PRIHODNOST MLADIH

deček sedi na gugalnici

Prepričani smo, da bi vsi mladi morali imeti na voljo sredstva za uspeh in uresničenje svojih potencialov, ne da bi jih pri tem ovirale socialne, ekonomske ali geografske ovire, zato smo odločeni predlagati konkretno politiko mladih, od katere bo Evropska unija imela korist in ki bo mladim zagotavljala trdne temelje, zlasti na področju izobraževanja, ustanavljanja podjetij, nastanitve in posedovanja vozniškega izpita.

Prepričani smo, da bi mladi morali imeti dostop do visokokakovostnega izobraževanja, ki bi bilo odprto v svet in bi se lahko postavilo ob bok največjih ameriških in azijskih univerz ter jih pripravilo za delovna mesta na trgu dela.

Prizadevali si bomo, da bi mladim ponudili evropsko državljansko vzgojo, ki jim bo kot evropskim državljanom omogočala v celoti začutiti svojo pripadnost in sodelovati v demokratičnem procesu.

Verjamemo, da je treba v okviru demokratičnega procesa prisluhniti mladim in da morajo imeti možnost predstaviti svoje vizije in ideje. Nenazadnje menimo, da mora mobilnost mladih predstavljati sestavni del vseh študijskih programov, od srednješolskega do visokošolskega izobraževanja, in da se jim morajo njihove diplome in kvalifikacije samodejno priznati.

Poleg tega nas zlasti zaradi vseprisotnosti družbenih medijev skrbi za duševno zdravje mladih, zato naše gibanje namerava uvesti konkretne ukrepe za njihovo zaščito. Da bi zaščitili in razvijali njihov zdrav duh, predlagamo oblikovanje programa »StartEU«, ki jim bo omogočal zagotoviti finančna in logistična sredstva, ki so potrebna za izvedbo njihovih projektov.

Prav tako menimo, da je civilno udejstvovanje pomembno za mlade, zato predlagamo ustanovitev evropske civilne službe, ki bi jim omogočila prispevati k projektom javnega interesa v različnih evropskih državah in okrepila njihov občutek evropske pripadnosti.

Da bi okrepili njihov občutek evropske pripadnosti in spodbujali medsebojno razumevanje, bomo mladim ponudili možnost lažjih potovanj z vlakom, splošne mobilnosti in dostop do kulturnih ponudb.

Naše gibanje bo mladim seveda še naprej omogočalo večjo dostopnost in večji dostop do pripravništev in zaposlitvenih možnosti v evropskih institucijah. To jim bo pomagalo pridobiti strokovna znanja in omogočilo razumevanje delovanja Evropske unije.

PREDNOSTNIH NALOG

ZLORABE DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

 • Povečati preventivo na področju varovanja duševnega zdravja mladih, zlasti na področju uporabe družbenih omrežij.
 • Opredeliti zakonsko določeno digitalno starost in vzpostaviti evropsko številko za klic v duševni stiski za zagotavljanje hitrega postopka podpore.
 • Uvesti samodejni starševski nadzor za zaščito mladih pred neprimerno vsebino, ki je dostopna na internetu.


ORODJA ZA MLADE

 • Pripraviti program »StartEU«, da se mladim zagotovi dober začetek življenja.
 • Zagotoviti finančna in logistična sredstva za izvedbo študijskih projektov, ustanovitev podjetja ali iskanje nastanitve


EVROPSKA CIVILNA SLUŽBA

 • Omogočiti mladim, da pridobijo izkušnje in razvijejo veščine, hkrati pa prispevajo k projektom, ki so koristni za družbo. Spodbujati evropsko prostovoljstvo s poudarkom na evropski solidarnostni enoti, ki spodbuja izmenjave, socialni model in vrednote Unije.
 • UPORABA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V EVROPI


Pomagati mladim spoznati druge kulture in se povezovati z ljudmi iz različnih držav, okrepiti občutek pripadnosti Evropi in spodbujati medsebojno razumevanje.

 • DOSTOP DO PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI


Mladim omogočiti razvoj poklicne usposobljenosti v mednarodnem okolju in boljše razumevanje delovanja EU.

 • Prepovedati neplačana pripravništva in zagotoviti kakovostna pripravništva za mlade, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti osebam, ki prihajajo iz prikrajšanih okolij.
 • Razmisliti o uvedbi obdavčitve dohodka za zaposlene, mlajše od 25 let.
 • Razmislite o zmanjšanju dohodnine za zaposlene, mlajše od 25 let.
sl_SISlovenščina