KVALITEETNE HARIDUS KÕIGILE

person sitting on stack of books while reading

Kvaliteetne haridus kõigile on meie prioriteetide keskmes. Samuti kavatseme suurendada märkimisväärselt praktikal või kutseõppes osalevatele noortele suunatud Erasmus+ programmi rahastamist, muutes selle kümnekordseks.

Selle algatuse eesmärk on arendada Euroopasse kuulumise tunnet, aidates samal ajal noortel arendada oma oskusi, saada rikastavaid kogemusi ja laiendada oma silmaringi.

Selle raames kümnekordistame Erasmus+ programmile eraldatud eelarve, mis on mõeldud praktikal või kutseõppes osalevatele noortele oma oskuste väljaarendamiseks, kogemuste saamiseks ja silmaringi laiendamiseks. Lisaks oleme veendunud vajaduses suurendada neidude ja naiste esindatust teaduslikes uuringutes ja karjääriredelil.

Arendame mentorluse ja teadlikkuse tõstmise programme ning loome ka tegelikult toimivad kutsevõrgustikud. Seistes samas silmitsi rohepöörde nõudmistega, peame oluliseks investeerimist elukestvasse õppesse, ümberõppesse ja ümberkvalifitseerimisse. Peame ülimalt oluliseks aidata kõigil inimestel, kes töötavad kiiresti muutuvates sektorites, nagu autotööstus või fossiilkütuste sektor, ajaga kaasas käia.

Oleme kindlad, et tihedas koostöös tööandjate, töötajate organisatsioonide ning valitsustega on see saavutatav. Loomulikult teeme kõik endast oleneva diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks Euroopa Liidu riikides ning üliõpilaste ja töötajate liikuvuse hõlbustamiseks.

Lisaks arendame me piiriülest koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas eesmärgiga rahuldada tööjõuvajadusi kriitilistes sektorites (tervishoid, turism, tööstus jne). Selliselt panustades suudame vastata tööturu väljakutsetele ja tagada, et meil on piisavalt kvalifitseeritud töötajaid Euroopa tuleviku toetamiseks.

PRIORITEETSET TEGEVUST

  • Erasmus+ ressursside kümnekordistamine.

  • Kõrgetasemelise ja innovatsioonilise strateegia väljatöötamine Euroopa ülikoolide liitude jaoks.
  • Võitlus ajude äravoolu vastu.

  • Teatud ametite ümberkujundamine, et need vastaksid rohepöördega kaasnevatele nõudmistele.
  • PRIORITEETSET TEGEVUST 10/300

  • Jagatud pädevuse põhimõtete viljelemine Euroopa kodanikuhariduses.

  • Euroopasse kuulumise tunde tugevdamine.

  • Mehhanismi loomine Euroopa Liidu riikide diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks.

  • Üliõpilaste ja töötajate liikuvuse hõlbustamine ning pädevuste ja talentide liikumise soodustamine kogu ELis.

  • Piiriülese koostöö arendamine hariduse ja koolituse valdkonnas
etEesti