ZNOVUOBNOVENÍ Evropa

2024 MANIFEST0

,,

Předmluva prezidenta
François Bayrou

Svět se nachází ve zlomovém okamžiku. Od konce studené války se budoucnost nikdy nezdála tak temná a nebezpečná. Na náš kontinent se vrátila válka, světové velmoci se snaží ovládnout technologie a celé ekonomiky, projevují se katastrofální dopady klimatických změn, globální řád je sužován stále rostoucími hrozbami. Jedinou účinnou ochranu pro naše spoluobčany a budoucí generace představuje těsné spojenectví středních evropských mocností, které se spojily v politické integraci.

Evropská unie vznikala kousek po kousku z trosek druhé světové války, katastrofy tak strašné a v předchozích staletích a tisíciletích tak bezprecedentní, že se z ní náš kontinent téměř nedokázal vzpamatovat.

Silní průkopníci - Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak a v nedávné době Altiero Spinelli, Jacques Delors a Bronislaw Geremek - spojili národy Evropy, protože byli přesvědčeni, že vzájemná pomoc, solidarita a společné zájmy zvítězí nad starými spory. Jsme jejich dědici a musíme se o toto dědictví zasazovat. Při utváření Evropy zítřka je naší povinností projevit stejný smysl pro historii.

Samotná struktura našich demokracií je zpochybňována řadou násilných převratů. Ruská válka na Ukrajině je zločinem proti historii. Vladimir Putin, veden touhou podmanit si Ukrajinu, porušil tabu a nesmyslně riskoval, že způsobí spoušť tím, že poruší základní kámen mezinárodního práva a jednu ze základních zásad EU: neuchopitelnost státních hranic. Jeho vláda má všechny znaky té nejcyničtější diktatury, protože zasahuje všechny, kdo se mu odváží odporovat. Neméně cynickým teroristickým útokem ze 7. října se Hamásu podařilo zapálit Blízký východ, což si vyžádalo značné ztráty na životech a mělo neblahé důsledky pro mezinárodní bezpečnost. V Číně je demografický kolaps využíván jako záminka pro hospodářskou, technologickou a obchodní nadměrnou expanzi a pro její imperialistické hrozby namířené proti Tchaj-wanu. Spojené státy, které se ocitly v rozdělujícím sporu, v němž se jedna strana veřejného mínění staví proti druhé, hrozí, že se vrátí k brutální technologické nadvládě a obrátí se zády ke svým spojencům, zejména v Evropě. 

 "Po celém světě je demokracie napadána a podkopávána autoritářstvím."

Tato nová éra ovlivňuje evropskou společnost. Inflační krize, která z toho vyplývá, destabilizuje již tak oslabenou sociální rovnováhu. Krajní pravice je v mnoha zemích na pokraji moci a přilévá olej do ohně našich nejtemnějších obav. Tradiční strany se rozpadají a temná mračna populismu ohrožují demokracie, které se ocitly v krizi reprezentace.

Od vzniku naší strany před dvaceti lety se seznam výzev prodloužil. Přesto jsme se vždy pragmaticky přizpůsobovali našemu způsobu myšlení. Poučili jsme se z globální finanční krize, která měla tak dramatický dopad na mnoho občanů a poukázala na rostoucí ekonomickou nerovnost v Evropě. Stejně tak jsme se poučili z pandemie a z kontroverzí souvisejících s našimi hranicemi. Tyto výzvy odhalily slabiny, jako je naše nebezpečná závislost na výrobních centrech, která jsou mimo naši kontrolu.

Rok 2024 bude proto klíčový. Poprvé nevstupujeme do evropských voleb v defenzivě. Nikdo nemůže přesvědčivě dokázat, že role Evropské unie při obraně toho, kým jsme a co je nám drahé, je méně než zásadní.

V předvečer evropských voleb v roce 2024 musíme znovu potvrdit zásadní význam evropské politické integrace. Znovuobjevení Evropy je náročný úkol, který vyžaduje neochvějnou vůli, a to je naše přední vlastnost. Budoucnost Evropy musíme utvářet tak, aby v ní zazářily spravedlnost, jednota a společné hodnoty.

My, demokraté, jsme odhodláni podporovat inkluzi, solidaritu a prosperitu prostřednictvím dialogu se všemi evropskými občany. Jejich zájmy budou v centru naší politiky, protože si jich vážíme jako partnerů při výkonu moci. Náš humanistický, hluboce proevropský hlas musí oslovit všechny, kdo sdílejí naše demokratické hodnoty: právní stát, respekt k základním právům, identitě a rozmanitosti, podporu sociálního pokroku, začleňování a solidaritu mezi regiony, národy a generacemi.

Jsme jedna rodina. Od Říma po Rotterdam, od Brna po Bilbao, od Lublaně po Larnaku, od Benátek po Vilnius, od Madeiry po Mnichov a od Štrasburku po Santa Cruz de Tenerife nás všechny pohání rozum a víra v budování Evropské unie, jejíž existence a hodnoty jsou nyní ohroženy. Dobře víme, že Evropa může přežít a vzkvétat pouze tehdy, bude-li "jednotná v rozmanitosti". Evropa se může a musí i za svými hranicemi stát majákem míru a odhodlání v tomto neklidném světě.

cs_CZČeština