DEZVOLTAREA REGIUNILOR DE PESTE MĂRI

fotografie macro de frunze verzi

Tranziția ecologică oferă o oportunitate de dezvoltare fără precedent pentru regiunile de peste mări și suntem convinși că acestea au un potențial imens de a deveni centre de inovare. Credem că este esențial să dezvoltăm o dinamică antreprenorială puternică prin încurajarea creării de afaceri, sprijinirea antreprenorilor locali și încurajarea inovației.

De exemplu, în Mayotte, unde rata șomajului atinge 30%, una dintre cele mai mari din Europa, vom plasa regiunea într-o dinamică de dezvoltare endogenă și vom face tot posibilul pentru a stimula economia.

În plus, vom trece la producția locală pentru a dezvolta practici agricole ecologice. Regiunile extra-continentale își vor consolida astfel securitatea alimentară și își vor reduce dependența de importuri.

Turismul este, desigur, un sector important pentru regiunile ultraperiferice. Vom sprijini dezvoltarea sa cu, încă o dată, investiții inovatoare, durabile și rezistente.

Ne angajăm în mod natural să sprijinim dezvoltarea economică a regiunilor ultraperiferice prin maximizarea impactului fondurilor și programelor europene, abordând în același timp nevoile specifice ale fiecărui teritoriu.

Dorim să consolidăm economia regiunilor de peste mări și să îmbunătățim calitatea vieții locuitorilor acestora. Pentru a realiza acest lucru, ne propunem să simplificăm procedurile administrative, să consolidăm competențele autorităților de gestiune și să promovăm o mai bună coordonare între diferiții actori implicați. În plus, vom prezenta măsuri pentru a face din cetățenia europeană o realitate, prin consolidarea educației și încurajarea integrării regionale.

Pentru că viitorul Uniunii Europene este tineretul, vom mobiliza toate mijloacele disponibile pentru a promova formarea, mobilitatea și, prin urmare, emanciparea teritoriilor extra-continentale. Prin aplicarea strategiei europene de combatere a exodului de inteligență, acest tineret va fi pregătit să facă față provocărilor viitoare și, astfel, să participe la dezvoltarea teritoriilor de peste mări.

Desigur, pentru a stimula conectivitatea și dezvoltarea digitală, vom sprijini construirea unei rețele de internet de mare viteză. În cele din urmă, vom propune soluții pentru reprezentarea echitabilă a regiunilor ultraperiferice în cadrul Comitetului Regiunilor, pentru a ne asigura că interesele și preocupările acestora sunt pe deplin luate în considerare în deciziile europene.

Acțiuni prioritare

ECONOMIE

 • Dezvoltarea dinamicii antreprenoriale în teritoriile de peste mări prin mobilizarea fondurilor și programelor europene disponibile, în special a Fondului Social European (FSE+).
 • Atingerea autosuficienței în alimentație.
 • Plasarea tuturor teritoriilor de peste mări în zone libere sociale pentru a consolida puterea de cumpărare, a combate șomajul, a încuraja angajarea și a dezvolta abilități.
 • Încadrarea transportului aerian în acorduri privind taxele de aeroport intracomunitare pentru transportatorii europeni în vederea reducerii tarifelor pentru consumatori și a consolidării continuității teritoriale europene cu legături directe cu alte țări europene.
 • Mediatizarea și dezvoltarea unor mecanisme de finanțare a înființării noilor companii pentru tinerii europeni în domenii specifice de dezvoltare locală.
 • Introducerea unor scheme de ajutor de stat mai flexibile pentru regiunile de peste mări, în special în domeniile agriculturii, continuității teritoriale și tranziției energetice.
 • Dezvoltarea turismului cu investiții inovatoare, durabile și rezistente pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a acestui sector strategic pentru regiunile de peste mări.

