SUVERANITATE ALIMENTARĂ

AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI PESCUIT RESPONSABIL

Prioritatea noastră este să găsim echilibrul corect între producția de alimente și conservarea mediului nostru natural, atât pe uscat, cât și pe mare. Suntem convinși că aceste două obiective sunt interdependente și că prin armonizarea producției alimentare durabile cu conservarea naturii putem răspunde în mod eficient nevoilor economice și de mediu presante.

Dorim să adoptăm un model agricol eficient și ecologic, capabil să facă față provocărilor legate de schimbările climatice și pierderea biodiversității, garantând în același timp interesele fermierilor, consumatorilor și comunităților rurale.

Pentru a atinge acest obiectiv, pledăm pentru investiții semnificative, atât publice, cât și private, în domenii precum inovarea, digitalizarea, educația și formarea. Vom veghea ca aceste investiții, care sunt pietre de temelie pentru consolidarea competitivității și durabilității sectorului, prosperă și asigură condiții de viață decente pentru profesioniștii din agricultură și pescuit, precum și un viitor pentru generațiile viitoare.

Dar, pentru a conserva și cea mai prețioasă resursă a noastră, apa, vom consolida politicile Uniunii prin instituirea unei gestionări durabile și eficiente. Vom promova practici agricole eficiente în ceea ce privește utilizarea apei, investițiile în infrastructura modernă de irigații și stabilirea unor mecanisme de reglementare pentru a evita orice risipă sau epuizare a resurselor de apă.

Această gestionare adecvată a apei va fi un atu major pentru securitatea alimentară în Europa. Ne angajăm să adoptăm digitalizarea și inovarea ca piloni ai agriculturii moderne și durabile.

Prin sprijinirea dezvoltării de tehnologii agricole avansate, cum ar fi agricultura de precizie, utilizarea senzorilor, inteligența artificială și robotica, aspirăm să creștem eficiența fermelor și să reducem amprenta de carbon a acestora. Această abordare va promova raportul calitate-preț și va îmbunătăți productivitatea, consolidând în același timp poziția fermierilor în lanțul valoric.

Vom acorda o atenție deosebită pescuitului și acvaculturii, recunoscând rolul lor fundamental în securitatea alimentară. Credem cu tărie că politica comună în domeniul pescuitului joacă un rol-cheie în asigurarea durabilității acestui sector. În timp ce evidențiem eforturile de conservare din ultimul deceniu, vom sublinia necesitatea restabilirii echilibrului între imperativele de mediu și nevoile economice și sociale ale sectorului. În cele din urmă, trasabilitatea, transparența și garantarea originii și a metodelor de producție alimentară vor fi pilonii esențiali ai abordării noastre. Ne angajăm să ne asigurăm că consumatorii pot fi informați cu exactitate cu privire la modul în care sunt produse alimentele, respectând mediul și bunăstarea animalelor.

Acțiuni prioritare

APĂ

 • Consolidarea politicilor UE în domeniul apei pentru o gestionare durabilă și eficientă.
 • Promovarea practicilor agricole eficiente din punct de vedere al consumului de apă.
 • Investiți în infrastructura modernă de irigații.
 • Punerea în aplicare a mecanismelor de reglementare pentru a preveni irosirea și epuizarea apei.
 • Contribuția la securitatea alimentară.
 • Asigurarea unei aprovizionări suficiente pentru agricultură.
 • Conservarea mediului și a calității apei.

AGRICULTURA

 • Sprijinirea tehnologiilor agricole avansate, cum ar fi agricultura de precizie, senzorii, inteligența artificială și robotica.
 • Îmbunătățirea eficienței fermelor.
 • Reducerea amprentei de carbon.
 • Optimizarea utilizării resurselor prin digitalizare și inovare.
 • Crearea de noi oportunități pentru fermieri și încurajarea schimbării generațiilor prin considerarea terenurilor rurale ca un bun strategic și promovarea accesului la terenuri pentru noii fermieri.
 • Consolidarea poziției fermierilor în lanțul valoric.
 • Asigurarea rezilienței sistemului alimentar european.
 • Luarea în considerare a nevoilor locale și regionale.
 • Protejarea solurilor, a animalelor și a biodiversității.
 • Reducerea risipei de alimente.
 • Sprijinirea lanțurilor de aprovizionare reziliente și a IMM-urilor competitive din zonele rurale.

PESCUIT

 • Pledoaria în favoarea digitalizării și trasabilității sporite a produselor pescărești
 • Protejarea calității produselor.
 • Asigurarea unei concurențe loiale.
 • Consolidarea acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului durabil cu țările terțe
 • Sprijinirea dimensiunii externe a politicii comune în domeniul pescuitului.
 • Promovarea conducerii flotei europene în domeniul durabilității, cu sprijin tehnic și financiar pentru decarbonizare, digitalizare, îmbunătățirea condițiilor de viață și respectarea reglementărilor.
 • Alinierea obiectivelor de decarbonizare ale Pactului verde cu Fondul pentru pescuit și acvacultură.
 • Adaptarea politicii comune în domeniul pescuitului prin regionalizare și co-gestionare.
 • Prioritizarea promovării acvaculturii durabile și a surselor alternative de hrană, cum ar fi cultivarea algelor marine.
 • Punerea în aplicare a unor controale stricte pentru a preveni importul de fructe de mare nesustenabile.
 • Recunoașterea importanței comunităților de coastă.
 • Promovarea diversificării veniturilor prin activități ecologice.
 • Sprijinirea numirii unui comisar specific pentru pescuit, în conformitate cu importanța politicii comune în domeniul pescuitului.
ro_RORomână