CONSOLIDAREA SĂNĂTĂȚII

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

În fața potențialelor provocări sau amenințări la adresa sănătății și chiar dacă, în general, cetățenii europeni au acces destul de ușor la o gamă completă de servicii medicale, dorim să subliniem necesitatea unei cooperări consolidate în cadrul Uniunii. Viitorul nu stă în independență, ci în unitate.

Această viziune va trebui să se traducă într-o coordonare perfectă a politicilor de sănătate, un schimb constant de informații cruciale și stabilirea unor mecanisme de anticipare și reacție instantanee. Pandemia de COVID-19 a subliniat importanța crucială a colaborării între statele membre ale UE pentru a aborda cu succes o criză globală în domeniul sănătății.

Prin propunerea relocalizării strategice a producției de medicamente și echipamente medicale în cadrul Uniunii Europene, vom asigura întregul lanț de aprovizionare cu produse esențiale, reducând astfel dependența noastră de surse externe.

Prin promovarea unor indicatori comuni, comparabili și interoperabili, vom cataliza colectarea și analiza eficientă a datelor privind sănătatea în întreaga Europă. Vom avea apoi capacitatea de a urmări focarele în timp real și de a ne ajusta strategiile de sănătate publică în consecință.

Dorim să consolidăm centrele europene de prevenire și control al bolilor, în special prin furnizarea unei noi capacități de analiză a datelor digitale (big data). Dorim să dedicăm acest centru regretatei noastre colege Véronique Trillet-Lenoir, medic eminent și figură politică respectată.

Cu toate acestea, vom echilibra întotdeauna această căutare a eficienței cu o vigilența constantă privind confidențialitatea și securitatea datelor. Ghidați de cele mai înalte standarde, vom promova cooperarea între statele membre.

Acțiuni prioritare

 • Consolidarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor prin dotarea acestuia cu o nouă capacitate de prelucrare a analizei și a datelor digitale.

  • Relocarea producției de medicamente și echipamente medicale în UE

  • Crearea Institutului European de Sănătate pentru a coordona cercetarea medicală și comportamentală în diferitele state membre. Misiunea sa ar trebui să acopere, de asemenea, lansarea unor astfel de activități pe baza fondurilor UE.

  • Încurajarea statelor membre să utilizeze parteneriate public-private în sectorul sănătății și facilitarea asistenței medicale transfrontaliere pentru a permite rezidenților acestora să acceseze asistența medicală planificată în străinătate, inclusiv prin emiterea unui card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS).

  • Creșterea finanțării și alocării resurselor pentru a sprijini serviciile de sănătate mintală, cercetarea și inițiativele asociate acesteia.

  • Promovarea utilizării volumelor mari de date în domeniul sănătății, prin promovarea unor parametri comuni, comparabili și interoperabili.

  • Asigurarea celei mai înalte protecții a datelor cu caracter personal.

  • Încurajarea obiceiurilor sănătoase prin campanii și inițiative de sănătate publică.

  • Promovarea îngrijirii centrate pe pacient prin sublinierea importanței consimțământului informat, a procesului decizional comun și a autonomiei pacientului.

  • Încurajarea furnizorilor de servicii medicale să implice pacienții în planurile de tratament ale acestora.

  • Asigurarea faptului că persoanele au acces la informații corecte privind sănătatea.

  • Apărarea accesului egal la serviciile de sănătate pentru persoanele LGBTQ+.

  • Îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate mintală în statele membre.

  • Prioritizarea sănătății mintale în planificarea bugetului UE și distribuirea echitabilă a fondurilor.

  • Introducerea prevenirii în programele școlare.

  • Colaborarea cu cadre medicale, ONG-uri și grupuri de presiune pentru a consolida sprijinul.

ro_RORomână