LEADERSHIP VERDE ȘI ALBASTRU

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid și mai eficient

green and brown leaf plant

Partidul Democrat European Acțiuni prioritare

Pentru a combate eficient schimbările climatice, mișcarea noastră va avea o abordare pragmatică, ghidată mai degrabă de date concrete decât de ideologii și, în același timp, va asigura că povara acțiunilor de finanțare nu cade în sarcina contribuabililor.

Una dintre prioritățile noastre este reducerea dependenței energetice a UE prin dezvoltarea producției de energie curată, respectând în același timp neutralitatea tehnologică. Vom încuraja utilizarea energiei regenerabile și a energiei nucleare în funcție de opțiunile naționale, recunoscând rolul lor crucial în reducerea emisiilor de CO2. Folosind toate soluțiile disponibile, vom asigura o tranziție energetică eficientă și durabilă.

Angajamentul nostru se va baza pe pilonii solidarității, stabilității, durabilității și suveranității. Ne propunem să creăm o nouă dinamică proactivă care să armonizeze domeniile ecologiei și economiei. Având în vedere acest lucru, vom avea o perspectivă globală în timp ce acționăm la nivel local.

Acțiunea noastră va urmări două axe majore: în primul rând, o strategie clar definită pentru gestionarea judicioasă a resurselor noastre, începând cu resursele prețioase reprezentate de apă și de oceanele noastre. În al doilea rând, vom implementa politici ambițioase de decarbonizare, marcând angajamentul nostru față de tranziția energetică.

Vom sprijini activ autoritățile regionale și vom promova implementarea masivă a surselor de energie curată. Acest lucru nu numai că va contribui la reducerea dependenței noastre de combustibilii fosili, ci și la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ne vom strădui să încurajăm producția cooperativă de energie în zonele cu densitate rezidențială ridicată, promovând echitatea energetică și promovarea adoptării de soluții regenerabile. În același spirit, ne vom transforma orașele în spații mai primitoare, concentrându- ne pe modurile ușoare de mobilitate și facilitând tranziția către o economie circulară.

De asemenea, vom încuraja în mod activ sortarea deșeurilor și repararea produselor. Prin consolidarea cooperării regionale și promovarea participării cetățenilor, vom valorifica noile tehnologii pentru a revigora democrația, celebrând în același timp diversitatea și promovând incluziunea. Prin aceasta, ne propunem o transformare pozitivă, atât a mediului, cât și a societății.

De asemenea, vom sprijini cercetarea și dezvoltarea de tehnologii energetice inovatoare, cum ar fi energia osmotică și energia de fuziune. Printre propunerile importante, considerăm că o cooperare consolidată între țările membre ale UE în domeniul energiei este fundamentală pentru a asigura securitatea energetică a întregului continent.

Vom sprijini pe deplin îmbunătățirea interconexiunilor dintre rețelele energetice naționale, stimulând partajarea resurselor, sporind flexibilitatea și încurajând solidaritatea în cazul întreruperilor aprovizionării cu energie.

TRANZIȚIE

 • Evitarea căderii poverii plăților asupra cetățenilor și întreprinderilor mici.

 • Accelerarea renovării clădirilor (izolație, pompe de căldură, iluminat inteligent etc.).

 • Accelerarea dezvoltării energiei regenerabile și nucleare (principala sursă de energie electrică din Europa care nu produce CO2).

 • Investiți în tehnologii energetice inovatoare, cum ar fi energia osmotică sau energia de fuziune (inclusiv ITER).

ENERGII NOI

 • Îmbunătățirea interconexiunilor și a cooperării dintre rețelele energetice naționale pentru a spori securitatea energetică.

 • Consolidarea regiunilor ultraperiferice ca laboratoare de inovare energetică prin exploatarea dimensiunii, caracteristicilor și necesității acestora de a realiza reziliența energetică prin autosuficiență.

 • Promovarea inițiativelor participative pentru producția cooperativă de energie, în special în zonele rezidențiale cu densitate ridicată.

 • Implicarea comunităților locale în tranziția energetică.

CLIMĂ ȘI MEDIU

 • Promovarea unei noi alianțe maritime europene cu fonduri dedicate, soluții tehnologice ad-hoc.

 • Consolidarea diplomației maritime europene pe baza Summitului Oceanului desfășurat la Brest în 2022.

 • Implicarea guvernelor subnaționale în tratatele internaționale privind clima și biodiversitatea pentru a asigura implementarea eficientă.

 • Concentrarea pe economia circulară prin măsuri precum sortarea deșeurilor.

 • Reducerea risipei de apă prin îmbunătățirea și repararea infrastructurii.

INFRASTRUCTURI

 • Extinderea și îmbunătățirea rețelelor de transport public și transformarea transportului public în opțiunea preferată.

 • Sprijinirea autorităților regionale și locale pentru a deveni mai atractive pentru întreprinderi.

ro_RORomână