450 MILIOANE DE CONSUMATORI

Walking people top view

În centrul pieței unice europene, dumneavoastră., consumatorii, sunteți cei care ne ghidați angajamentul. Dorim să creăm un mediu în care drepturile dumneavoastră sunt protejate și interesele dvs. sunt apreciate.

Ne angajăm cu fermitate să punem în aplicare legile adoptate și inițiativele lansate începând cu 2019, care vizează atingerea unui echilibru judicios între responsabilitățile corporative și protejarea eficientă a drepturilor consumatorilor. Suntem convinși că evoluția rapidă a tehnologiei nu ar trebui să aibă loc în detrimentul siguranței și bunăstării consumatorilor.

De aceea, vom apăra cu tărie ideea că tot ceea ce este considerat ilegal în lumea offline trebuie să fie, de asemenea, ilegal online. Încălcările drepturilor consumatorilor, practicile comerciale neloiale și încălcarea confidențialității nu ar trebui să-și găsească refugiu pe continentul nostru.

Astfel, deoarece piața unică europeană nu poate fi completă fără o reglementare echilibrată și consecventă online, ne angajăm să punem în aplicare cu diligență aceste legi și să colaborăm îndeaproape cu întreprinderile pentru a înțelege și a respecta responsabilitățile care decurg din activitățile lor digitale.

Scopul nostru este de a crea un mediu digital în care fiecare consumator să poată cumpăra, vinde și repara cu încredere, știind că drepturile și siguranța sa vor fi protejate.

Dorim să ne promovăm modelul economic la nivel global prin colaborarea cu alte economii, îndeosebi cu Statele Unite și India, încurajând în același timp crearea unui nou pact digital global în sprijinul Organizației Națiunilor Unite.

Acțiuni prioritare

PROMOVAREA UNUI NOU PACT DIGITAL GLOBAL.

  • Asigurarea conformității cu reglementările digitale.
  • Crearea unui organism independent care să monitorizeze și să verifice interoperabilitatea serviciilor publice digitalizate, păstrând în același timp protecția datelor și subsidiaritatea.
  • Încurajarea durabilității și posibilității de reparabilitate și interzicerea practicilor de obsolescență planificată.
  • Informarea consumatorilor cu privire la drepturile legate de produsele durabile și practicile de afaceri responsabile.

 

ELABORAREA UNUI CADRU CLAR PENTRU PUBLICITATEA POLITICĂ ONLINE

  • Solicitarea divulgării surselor de finanțare și a metodelor de direcționare.
  • Introducerea unor sancțiuni severe pentru tentativele de interferență străină în procesele democratice, protejând în același timp viața privată a cetățenilor.

 

EVALUAREA FIECĂRUI SECTOR AL PIEȚEI UNICE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL LEGISLAȚIEI SECTORIALE

  • Stabilirea mecanismelor de consultare cu actorii din industrie și părțile interesate pentru a elabora norme adaptate fiecărui sector.

 

MĂSURAREA SECURITĂȚII CIBERNETICE

  • Consolidarea Directivei privind rețelele și sistemele informatice (NIS) prin organizarea de evaluări periodice ale sistemelor informatice critice.
  • Colaborarea cu furnizorii de servicii digitale pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor consumatorilor.
  • Stabilirea unei platforme de raportare a incidentelor de securitate cibernetică pentru un răspuns rapid și coordonat la amenințări.