GENOPTAGELSE Europa

2024 MANIFEST0

,,

Forord af præsidenten
François Bayrou

Verden står ved et vendepunkt. Aldrig siden afslutningen af den kolde krig har fremtiden set så mørk og farlig ud. Krigen er vendt tilbage til vores kontinent, verdens stormagter forsøger at kontrollere teknologi og hele økonomier, de katastrofale virkninger af klimaforandringerne er åbenlyse, og den globale orden er plaget af stadigt voksende trusler. Den tætte alliance mellem Europas mellemstore magter, der er forenet i politisk integration, er den eneste effektive beskyttelse for vores medborgere og for fremtidige generationer.

Den Europæiske Union blev bygget stykke for stykke på ruinerne af Anden Verdenskrig, en katastrofe så forfærdelig og uden fortilfælde i de foregående århundreder og årtusinder, at vores kontinent næsten ikke var i stand til at komme sig.

Stærke pionerer - Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak og for nylig Altiero Spinelli, Jacques Delors og Bronislaw Geremek - bragte Europas befolkninger sammen, fordi de var overbeviste om, at hjælp til hinanden, solidaritet og fælles interesser ville sejre over gamle fejder. Vi er deres arvtagere og skal kæmpe for denne arv. Når vi former morgendagens Europa, er det vores pligt at vise den samme sans for historien.

En række voldsomme omvæltninger sætter spørgsmålstegn ved selve grundlaget for vores demokratier. Ruslands krig mod Ukraine er en forbrydelse mod historien. Drevet af sit ønske om at underlægge sig Ukraine har Vladimir Putin brudt et tabu og taget den meningsløse risiko for at skabe kaos ved at bryde med grundlaget for international lov og et af EU's grundlæggende principper: de nationale grænsers uangribelighed. Hans styre har alle kendetegnene ved det mest kyniske diktatur, når han slår ned på alle, der vover at modsætte sig ham. Med det ikke mindre kyniske terrorangreb den 7. oktober lykkedes det Hamas at sætte Mellemøsten i brand med store tab af menneskeliv og alvorlige konsekvenser for den internationale sikkerhed. I Kina bruges det demografiske sammenbrud som påskud for økonomisk, teknologisk og kommerciel overekspansion og for de imperialistiske trusler mod Taiwan. USA er låst fast i en splittende situation, der sætter den ene side af den offentlige mening op mod den anden, og truer med at vende tilbage til brutal teknologisk dominans og vende ryggen til sine allierede, især dem i Europa. 

 "Overalt i verden er demokratiet under angreb, undermineret af autoritærisme"

Denne nye æra påvirker det europæiske samfund. Den resulterende inflationskrise destabiliserer den allerede svækkede sociale ligevægt. Det yderste højre er på randen af magt i mange lande, hvilket giver næring til vores mørkeste frygt. Traditionelle partier er ved at falde fra hinanden, og populismens mørke skyer truer demokratier, der er fanget i en repræsentationskrise.

Siden vores parti blev dannet for tyve år siden, er listen over udfordringer blevet længere. Og alligevel har vi altid været pragmatiske og tilpasset vores måde at tænke på. Vi har taget ved lære af den globale finanskrise, der havde en så dramatisk indvirkning på så mange borgere og satte fokus på Europas voksende økonomiske ulighed. På samme måde har vi lært af pandemien og af kontroverser i forbindelse med vores grænser. Disse udfordringer har afsløret svagheder som f.eks. vores farlige afhængighed af produktionscentre uden for vores kontrol.

2024 bliver derfor et afgørende år. For første gang går vi ikke ind til valget til Europa-Parlamentet i defensiven. Ingen kan på overbevisende vis argumentere for, at EU's rolle i forsvaret af, hvem vi er, og hvad vi holder af, er alt andet end afgørende.

På tærsklen til valget til Europa-Parlamentet i 2024 må vi bekræfte den afgørende betydning af europæisk politisk integration. At genopfinde Europa er en vanskelig opgave, der kræver en urokkelig vilje, og det er vores vigtigste kvalitet. Vi skal forme Europas fremtid, så retfærdighed, enhed og fælles værdier skinner igennem.

Vi demokrater er fast besluttet på at fremme inklusion, solidaritet og velstand gennem dialog med alle europæiske borgere. Deres bekymringer vil være i fokus for vores politik, fordi vi værdsætter dem som partnere ved magten. Vores humanistiske, dybt pro-europæiske stemme skal nå ud til alle, der deler vores demokratiske værdier: retsstatsprincippet, respekt for grundlæggende rettigheder, identitet og mangfoldighed, fremme af sociale fremskridt, inklusion og solidaritet mellem regioner, folkeslag og generationer.

Vi er én familie. Fra Rom til Rotterdam, fra Brno til Bilbao, fra Ljubljana til Larnaca, fra Venedig til Vilnius, fra Madeira til München og fra Strasbourg til Santa Cruz de Tenerife er vi alle drevet af fornuft og tro på at opbygge en Europæisk Union, hvis eksistens og værdier nu er truet. Vi ved udmærket godt, at Europa kun kan overleve og trives, hvis det er "forenet i mangfoldighed". Europa kan og skal, selv uden for sine grænser, blive et fyrtårn af fred og beslutsomhed i denne urolige verden.

da_DKDansk