AZ IFJÚSÁG JÖVŐJE

boy sitting on the swing

Meggyőződésünk, hogy minden fiatalnak rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy sikeres lehessen és kiteljesedhessen, anélkül, hogy társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokba ütközne, ezért eltökélt szándékunk, hogy konkrét és hatékony uniós ifjúságpolitikára tegyünk javaslatot, amely szilárd alapot biztosít számukra, különösen az oktatás, a vállalkozásindítás, a lakhatás és a vezetői engedélyek tekintetében.

Meggyőződésünk továbbá, hogy a fiataloknak hozzáférést kell biztosítani a világra nyitott, a legnagyobb amerikai és ázsiai egyetemekkel versengő színvonalas oktatáshoz, amely felkészíti őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk a fiatalok számára az európai polgári ismeretek oktatását, amely lehetővé teszi számukra, hogy teljes mértékben európai polgároknak érezhessék magukat, és részt vegyenek a demokratikus folyamatban.

Meggyőződésünk, hogy a demokratikus folyamatban meg kell hallgatnunk a fiatalokat, és képesnek kell lenniük arra, hogy bemutassák elképzeléseiket és jövőképüket. Végezetül úgy véljük, hogy a fiatalok mobilitásának szerves részét kell képeznie minden tanulmányi programnak, a középfokú oktatástól a felsőoktatásig, és hogy diplomáikat és képesítésüket automatikusan el kell ismerni.

Emellett a mindenütt jelen lévő közösségi hálózatok miatt aggódunk a fiatalok mentális egészségéért, ezért mozgalmunk konkrét intézkedéseket kíván bevezetni védelmük érdekében.

Ezért ezeknek az egészséges elméknek a megőrzése és fejlesztése érdekében javasoljuk a „StartEU” program létrehozását, amely biztosítaná számukra a projektjeik megvalósításához szükséges pénzügyi és logisztikai eszközöket.

Úgy gondoljuk továbbá, hogy a fiatalok számára fontos a polgári szerepvállalás, ezért javasoljuk egy európai társadalmi szolgálat létrehozását, amely lehetővé teszi számukra, hogy hozzájáruljanak a különböző európai országok közérdekű projektjeihez, és megerősödjön bennük az Európához tartozás érzése. Végezetül, az Európához való tartozás érzésének erősítése és a kölcsönös megértés elősegítése érdekében könnyebb vasúti utazást kínálunk a fiataloknak Európában, valamint általában véve mobilitást és hozzáférést a kulturális tevékenységekhez.

Mozgalmunk természetesen továbbra is azon fog munkálkodni, hogy elérhetőbbé tegye a fiatalok számára a szakmai gyakorlatokat és az álláslehetőségeket az európai intézményekben, és kiterjessze ezeket lehetőségeket. Ez segíteni fog nekik abban, hogy fejlesszék a szakmai készségeiket, és jobban megértsék az Európai Unió működését.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

A DIGITÁLIS VILÁG HÁTULÜTŐI

 • A mentális betegségek megelőzésének elősegítése a fiatalok körében, különös tekintettel a közösségi hálózatokra.
 • Egy törvényes digitális életkor meghatározása, és egy európai mentálhigiénés segélyhívó vonal létrehozása a problémák gyors kezelése érdekében.
 • Automatikus szülői felügyelet bevezetése, a fiatalok védelme érdekében a nem megfelelő internetes tartalmaktól.

ESZKÖZÖK AZ IFJÚSÁG SZÁMÁRA

 • A „StartEU” program létrehozása, hogy jó indulást biztosíthassunk a fiataloknak az életben.
 • A tanulmányi, vállalkozásindítási vagy lakásvásárlási projektjeik megvalósításához szükséges pénzügyi és logisztikai eszközök biztosítása.


EURÓPAI TÁRSADALMI SZOLGÁLAT

 • Lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy tapasztalatot szerezzenek és készségeket fejlesszenek, miközben hozzájárulnak a társadalom javát szolgáló projektekhez.
 • Az európai önkéntesség ösztönzése, különös tekintettel az Európai Szolidaritási Testületre, amely ösztönzi a cseréket, és előmozdítja az Unió szociális modelljét és értékeit


VASÚTI KÖZLEKEDÉS EURÓPÁBAN

 • Segítség nyújtása a fiataloknak abban, hogy megismerhessenek más kultúrákat, és különböző országokból származó emberekkel kerülhessenek kapcsolatba, megerősítve bennük az Európához tartozás érzését és elősegítve a kölcsönös megértést.


SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ ÉS ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

 • Lehetőség biztosítása a fiataloknak, hogy nemzetközi környezetben fejleszthessék szakmai készségeiket, és jobban megértsék az EU működését.
 • A fizetés nélküli szakmai gyakorlatok tiltása, és színvonalas szakmai gyakorlatok biztosítása a fiatalok számára, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetűekre.
 • A jövedelemadó eltörlésének fontolóra vétele a 25 év alatti munkavállalók számára.
hu_HUMagyar