CREȘTERE ECHITABILĂ

shallow focus photography of purple flowers

Recunoaștem importanța întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în economia europeană și mișcarea noastră dorește în mod evident să le sprijine în creșterea și dezvoltarea lor.

De asemenea, vom pune în aplicare politici de încurajare a inovării, de simplificare a procedurilor administrative și de facilitare a accesului la finanțare. IMM-urile trebuie să fie sprijinite prin oportunități de finanțare pentru a stimula creșterea economică și a stimula inovarea, iar economiile locale și regionale vor fi consolidate.

Protecția lucrătorilor și stabilitatea economică sunt, de asemenea, prioritare, inclusiv armonizarea sistemelor de securitate socială pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor și o piață a muncii mai flexibilă.

De asemenea, dorim să evidențiem diversificarea lanțurilor de producție, responsabilitatea socială a întreprinderilor, digitalizarea economiei și o piață europeană cu adevărat unificată pentru bunuri și servicii.

Vom încuraja o politică fiscală responsabilă, sprijinind în același timp investițiile în sectoare-cheie, crearea de locuri de muncă de calitate și construirea unei economii durabile pe termen lung.

Acțiuni prioritare

ÎNCURAJAREA ECONOMIEI CIRCULARE ȘI VIRTUOASE

  • Implementarea de politici care să încurajeze inovarea, să îmbunătățească piețele de vânzări, să simplifice procedurile administrative, să sprijine participarea la licitații și proiecte pentru IMM-uri și să promoveze accesul la finanțare.
  • Sprijinirea diversificării lanțurilor de producție și a responsabilității sociale a întreprinderilor.
  • Încurajarea practicilor de afaceri durabile și echitabile.
  • Crearea unei piețe europene cu adevărat unificate pentru bunuri și servicii.
  • Asigurarea protecției lucrătorilor și a echității fiscale

 

SECTOR BANCAR REZILIENT ȘI DURABIL

  • Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă inima economiei europene.
  • Oferirea de oportunități de finanțare pentru a stimula creșterea economică și a stimula inovarea.
  • Consolidarea economiilor locale și regionale prin sprijinirea băncilor regionale.
  • Evitarea structurilor monopoliste din sectorul bancar.
ro_RORomână