PRAVIČNA RAST

fotografiranje vijoličnih cvetov s plitvo ostrino

V okviru evropskega gospodarstva priznavamo pomen malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) in naše gibanje jih seveda želi podpirati pri njihovi rasti in razvoju. Prav tako bomo izvajali politike, katerih cilj je spodbujati inovacije, poenostaviti upravne postopke in omogočati lažji dostop do financiranja.

MSP-jem je treba zagotoviti možnosti financiranja, da se pospeši gospodarsko rast in spodbuja inovacije, kar bo prispevalo h krepitvi lokalnih in regionalnih gospodarstev.

Zaščita delavcev in gospodarska stabilnost prav tako sodita med prednostne naloge, vključno z usklajevanjem sistemov socialne varnosti, da bi se delavcem zagotovilo lažjo mobilnost in prožnejši trg dela.

Prav tako želimo spodbujati diverzifikacijo proizvodnih verig, družbeno odgovornost podjetij, digitalizacijo gospodarstva in resnično enoten evropski trg blaga in storitev.

Zavzemamo se za odgovorno davčno politiko, ki bo obenem podpirala naložbe v glavne sektorje, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in izgradnjo dolgoročno vzdržnega modela gospodarstva

PREDNOSTNIH NALOG

SPODBUJANJE UČINKOVITEGA KROŽNEGA GOSPODARSTVA

  • Izvajati politike, ki spodbujajo inovacije, pomagajo izboljšati prodajne trge, poenostaviti upravne postopke, podpreti udeležbo na razpisih in projektih za MSP-je ter zagotoviti dostop do financiranja.
  • Podpirati diverzifikacijo proizvodnih verig in družbeno odgovornost podjetij.
  • Spodbujati trajnostne in poštene poslovne prakse.
  • Ustvariti resnično enoten evropski trg blaga in storitev.
  • Zagotoviti zaščito delavcev in davčno pravičnost..

 

ODPOREN IN TRAJEN BANČNI SEKTOR

  • Podpirati mala in srednje velika podjetja, ki tvorijo jedro evropskega gospodarstva.
  • Zagotoviti možnosti financiranja z namenom spodbujanja gospodarske rasti in spodbujanja inovativnosti.
  • Okrepiti lokalna in regionalna gospodarstva s podporo regionalnim bankam.
  • Preprečiti obstoj monopolnih struktur v bančnem sektorju.
sl_SISlovenščina