KULTUURILINE RIKKUS JA MITMEKESISUS

lapsed seisavad sillal

Seistes silmitsi äärmusluse ja identiteedikaoga, mis ohustavad Euroopa Liidu sotsiaalset ühtekuuluvust, investeerime me kultuurilise ja kunstilise mitmekesisuse edendamisse, Euroopa kunstnike toetamisse, Euroopa kultuuripärandi säilitamisse ning talentide leidmisse.

Meie projekti keskmes on mitmekeelsus (*). Töötame sihikindlalt eesmärgiga tagada selle algatuse finantseerimine. Edendame kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, et tagada kaasav ühiskond. See hõlmab vähemuskeelte toetamist ning kultuurilise ja kunstilise koostöö stimuleerimist Euroopa Liidu riikide vahel.

Arvestades, et praegu moodustab kultuurile pühendatud eelarve vaid 0,2% Euroopa eelarvest, võtame eesmärgiks selle numbri kümnekordistamise. Lisaks loome kunstnikele Euroopa statuudi, mis tagab neile tunnustuse, liikuvuse ja juurdepääsu sotsiaalsetele õigustele.

Oleme veendunud, et Euroopa strateegia strateegiliste kultuuriväärtuste kaitsemiseks võib säilitada Euroopa kultuuripärandi tulevaste põlvede jaoks.

Võtame kasutusele Euroopa kultuuripassi, et anda kõigile noortele eurooplastele tasuta või soodushinnaga juurdepääs kultuuriväärtustele kogu Euroopas. Kohalikke traditsioone säilitada ja sotsiaalset ühtekuuluvust tugevdada saame piirkondliku pärandi kaitsmise ja edendamise strateegia väljatöötamise teel.

Lisaks töötame välja dünaamilise strateegia Euroopa videomängude jaoks ning konsolideerime tunnustust sportimisele nii professionaalsel kui ka harrastajate tasandil. Selline lähenemine peaks toetama ja stimuleerima Euroopa talente, edendades samal ajal kollektiivseid väärtusi, näiteks meeskondlikku ühtekuuluvust ja spordieetikat.

PRIORITEETSET TEGEVUST

 • Kultuurile eraldatud eelarve kümnekordistamine.

  • Mitmekeelsuse normaliseerimine Euroopa institutsioonide suhtluses.

  • Kogu ametliku digisisu vastavuse tagamine regulatiivsele kohustusele mitmekeelsuse viljelemisel.

  • Kokkuleppete sõlmimise edendamine suurte tehnoloogiaettevõtetega, et otsingumootorid, algoritmid ja brauserid ei osutuks keele järgi diskrimineerivateks, kui päringud tulevad kasutajatelt, kes teevad neid vähemuskeeltes.

  • Keelelise mitmekesisuse, eeskätt piirkondlike keelte toetamine.

  • Vähemuskeelte toetamine.

  • Lisada programmi „Loov Euroopa“ abikõlblikesse meetmetesse ning taaste- ja vastupidavuskava digitaliseerimisele suunatud algatustesse toetus igat liiki platvormide arendamiseks, et toota, rühmitada ja levitada sisu vähemus- või piirkondlikes keeltes eesmärgiga aidata kaasa nende kultuuride digiidentiteedi tugevdamisele ja arendamisele. Nende olemasolu tagamine peamistel sisuplatvormidel.

  • Piisavate rahaliste vahendite tagamine piirkondlike keelte tõlkimiseks programmi „Loov Euroopa“raames.

  • Raamistiku loomine kunstnike Euroopa statuudi jaoks ning tunnustuse, liikuvuse ja juurdepääsu tagamine sotsiaalsetele õigustele.

  • Kõigi kunstiliste ja kultuuriliste väljenduste jätkusuutlikkuse säilitamine.

  • Meie strateegiliste kultuuripärandite ja -varade kaitsmine.

  • Meie peamiste osalejate ülevõtmise ärahoidmine.

  • Euroopa kultuurilise identiteedi tugevdamine.

  • Euroopa passi väljapakkumine ja tasuta või soodushinnaga juurdepääsu võimaldamine kultuuriväärtustele ja näitustele kogu Euroopas.

  • Noorte eurooplaste kultuurilise liikuvuse propageerimine.

etEesti