SPORT ȘI ETICĂ

persoană care aleargă pe terenul de urmărire

În centrul viziunii noastre de a modela un viitor în Europa, recunoaștem pe deplin importanța sportului de masă în cadrul societății europene. Considerăm că dezvoltarea sportului pentru tineri este un element central, dar vom acorda o atenție deosebită persoanelor în vârstă. Aceste perspective ne vor ghida angajamentele.

Într-adevăr, scopul nostru este de a stabili un mediu respectuos, incluziv și sănătos pentru toți concetățenii noștri, indiferent de originea, vârsta sau starea lor fizică. Acest lucru nu numai că va contribui la promovarea sănătății fizice și mintale a tuturor, ci și la consolidarea țesutului social al comunităților noastre.

Proiectul nostru se va concentra pe crearea de spații pentru integrare și echitate. Cum se poate realiza acest lucru în mod concret? Asigurarea accesului la echipamente adecvate și dezvoltarea de programe specifice care să răspundă nevoilor individuale. Această abordare se va baza pe convingerea noastră că egalitatea de șanse trebuie să fie o realitate concretă și nenegociabilă în viitoarea noastră Europă.

Vitalitatea și bunăstarea tinerilor se află în centrul preocupărilor noastre. Ne angajăm să promovăm un stil de viață sănătos. Oferta noastră variată de activități fizice și diseminarea extinsă a cunoștințelor cu privire la impactul nutriției, somnului și igienei vor fi pași concreți pentru a trezi conștientizarea timpurie a importanței bunăstării fizice și mintale.

Acțiunile noastre vor fi, de asemenea, inspirate de valorile etice fundamentale care ne ghidează traiectoria. Prin îmbogățirea programelor educaționale și a inițiativelor de sensibilizare, vom încuraja loialitatea, respectul, onestitatea și solidaritatea. Aceste valori nu sunt simple concepte, ci elemente concrete care ne vor încadra eforturile în favoarea unui tineret împlinit și dedicat.

În cele din urmă, colaborarea și respectul reciproc vor fi pilonii centrali ai unei Europe unite pe care dorim să o construim împreună. Vom lucra împreună pentru a rafina abilitățile sociale ale tinerilor prin activități de grup, concursuri și evenimente. Acest lucru va consolida legăturile interpersonale și, suntem convinși, va trasa contururile unei Europe coezive și armonioase. Prin unirea forțelor, prin îmbrățișarea acestei călătorii colective, vom urmări noua față a Europei. Această față va reflecta angajamentul nostru față de tineret, echitate, vitalitate și valori.

Acțiuni prioritare

  • Promovarea participării la sport pentru toți tinerii, indiferent de originea sau capacitatea lor fizică.

  • Înmulțirea oportunităților pentru toți și consolidarea integrării sociale.

  • Oferirea de echipamente adaptate cu programe specifice pentru nevoi speciale.

  • Încorporarea de programe educaționale pentru a promova valori etice, cum ar fi loialitatea, respectul, onestitatea și solidaritatea.

  • Creșterea gradului de conștientizare a problemelor sociale și de mediu prin acțiuni educaționale.

  • Definirea și promovarea unui model european de sport și adăugarea unor steaguri europene pe lângă steagurile naționale la competițiile internaționale din Europa, inclusiv la Jocurile Olimpice din Franța.

  • Asigurarea respectării libertăților și principiilor fundamentale ale UE, în special a egalității, în domeniul sportului profesionist și promovarea dezvoltării competițiilor pentru femei.

  • Elaborarea unei strategii pentru jocurile video europene.

  • Contribuția la dezvoltarea unei economii creative europene și la promovarea sportului online.

  • Promovarea unei noi guvernări a fotbalului european și a unei reforme a UEFA.

ro_RORomână