ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ

a blue and purple image of a person's hand
Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί το ουσια- στικό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το μέλλον της Ευρώπης. Σε αυτή την εποχή των ραγδαίων αλλαγών, είναι επιτακτική ανάγκη να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις πρωτοφα- νείς ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση. Θα επενδύσουμε στην έρευνα, την ανάπτυ- ξη και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύ- νης. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε· αντίθετα, χάρη σε αυτή, έχουμε την ευκαιρία να αξιο- ποιήσουμε εξαιρετικές δυνατότητες για την τόνωση της καινοτομίας, τη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής απόδοσης και τη διαμόρ- φωση νέων οικονομικών σφαιρών. Ενόψει του ψηφιακού αυτού μετασχηματι- σμού, δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι περ- νά από το χέρι μας για να γεφυρώσουμε το χάσμα των γενεών. Πιστεύουμε ότι για να οικοδομήσουμε ένα ψηφιακό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, είναι απαραίτητο να παρέ- χουμε ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε όλους. Η κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες είναι θεμελιώδους σημασίας. Θα παρέχουμε σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας, τη δυνα- τότητα να μάθει και να αξιοποιήσει τις ευκαι- ρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα και να ενθαρρύ- νουμε την καινοτομία για όλους, δεσμευ- όμαστε να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Και η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερ- νοχώρο θα είναι αδιαπραγμάτευτη. Πράγ- ματι, καθώς οικοδομούμε το ψηφιακό μας μέλλον, θα προστατεύσουμε περαιτέρω τις διαδικτυακές υποδομές, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες μας. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων των πολιτών και των επιχειρήσεών μας αποτελεί ακρο- γωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση ενός αξι- όπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος. Είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμέ- νοι στη διατήρηση του απόλυτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθερι- ών. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης δεν θα παραβιαστούν ποτέ. Πρέπει, επίσης, να ενισχύσουμε την ικα- νότητά μας να διασφαλίσουμε αξιόπιστο εφοδιασμό για τις βιομηχανίες μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εξωτερι- κούς προμηθευτές. Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική μας αυτάρκεια, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη θέση μας στην παγκόσμια σκηνή. 64

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ

 • Διάθεση σημαντικών πόρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).
 • Ανάπτυξη ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νο- ημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και του ελέγχου των αλγορίθμων, και την προώθηση μιας νέας διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη.

 

ΨΗΦΙΑΚΉ ΈΝΤΑΞΗ

 • Επένδυση σε ολοκληρωμένα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης με τρόπο που να ανταποκρίνονται σε όλους τους πολίτες.
 • Ενίσχυση της συνδεσιμότητας των αγροτικών περιοχών.
 • Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και διευκόλυνση των νέων μορφών δημοκρατικής συμμετοχής.
 • Συνεκτίμηση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
 • Πλήρης υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των ηλι- κιωμένων.

 

ΑΠΛΟΎΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ

 • Προώθηση της αποτελεσματικότητας και ενθάρρυνση της καινο- τομίας.
 • Εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία για όλους.

 

ΑΣΦΆΛΕΙ Α ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ

 • Υλοποίηση ισχυρών διασφαλίσεων για τις διαδικτυακές υποδομές, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες μας.
 • Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδο- μένων των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

 

ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

 • Προώθηση μιας ευρωπαϊκής προτίμησης για ευρωπαϊκά ψηφιακά προϊόντα και λύσεις για τη δημόσια διοίκηση.
 • Αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων στην ΕΕ μέσω μιας κοινής στρατηγικής.
 • Υποστήριξη της αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ, ιδίως για την προστασία τους από εξωεδαφικούς νόμους.
 • Εξασφάλιση αξιόπιστου εφοδιασμού.
elΕλληνικά