și dezvolte abilitățile, să câștige experiențe îmbogățite și să-și lărgească orizonturile.

Ca atare, vom crește de zece ori bugetul alocat programului Erasmus+ pentru tineri în ucenicie sau formare profesională, astfel încât aceștia să-și dezvolte abilitățile, experiențele și deschiderea.

În plus, suntem convinși că trebuie crescută reprezentarea fetelor și femeilor în studiile și carierele științifice. Vom dezvolta implementarea programelor de mentorat și conștientizare și vom construi rețele profesionale reale.

În același timp, în fața cerințelor tranziției vezi, considerăm că este fundamental să investim în învățarea pe tot parcursul vieții, recalificare și reorientare. Este esențial să ajutăm toți oamenii care lucrează în sectoare în schimbare rapidă, cum ar fi industria auto sau a combustibililor fosili, să abordeze reconversia profesională. Suntem încrezători că acest lucru poate fi realizat prin colaborarea strânsă cu angajatorii, organizațiile lucrătorilor și guvernele. Desigur, vom face totul pentru a ne asigura că diplomele și calificările sunt recunoscute în țările Uniunii Europene și vom facilita mobilitatea studenților și a lucrătorilor.

În cele din urmă, vom dezvolta cooperarea transfrontalieră în domeniul educației și formării pentru a răspunde nevoilor forței de muncă din sectoarele critice (sănătate, turism, industrie etc.). Contribuind în acest fel, vom putea face față provocărilor de pe piața muncii și ne vom asigura că avem suficienți lucrători calificați pentru a sprijini viitorul Europei.

Acțiuni prioritare

  • Creșterea resurselor Erasmus+ de 10 ori.

  • Elaborarea unei strategii de excelență și inovare pentru alianțele universitare europene.
  • Abordarea exodului creierelor.

  • Transformarea anumitor profesii pentru a satisface cerințele tranziției ecologice.
  • Introducerea competențelor partajate pentru educația cetățenească europeană.

  • Consolidarea sentimentului de apartenență la Europa.

  • Crearea unui mecanism de recunoaștere a diplomelor și calificărilor comune țărilor Uniunii Europene.

  • Facilitarea mobilității studenților și a lucrătorilor și încurajarea circulației competențelor și a talentelor în întreaga UE.

  • Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul educației și formării

  • Promovarea unei strategii europene pentru formarea profesională care să includă principiile predictivității și conexiunii cu sectoarele productive pentru a pregăti specialiști pentru noile locuri de muncă asociate cu tranziția digitală și climatică.
ro_RORomână