SPORT ÉS ETIKA

person running on tracking field

Az európai jövő alakítására vonatkozó elképzelésünk középpontjában teljes mértékben elismerjük a tömegsportok fontosságát az európai társadalomban. A fiatalok szempontjából a sport fejlesztését központi kérdésként kezeljük, de kiemelt figyelmet fordítunk az idősekre is. Ezek a perspektívák irányítják kötelezettségvállalásainkat.

Valójában a célunk egy tiszteletteljes, befogadó és egészséges környezet megteremtése valamennyi polgártársunk számára, származásra, életkorra vagy fizikai állapotra való tekintet nélkül.

Ez nemcsak minden egyes személy fizikai és mentális egészségének előmozdítását fogja elősegíteni, hanem közösségeink társadalmi szerkezetének megerősítéséhez is hozzá fog járulni.

Projektünk az integráció és a méltányosság tereinek megteremtésére összpontosít. Hogyan lehet ezt konkrétan megvalósítani? A megfelelő felszerelésekhez való hozzáférés biztosításával és az egyedi igényeknek megfelelő konkrét programok kidolgozásával.

Ez a megközelítés azon a meggyőződésünkön alapul, hogy az esélyegyenlőségnek kézzel fogható és megkérdőjelezhetetlen valóságnak kell lennie a jövő Európájában. A fiatalok vitalitása és jóléte figyelmünk középpontjában áll. Elkötelezettek vagyunk az egészséges életmód népszerűsítése mellett. A testmozgással kapcsolatos változatos ajánlatunk és a táplálkozás, az alvás és a higiénia hatásával kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése konkrét lépések lesznek a fizikai és mentális jólét fontosságának korai tudatosítására.

Fellépéseinkhez a számunkra iránymutatással szolgáló alapvető etikai értékeinkből is ihletet fogunk meríteni. A szellemet gazdagító oktatási programokon és tájékoztató kezdeményezéseken keresztül ösztönözzük a lojalitást, a tiszteletet, az őszinteséget és a szolidaritást. Ezek az értékek nem egyszerű fogalmak, hanem olyan konkrét elemek, amelyek keretbe foglalják a kiteljesedett és elkötelezett fiatalok érdekében tett erőfeszítéseinket. Végül, az együttműködés és a kölcsönös tisztelet fogják képezni annak az egységes Európának a központi pilléreit, amelyet együtt akarunk felépíteni. Közösen fogunk dolgozni a fiatalok szociális készségeinek tökéletesítésén csoportos tevékenységek, versenyek és rendezvények révén. Ez erősíteni fogja az emberek közötti kapcsolatokat, és meggyőződésünk, hogy megerősíti a szolidáris és harmonikus Európa körvonalait is. Európa új arcát erőink egyesítésével és ennek a kollektív utazásnak a felkarolásával fogjuk megrajzolni. Ez az arc a fiatalok, a méltányosság, a vitalitás és az értékek iránti elkötelezettségünket fogja visszatükrözni.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

  • A sportolás elősegítése minden fiatal számára, származástól vagy fizikai képességektől függetlenül.

  • A lehetőségek megsokszorozása mindenki számára, és a társadalmi integráció megerősítése.

  • Az egyéni igényeknek megfelelő felszerelések biztosítása konkrét programokkal.

  • Oktatási programok integrálása, amelyek népszerűsítik az olyan etikai értékeket, például a lojalitást, a tiszteletet, az őszinteséget és a szolidaritást

  • A társadalmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése oktatási tevékenységek révén.

  • Egy európai sportmodell meghatározása és előmozdítása, és a nemzeti zászlók mellett az európai zászlók kitűzése az Európában rendezett nemzetközi versenyeken, beleértve a franciaországi olimpiai játékokat is.

  • Az Európai Unió alapvető szabadságjogainak és elveinek, különösen az egyenlőség tiszteletben tartásának biztosítása a hivatásos sport területén, és a női versenyek fejlesztésének előmozdítása.

  • Az európai videojátékokkal kapcsolatos stratégia kidolgozása.

  • Hozzájárulás az európai kreatív gazdaság kialakításához és az online sport népszerűsítéséhez.

  • Az európai labdarúgás új irányításának és az UEFA reformjának előmozdítása.

hu_HUMagyar