REGIUNILE CARE SE AFLĂ ÎN CENTRUL DEZVOLTĂRII

o săgeată galbenă este înconjurată de săgeți roșii

Politica de coeziune a Uniunii Europene este un instrument puternic și fundamental pentru combaterea disparităților dintre regiuni. Prin strategia noastră regională de investiții dorim să consolidăm coeziunea economică, socială și teritorială în întreaga Europă.

Angajamentul nostru s-a reflectat deja în crearea unei rețele de primari democratici în întreaga Europă. Și, prin intermediul rețelei „Consilierilor UE” pe care grupul nostru Renew Europe o sprijină în cadrul Comitetului Regiunilor, vom continua să ne mobilizăm eforturile pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni

Pentru a accelera această politică de coeziune, ne vom concentra pe trei obiective fundamentale:

Eliminarea barierelor din calea cooperării transfrontaliere

Eliminarea disparităților regionale

Promovarea unei creșteri economice armonioase

În realitate, 150 de milioane de cetățeni transfrontalieri locuiesc în interiorul granițelor Uniunii Europene și se confruntă zilnic cu obstacole birocratice care le limitează capacitatea de a profita pe deplin de oportunitățile de dezvoltare și cooperare oferite de Uniunea Europeană.

De aceea, vom apăra programul BRIDGE-EU („Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe”). Din această perspectivă, abordarea noastră va fi de a sprijini inițiativele regionale concrete de combatere a schimbărilor climatice și de conservare a mediului înconjurător. Vom oferi oficialilor locali aleși mijloacele de a crea spații prietenoase în orașe și sate.

Abordarea noastră va include, de exemplu, promovarea zonelor pietonale, creșterea utilizării în comun a bicicletelor și dezvoltarea pistelor pentru biciclete care interconectează comunitățile.

De asemenea, va fi esențială extinderea și îmbunătățirea rețelelor de transport public în zonele urbane, rurale și ultraperiferice. Vom depune eforturi pentru a îmbunătăți intermodalitatea pentru a facilita călătoriile transfrontaliere. Prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport eficiente și bine conectate, vom simplifica călătoriile cetățenilor și vom promova integrarea economică. Această abordare va facilita comerțul, va consolida relațiile comerciale și va sprijini dezvoltarea turismului.

De asemenea, ne angajăm să furnizăm Comitetului Regiunilor resursele necesare pentru a evolua de la un simplu organism consultativ la un actor de comunicare, capabil să evalueze impactul teritorial al legislației europene asupra regiunilor și să sprijine legiuitorii UE în aplicarea principiului „Fără prejudicii aduse coeziunii”. Angajamentul nostru va include, de asemenea, simplificarea procesului de finanțare al UE prin reducerea birocrației pentru a permite autorităților regionale și locale să implementeze rapid proiecte durabile, cum ar fi infrastructura digitală, spațiile publice și inițiativele de dezvoltare economică.

Acțiuni prioritare

OPORTUNITĂŢI

  • Crearea programului BRIDGE-EU („Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe”) și promovarea macroregiunilor.
  • Încurajarea schimbului de bune practici locale la nivelul UE și furnizarea de dovezi concrete factorilor de decizie din UE și utilizarea inteligenței artificiale pentru a facilita accesul la fondurile UE.
  • Sprijinirea dezvoltării rețelei de „Consilieri UE” a Comitetului Regiunilor Europene, care poate contribui la consolidarea legăturii dintre Uniune și cetățenii săi. INFRASTRUCTURĂ

 

INFRASTRUCTURI

  • Îmbunătățirea intermodalității pentru a facilita călătoriile transfrontaliere și introducerea în revizuirea Codului frontierelor Schengen a obligației ca statele să efectueze și să revizuiască evaluările impactului asupra comerțului și relațiilor în zonele transfrontaliere înainte de a lua orice decizie cu privire la reintroducerea controalelor. •
  • Apărarea misiunii politicii de coeziune pentru a asigura că nu este pusă în pericol prin redirecționarea fondurilor pentru gestionarea crizelor.
  • Facilitarea accesului autorităților regionale și locale la finanțarea UE prin reducerea sau eliminarea, de exemplu, a birocrației naționale în procesul de finanțare al UE

 

ENERGIE

  • Sprijinirea autorităților regionale în ceea ce privește extinderea energiei din surse regenerabile.
  • Promovarea inițiativelor participative pentru producția cooperativă de energie.

 

CLIMĂ ȘI MEDIU

  • Creșterea numărului de străzi fără mașini și luarea și a altor măsuri pentru a face orașele și satele mai prietenoase, cum ar fi utilizarea în comun a bicicletelor, mai multe trotuare și piste pentru biciclete și reducerea limitelor de viteză.

 

DIGITALIZAREA

  • Investiții în transformarea digitală a administrațiilor publice regionale și locale, ceea ce ar permite și menținerea serviciilor publice în zonele rurale.
ro_RORomână