KONSZOLIDÁCIÓ ÉS AUTONÓMIA

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Európai Demokrata Párt KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

A jövőnket alakító ipar széles területén elkötelezettek vagyunk egy olyan európai gazdaságpolitika iránt, amely védelmet nyújt az erőforrásainknak, diverzifikálja az ellátási forrásainkat, védelmet nyújt stratégiai vállalataink számára, és nemzetközi szinten elősegíti a méltányos versenyt.

Ezért a beszállító országok kis csoportjától való függésünk csökkentése érdekében az ellátási forrásaink diverzifikálására fogunk törekedni, és gondoskodni fogunk az ellátás biztonságáról.

Ugyanakkor hatékony újrafelhasználási és újrahasznosítási mechanizmusokat fogunk bevezetni, hogy enyhítsük ezen erőforrások kitermelésének környezeti és gazdasági következményeit.

Emellett különös figyelmet fogunk fordítani a gazdasági kémkedés veszélyére is. A fejlett felügyeleti módszerek alkalmazásával és a megfelelő védelmi intézkedések bevezetésével megerősítjük ellenálló képességünket ezzel a növekvő fenyegetéssel szemben.

Nem létezik autonómia közlekedés nélkül. Ezen a területen a digitális technológiák és új energiaforrások igénybe vételével elkötelezettek vagyunk a nagy sebességű vasúti, légi és tengeri összeköttetésekből álló hatékony hálózatba végzett befektetés iránt.

Meggyőződésünk, hogy az infrastruktúra fejlesztése megkönnyíti a határokon átnyúló közlekedést és elősegíti az európai integrációt. A közlekedés, és mindenekelőtt a tömegközlekedés fejlesztésével fokozni fogjuk a kereskedelmi kapcsolatokat, ösztönözni fogjuk az Európán belüli turizmust, és meg fogjuk könnyíteni a polgárok mobilitását. Továbbá a kutatási és fejlesztési finanszírozásokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében egyszerűbb és átláthatóbb eljárásokat fogunk kidolgozni. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés támogatásával ösztönözni fogjuk a kreativitást, elő fogjuk segíteni az új ötletek megjelenését, és meg fogjuk erősíteni Európa versenyképességét a globális színtéren. A munkalehetőségek megteremtése, a növekedés előmozdítása és Európa technológiai innovációs élvonalban tartása érdekében szakpolitikákat és ösztönzőket fogunk bevezetni, és ösztönözni fogjuk a kutatási eredmények konkrét termékekké és szolgáltatásokká történő átalakítását.

Végezetül, meggyőződésünk, hogy az űrágazatba való befektetés kulcsfontosságú Európa versenyképességének, biztonságának és jólétének szempontjából. Ennélfogva elősegítjük a felelős űrkutatási gyakorlatokat, és biztonsági szabályokat is életbe léptetünk, az EU és a tagállamok érdekeinek védelme érdekében az űrben.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

IPAR

 • Az anyagok körforgásának növelése az Európai Unióban a ritka anyagok újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának fejlesztésével, az ellátási lánc átfogó nyomon követésével és a környezetbarát tervezés előmozdításával.
 • A stratégiai nyersanyagok fenntartható kitermelésének fejlesztése az Európai Unióban, és az importok nagyobb fokú diverzifikálása.
 • A stratégiai termékek és technológiák exportjának fokozottabb ellenőrzése.
 • A külső szereplők által folytatott gazdasági kémkedés szigorúbb felügyelete és elhárítása.
 • Az igazságos nemzetközi verseny lehetővé tétele, és stratégiai iparágaink támogatása egy európai alap létrehozásának fontolóra vételével, amely a stratégiai iparágak védelmét szolgálná az Unión kívülről érkező kényszerítő gyakorlatokkal és felvásárlási kísérletekkel szemben.


KÖZLEKEDÉS

 • A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) tekintetében meghatározott beruházási tervek tiszteletben tartásának megkövetelése, a határokon átnyúló összeköttetés javítása érdekében a nagy sebességű vasúti, légi és tengeri összeköttetések európai hálózatának köszönhetően.
 • A közlekedési szektor digitalizációjának és zöld átállásának felgyorsítása, és egy integrált, intelligens és európai mobilitási rendszer kidolgozása.
 • Az akkumulátorok és energiatárolók gyártásának támogatása az Európai Unió területén, és az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése.
 • Javasolja a kerékpározás európai évének megünneplését.
 • Az Európai Unió vezető szerepet vállal a zéró kibocsátású repülőgépek terén.
 • A tömegközlekedés megerősítése, konkrétan az ilyen eszközök használatának egyszerűsítése révén a közös jegykiadó rendszereknek köszönhetően.
 • Az egységes európai égbolt fejlesztése, amely kulcsfontosságú a légi közlekedés hatékonyságának és a kibocsátások csökkentésének tekintetében.


KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

 • A kutatásra és fejlesztésre szánt uniós forrásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, különösen a kkv-k és a kutatók számára.
 • Az új technológiák és innovációk forgalmazásának és piaci bevezetésének előmozdítása az Európai Unióban.
 • Az európai programok közötti szinergiák előmozdítása.


VILÁGŰR

 • Egy általános uniós űrkutatási jogszabály kidolgozásának előterjesztése, környezeti és a világűrrel kapcsolatos fenntarthatósági kritériumokkal, valamint az űrbiztonsággal kapcsolatos szabályokkal.
 • Az Európai Unió űrkutatási költségvetésének növelése, különösen az Európai Unió világűrhöz való hozzáférésének garantálása és a műholdak (Galileo, Copernicus, IRIS 2) konstellációinak fejlesztése céljából.
 • Egy európai űrparancsnokság létrehozásának előterjesztése, az európai és a tagállamok űreszközeinek megfelelőbb védelme érdekében.
 • A nyilvános és kereskedelmi műholdak Európai Unióból való fellövésének támogatása.
 • A szerződések felülvizsgálata, hogy nagyobb szerepet kapjon az uniós űrszabályozás.
hu_HUMagyar