 

TRANZIȚIE VERDE

 • Transformarea teritoriilor de peste mări în laboratoare de testare a soluțiilor climatice, bazându-ne pe experiența lor în fața schimbărilor climatice, pe biodiversitatea lor bogată și pe resursele prezente în aceste teritorii.
 • Crearea unui diagnostic de performanță energetică adaptat regiunilor de peste mări și dezvoltarea de soluții de energie regenerabilă adaptate fiecărei regiuni de peste mări (solară, geotermală, biomasă, maree, vânt etc.).
 • Protejarea cercetărilor folosind specii de sol cu brevete. Speciile sunt endemice, iar brevetele vor permite generarea de beneficii financiare locale, atrăgând noi investiții și acordând prioritate accesului laboratoarelor europene.
 • Luarea în considerare a regiunilor de peste mări în implementarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, pentru a finanța măsurile de prevenire a riscurilor în fața dezastrelor naturale și pentru a promova schimbul de cunoștințe între regiunile de peste mări și vecinii lor regionali.
 • Publicarea misiunii „ EU Cities ” pentru promovarea colaborării, prin schimbul de bune practici și înfrățire, între orașele din regiunile de peste mări pentru a dezvolta rețeaua „ Smart cities ” până în 2033.
 • Promovarea programelor educaționale privind competențele ecologice ale Uniunii Europene, ceea ce promovează conștientizarea valorii și impactului alegerilor durabile pentru dezvoltarea economică a teritoriilor.
 • Programul GE-EU (Inițiativa privind regimentele de frontieră pentru dezvoltare și creștere economică în Europa) și promovarea macroregiunilor.
 • Încurajarea schimbului de bune practici locale la nivelul UE și furnizarea de dovezi concrete factorilor de decizie din UE și utilizarea inteligenței artificiale pentru a facilita accesul la fondurile UE.
 • Sprijinirea dezvoltării rețelei de „Consilieri UE” a Comitetului Regiunilor Europene, care poate contribui la consolidarea legăturii dintre Uniune și cetățenii săi. INFRASTRUCTURĂ

Acțiuni prioritare

CONSUMUL DE FONDURI EUROPENE

 • Asigurarea utilizării depline a fondurilor europene, consolidarea relației care se creează între liderii de proiect și managerii de fonduri și simplificarea procedurilor pentru fondurile și programele europene care sunt în detrimentul implementării corespunzătoare a acestora.
 • Depunerea tuturor eforturilor pentru a instrui persoanele competente din cadrul autorităților de gestiune ale regiunilor de peste mări.
 • Lansarea de programe de înfrățire între administrații, în special cele responsabile de fondurile europene, și dezvoltarea mobilității funcționarilor și a cetățenilor pentru a crește gradul de conștientizare al Uniunii Europene.
 • Lansarea de programe de înfrățire privind administrarea UE, dezvoltarea politicilor și gestionarea fondurilor UE.

 

CONSOLIDAREA CETĂȚENIEI EUROPENE

 • Implementarea birourilor de legătură ale Comisiei Europene, precum și a Maisons de l’Europe în teritoriile de peste mări, pentru a crea puncte de schimb și de contact în teritorii.
 • Dezvoltarea înfrățirii pentru a promova mobilitatea pentru a crește gradul de conștientizare al Uniunii Europene.
 • Instituirea unei cărți de identitate și a unui pașaport european. Libertatea de circulație a fondurilor – cu garanții, desigur – precum și facilități pentru a trăi și a lucra în Europa.

 

EDUCAȚIE

 • Menținerea nivelului investițiilor în infrastructura școlară, construcția și renovarea școlilor, în scopul îmbunătățirii condițiilor de primire a elevilor, oprirea rotației școlare în educația primară și întâmpinarea tuturor copiilor de vârstă școlară prin consolidarea echipamentelor pentru educația fizică.
 • Încurajarea dezvoltării de proiecte pedagogice și educaționale de calitate cu sprijinul Erasmus+.
 • Crearea unei Universități Europene a Caraibelor pentru a promova Europa în Indiile de Vest și Guyana Franceză și pentru a promova apariția unui centru de excelență în cercetare, în special împotriva efectelor schimbărilor climatice, pentru conservarea biodiversității, în special a mangrovelor, și pentru lupta împotriva sargassumului.
 • Dezvoltarea unei politici lingvistice veritabile prin promovarea multilingvismului începând cu școala primară prin schimburi de limbi în fiecare zonă regională și către Europa

 

TRANZIȚIE DIGITALĂ

 • Dezvoltarea rețelei de internet la viteză foarte mare, reînnoirea cablurilor submarine și implementarea sateliților.
 • Definirea unui plan de acțiune pentru a oferi o rețea de calitate pentru toți prin impunerea unui preț maxim.
ro_RORomână