DIGIREVOLUTSIOON

a blue and purple image of a person's hand
Digi on Euroopa tuleviku vundament. Käesoleval kiirete muutuste ajastul tuleb meil tingimata haarata kinni kõikidest digipöördega kaasnevatest enneolematutest võimalustest. Investeerime tehisintellekti uurimisse, arendamisse ja rakendamisse. Seda ei tule mitte karta, vaid vastupidi, tänu sellele avaneb meil võimalus erakordse potentsiaali vallapäästmiseks innovatsiooni stimuleerimiseks, tööstusliku efektiivsuse optimeerimiseks ja uute majandussfääride väljakujundamiseks. Selle digipöörde valguses võtame endale ülesandeks teha kõik endast olenev põlvkondadevahelise lõhe ületamiseks. Oleme veendunud selles, et kaasava digitaalse tuleviku loomisel on oluline pakkuda igakülgset ja kohandatud digiharidust kõigile. Digioskuste koolitus on kesksel kohal. Me võimaldame digitaalse ökosüsteemi võimaluste õppimise ja kasutamise igale kodanikule sõltumata tema vanusest. Oleme teinud endale ülesandeks haldusprotseduuride lihtsustamise, et suurendada tulemuslikkust ja julgustada kõigi osalemist innovatsioonis. Küberturvalisuse tugevdamise arvelt seejuures järeleandmisi ei tehta. Digituleviku ülesehitamisega seonduvalt suurendame me ka oma veebitaristu, andmete ja teenuste kaitset. Meie kodanike ja ettevõtete andmete privaatsuse ja turvalisuse tagamine on usaldusväärse digikeskkonna loomise nurgakivi. Me oleme kindlad ja jääme kindlaks põhiõiguste ja -vabaduste tingimusteta austamise pühendumusele. Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et mitte miski ei kahjustaks privaatsuse ega sõnavabaduse põhimõtteid. Samuti tuleb meil tugevdada oma võimet tagada oma tööstusharude tõrgeteta varustamine ja vähendada oma sõltuvust välistest tarnijatest. See tugevdab meie majanduslikku sõltumatust, tagades samas meie positsiooni maailmaareenil. 64

PRIORITEETSET TEGEVUST

TEHISINTELLEKT

 • Oluliste ressursside eraldamine tehisintellekti uurimiseks, arendamiseks ja kasutamiseks.
 • Tehisintellekti, sealhulgas algoritmide läbipaistvust ja nende kontrolli reguleeriva selge raamistiku väljatöötamine ning tehisintellekti uudse juhtimise edendamine ÜROs.

 

DIGITAALNE KAASATUS

 • Investeerimine digitaalsetesse laiapõhjalistesse ja kõigi jaoks kohandatud haridusprogrammidesse.
 • Maapiirkondade ühenduvuse tõhustamine.
 • Linnade ja maapiirkondade vahele jäävate erinevuste silumine ja demokraatliku osalemise uute vormide soodustamine.
 • Suurem arvestamine ääremaadega.
 • Eakate õiguste ja vajaduste igakülgne kaitsemine

 

HALDUSTOIMINGUTE LIHTSUSTAMINE

 • Tõhususe ja innovatsiooni edendamine.
 • Bürokraatlike takistuste kõrvaldamine igaühe juurdepääsu hõlbustamiseks e-teenustele

 

KÜBERTURVALISUS

 • Panna paika kindlad kaitsemeetmed meie veebitaristu, -andmete ja -teenuste jaoks.
 • Meie kodanike ja ettevõtete andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamine

 

SÕLTUMATUS

 • Euroopa päritolu avalikus halduses kasutatavate digitoodete ja -lahenduste eelistamine.
 • Pooljuhtide ja kiipide tootmise suurendamine ELis ühise strateegia toel.
 • Andmete säilitamise ja töötlemise toetamine ELis, seda eeskätt nende kaitseks eksterritoriaalsete seaduste eest.
 • Tarnekindluse tagamine.
etEesti