VIITORUL TINERETULUI

băiat așezat pe leagăn

Convinși că fiecare tânăr ar trebui să aibă mijloacele de a reuși și de a-și atinge potențialul fără a fi împiedicat de obstacole sociale, economice sau geografice, suntem hotărâți să propunem o politică de tineret concretă și eficientă pentru Uniunea Europeană, care să le ofere tinerilor o bază solidă, în special în ceea ce privește educația, crearea de afaceri, locuințele și permisele de conducere.

Suntem convinși că tinerii ar trebui să aibă acces la o educație de nivel înalt, deschisă lumii, care să concureze cu cele mai mari universități americane și asiatice și care să îi pregătească pentru locuri de muncă pe piața muncii. Ne vom angaja să oferim tinerilor o educație civică europeană, care să le permită să se simtă pe deplin cetățeni europeni și să se implice în procesul democratic.

Suntem convinși că tinerii ar trebui să fie auziți în procesul democratic și să fie capabili să își prezinte viziunile și ideile. În cele din urmă, considerăm că mobilitatea tinerilor trebuie să facă parte integrantă din toate programele de învățământ, de la învățământul secundar la cel superior, și că diplomele și calificările acestora trebuie recunoscute automat.

Mai mult decât atât, preocupați de sănătatea mintală a tinerilor, în special din cauza omniprezenței rețelelor sociale, mișcarea noastră intenționează să pună în aplicare măsuri concrete pentru a-i proteja. Astfel, pentru a păstra și dezvolta aceste minți sănătoase, ne propunem să creăm un program „StartEU” care să le ofere mijloacele financiare și logistice necesare pentru realizarea proiectelor lor.

De asemenea, considerăm că implicarea civică este importantă pentru tineri, propunem crearea unui serviciu civic european care să le permită să contribuie la proiecte de interes public în diferite țări europene și să le consolideze sentimentul de apartenență europeană.

În cele din urmă, pentru a le consolida sentimentul de apartenență europeană și pentru a promova înțelegerea reciprocă, vom oferi tinerilor posibilitatea de a facilita călătoriile cu trenul în Europa, mobilitatea în general și accesul la oferte culturale.

Desigur, mișcarea noastră va continua să facă mai accesibil și să extindă accesul tinerilor la stagii de practică și oportunități de angajare în cadrul instituțiilor europene.

Acest lucru va contribui la dezvoltarea competențelor lor profesionale și la înțelegerea modului în care funcționează Uniunea Europeană.

Acțiuni prioritare

CHESTIUNI DIGITALE

 • Accentuarea protecției sănătății mintale în rândul tinerilor, în special în ceea ce privește rețelele sociale.
 • Definirea unei vârste digitale legale și stabilirea unui număr european de urgență pentru sănătatea mintală pentru a asigura o îngrijire rapidă.
 • Introducerea de controale parentale automate pentru a proteja tinerii de conținutul inadecvat de pe internet.

INSTRUMENTE PENTRU TINERET

 • Crearea unui program „StartEU” pentru a oferi tinerilor un început bun în viață.
 • Oferirea de mijloace financiare și logistice pentru realizarea studiilor, crearea de afaceri sau căutarea unei locuințe.

SERVICIUL CIVIC EUROPEAN

 • Permiterea dobândirii de către tineri a experienței și a dezvoltării de abilități, contribuind în același timp la proiecte care aduc beneficii societății.
 • Încurajarea voluntariatului european, cu accent pe Corpul european de solidaritate, care încurajează schimburile și promovează modelul social și valorile Uniunii.

CĂLĂTORII CU TRENUL ÎN EUROPA

 • Ajutarea tinerilor pentru a descoperi alte culturi și pentru a se conecta cu oameni din diferite țări, consolidarea sentimentul de apartenență europeană și promovarea înțelegerii reciprice.

ACCESUL LA STAGII ȘI OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE

 • Oferirea posibilității tinerilor de a-și dezvolta competențele profesionale într-un mediu internațional și de a înțelege mai bine modul în care funcționează UE.
 • Interzicerea stagiilor de practică neremunerate și garantarea unor stagii de practică de calitate pentru tineri, acordând o atenție deosebită persoanelor care provin din medii defavorizate.
 • Luarea în considerare a reducerii impozitului pe venit pentru angajații cu vârsta sub 25 de ani.
ro_RORomână