FLUXURI DE MIGRAȚIE

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

Astfel, având în vedere și recunoscând necesitatea de a aborda provocarea migratiei prin investitii întelepte în economiile locale, angajamentul nostru de a securiza în mod eficient frontierele terestre și maritime rămâne o prioritate neclintită.

Partidul Democrat European Acțiuni prioritare

În contextul unei Europe care se pregătește să facă față provocării declinului demografic, susținem o abordare strategică și concertată a politicilor de azil și migrație între statele membre.

Astfel, având în vedere și recunoscând necesitatea de a aborda provocarea migrației prin investiții înțelepte în economiile locale, angajamentul nostru de a securiza în mod eficient frontierele terestre și maritime rămâne o prioritate neclintită. În colaborare cu autoritățile locale, regionale și cu forțele naționale și europene, ne vom afirma angajamentul față de gestionarea informată a migrației economice.

Acest lucru va duce la stabilirea unor „cote europene” care vor reglementa fluxurile economice, garantând astfel o sosire ordonată a persoanelor pe continentul nostru. În același timp, vom implementa o strategie robustă de dezmembrare a rețelelor infracționale, salvând în același timp viețile în primejdie pe mare.

În centrul activității noastre se află drepturile omului și egalitatea. Pentru fiecare migrant, vom pune întotdeauna integrarea socială, economică și culturală în prim-plan.

O atenție deosebită va fi acordată minorilor neînsoțiți și tinerilor nou sosiți pe continentul nostru. În acest scop, vom mobiliza resursele necesare pentru a cataliza proiecte de integrare care să îi implice activ și să îi îndrume spre o tranziție de succes către lumea profesională. Prin aceste valori fundamentale, ne propunem să modelăm o Europă incluzivă, înrădăcinată în securitate și care respectă profund drepturile omului. Prin adoptarea dinamicii migrației, profităm de oportunitățile de a crea o Europă puternică și diversă. 50

Prin aceste valori fundamentale, ne propunem să modelăm o Europă incluzivă, înrădăcinată în securitate și care respectă profund

COTE EUROPENE

FLUXURI ECONOMICE

DEZMEMBRAREA REȚELELOR INFRACȚIONALE

INTEGRARE

DEZVOLTARE IN SITU

  • Dezvoltarea de programe de investiții economice în țările de origine ale migranților.

  • Stimularea dezvoltării economice și a creării de locuri de muncă.

  • Asigurarea accesului la educație, formare profesională și angajare

POLITICI ECHILIBRATE PRIVIND MIGRAȚIA ECONOMICĂ

  • Punerea în aplicare a unor măsuri sporite de securitate pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale.

  • Luarea unei decizii cu privire la „cotele europene” pentru a reglementa fluxurile economice și pentru a asigura o migrație ordonată și benefică.

  • Accelerarea procesării cererilor de returnare pentru a ușura sarcina migranților și a țărilor de primire.

  • Stabilirea unor mecanisme eficiente de returnare asistată și voluntară pentru a permite migranților să se întoarcă în țările lor de origine în siguranță și demnitate.

INTEGRARE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ

  • Implementarea politicilor care promovează o integrare socială, economică și culturală puternică prin integrarea orașelor și regiunilor în amonte și în aval de procesele de luare a deciziilor privind politica de migrație și prin stabilirea unor mecanisme de asistență financiară pentru a răspunde situațiilor de urgență umanitară. La acest nivel are loc integrarea și sunt furnizate majoritatea serviciilor.

VIZE ȘI COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

  • Utilizarea vizelor pentru a promova migrația reglementată și pentru a coopera mai bine cu țara de origine.

  • Promovarea cooperării și dezvoltării relațiilor în domeniul migrației.

ro_RORomână