RÉGIÓK A FEJLESZTÉS KÖZÉPPONTJÁBAN

a yellow arrow is surrounded by red arrows

Az Európai Unió kohéziós politikája a régiók közötti egyenlőtlenségek leküzdésének hatékony és alapvető eszköze. Regionális beruházási stratégiánkkal Európa-szerte meg kívánjuk erősíteni a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót.

Elkötelezettségünket már most is jól tükrözi az európai demokratikus polgármesterek hálózatának létrehozása. A Régiók Bizottságán belül az Újítsuk meg Európát csoportunk által támogatott «2EU Councillors hálózatnak köszönhetően pedig továbbra is mozgósítani fogjuk erőfeszítéseinket, hogy Európát közelebb hozzuk a polgárokhoz.

A kohéziós politika felgyorsítása érdekében három alapvető célkitűzésre fogunk összpontosítani:

• A határokon átnyúló együttműködés akadályainak felszámolása

• A régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése

• A harmonikus gazdasági növekedés elősegítése

Az Európai Uniónak valójában 150 millió határmenti régiókban élő polgára van, akik nap mint nap szembesülnek azokkal a bürokratikus akadályokkal, amelyek korlátozzák őket abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az Európai Unió által kínált fejlesztési és együttműködési lehetőségeket.

Ezért fogjuk megvédeni a BRIDGE-EU („Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe”) programot. Ebből a szempontból a megközelítésünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és környezetünk megőrzésére irányuló konkrét regionális kezdeményezések támogatása.

A helyi választott tisztségviselők számára biztosítani fogjuk az eszközöket ahhoz, hogy emberbarát tereket hozzanak létre a városokban és a falvakban. Megközelítésünk magában fogja foglalni például a sétálóövezetek népszerűsítését, a kerékpármegosztás fokozását és a helyiségeket összekötő kerékpársávok fejlesztését.

Alapvető fontosságú lesz továbbá a tömegközlekedési hálózatok bővítése és javítása a városi, vidéki és legkülső területeken. Dolgozni fogunk az intermodalitás javításán a határokon átnyúló utazás megkönnyítése érdekében. A hatékony és jól összekapcsolt közlekedési infrastruktúra fejlesztésével egyszerűsíteni fogjuk a polgárok utazását és elő fogjuk segíteni a gazdasági integrációt. Ez a megközelítés meg fogja könnyíteni a cseréket, erősíteni fogja a kereskedelmi kapcsolatokat, és támogatni fogja a turizmus fejlődését. Vállaljuk továbbá, hogy a Régiók Bizottsága számára biztosítjuk a szükséges erőforrásokat ahhoz, hogy egy egyszerű tanácsadó szervből olyan kommunikáló szereplővé váljon, amely képes felmérni az európai jogszabályok területi hatását a régiókra, és támogatást tud nyújtani az uniós jogalkotókat a „nem sérül a kohézió” elv alkalmazásában.

Kötelezettségvállalásunk magában foglalja az uniós finanszírozási folyamat egyszerűsítését a bürokrácia csökkentésével, hogy a regionális és helyi hatóságok gyorsan megvalósíthassák a fenntartható projekteket, például a digitális infrastruktúrát, a nyilvános tereket és a gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

LEHETŐSÉGEK

  • A BRIDGE-EU („ Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe”) program létrehozása és a makrorégiók támogatása.
  • A helyi bevált gyakorlatok uniós szintű cseréjének ösztönzése, konkrét bizonyítékok nyújtása az uniós döntéshozóknak, és a mesterséges intelligencia igénybe vétele az uniós forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítéséhez.
  • Támogatás nyújtása a Régiók Európai Bizottsága „EU Councillors” hálózatának fejlesztéséhez, amely segíthet megerősíteni az Unió és polgárai közötti kapcsolatot.

 

INFRASTRUKTÚRA

  • Az intermodalitás javítása a határokon átnyúló utazás megkönnyítése érdekében, és a Schengeni határellenőrzési kódex felülvizsgálatának kiegészítése a tagállamok azon kötelezettségével, hogy az ellenőrzések visszaállításáról szóló határozat meghozatala előtt végezzenek a kereskedelmet és a határokon átnyúló területek kapcsolatait érintő hatásvizsgálatokat, és értékeljék ki ezeket.
  • A kohéziós politika küldetésének megvédése annak biztosítása érdekében, hogy a pénzeszközök válságkezelésre való átirányításával ne kerüljön veszélybe.
  • A regionális és helyi hatóságok uniós finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése például a nemzeti bürokrácia csökkentésével vagy megszüntetésével az uniós finanszírozási folyamatban.

 

ENERGIA

  • • A regionális hatóságok támogatása a megújuló energiák terjesztésével.
  • A szövetkezeti energiatermelésre irányuló részvételen alapuló kezdeményezések támogatása.

 

ÉGHAJLAT ÉS KÖRNYEZET

  • Az autómentes utcák számának növelése, és további intézkedések a városok és falvak emberbarátabbá tétele érdekében, mint amilyen a kerékpármegosztás, a járdák és kerékpársávok számának növelése, valamint a sebességkorlátok csökkentése.

 

DIGITALIZÁCIÓ

  • Befektetés a regionális és helyi közigazgatások digitális átalakításába, amely lehetővé teszi a közszolgáltatások vidéki területeken tartását.
hu_HUMagyar