REVOLUȚIA DIGITALĂ

a blue and purple image of a person's hand
Digitalizarea este fundamentul pe care se bazează viitorul Europei. În această eră a schimbărilor rapide, este imperativ să îmbrățișăm pe deplin oportunitățile fără precedent oferite de revoluția digitală. Vom investi în cercetarea, dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale. Nu trebuie să ne temem de ea și, dimpotrivă, avem, datorită ei, posibilitatea de a putea dezlănțui un potențial extraordinar de stimulare a inovării, de optimizare a eficienței industriale și de conturare a unor noi sfere economice. În fața acestei transformări digitale, ne angajăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce decalajul dintre generații. Credem că pentru a construi un viitor digital incluziv, este esențial să oferim o educație digitală cuprinzătoare și incluzivă. Formarea competențelor digitale este fundamentală. Vom permite fiecărui cetățean, indiferent de vârstă, să învețe și să profite de oportunitățile din ecosistemul digital. Astfel, și pentru a promova eficiența și a încuraja inovarea pentru toți, ne angajăm să simplificăm procedurile administrative. Iar consolidarea securității cibernetice nu va fi negociabilă. Într-adevăr, pe măsură ce ne construim viitorul digital, ne vom proteja și mai mult infrastructura, datele și serviciile online. Asigurarea confidențialității și securității datelor cetățenilor și întreprinderilor noastre este o piatră de temelie pentru construirea unui mediu digital de încredere. Rămânem și vom rămâne ferm angajați să păstrăm cel mai înalt respect pentru drepturile și libertățile fundamentale. Ne angajăm să ne asigurăm că principiile vieții private și libertății de exprimare nu sunt niciodată compromise. De asemenea, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a asigura o aprovizionare fiabilă pentru industriile noastre și de a reduce dependența noastră de furnizorii externi. Acest lucru ne va consolida suveranitatea economică, asigurându-ne în același timp poziția pe scena mondială.

Acțiuni prioritare

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

 • Alocarea de resurse semnificative pentru cercetarea, dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale (IA).
 • Elaborarea unui cadru de reglementare clar pentru inteligența artificială, inclusiv transparența și controlul algoritmilor și promovarea unei noi guvernanțe a inteligenței artificiale în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

 

INTEGRAREA DIGITALĂ

 • Investirea în programe de educație digitală comprehensive și receptive pentru toți cetățenii.
 • Consolidarea conectivității rurale.
 • Reducerea decalajelor dintre urban și rural și facilitarea noilor forme de participare democratică.
 • Luarea în considerare a regiunilor ultraperiferice.
 • Apărarea pe deplin a drepturilor și nevoilor persoanelor în vârstă

 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

 • Promovarea eficienței și încurajarea inovării.
 • Eliminarea barierelor birocratice pentru a facilita accesul digital pentru toți.

 

SECURITATEA CIBERNETICĂ

 • Punerea în aplicare a unor măsuri de protecție solide pentru infrastructura, datele și serviciile noastre online.
 • Asigurarea confidențialității și securității datelor cetățenilor și întreprinderilor noastre.

 

SUVERANITATE

 • Promovarea unei preferințe europene pentru produsele și soluțiile digitale europene pentru administrația publică.
 • Creșterea producției de semiconductori și cipuri în UE printr-o strategie comună.
 • Sprijinirea stocării și prelucrării datelor în UE, în special pentru a le proteja de legile extrateritoriale.
 • Asigurarea unei aprovizionări fiabile.
ro_RORomână