CONSOLIDATIE & AUTONOMIE

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Europese Democratische Partij PRIORITAIRE ACTIES

In het uitgestrekte veld van de industrie, waar onze toekomst wordt gesmeed, zetten we ons in voor het cultiveren van een Europese economie die onze hulpbronnen beschermt, onze bevoorrading diversifieert, onze strategische bedrijven veiligstelt en eerlijke internationale concurrentie bevordert.

Om onze afhankelijkheid van een kleine groep leverancierslanden te verminderen, zullen we dus kiezen voor de diversificatie van onze bevoorradingsbronnen en hun veiligheid garanderen. Tegelijkertijd zullen we efficiënte mechanismen voor hergebruik en recycling instellen om de milieu- en economische gevolgen van de winning van deze hulpbronnen te verzachten.

Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan de dreiging van economische spionage. Door geavanceerde bewakingsmethoden te implementeren en passende beschermingsmaatregelen te implementeren zullen we onze veerkracht tegen deze groeiende dreiging versterken.

Maar geen autonomie zonder vervoer. Op dit gebied zetten we ons in om te investeren in een efficiënt netwerk van hogesnelheidstreinen, lucht- en zeeverbindingen, terwijl we digitale technologieën en nieuwe energieën toepassen. We zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van de infrastructuur grensoverschrijdend reizen zal vergemakkelijken en de Europese integratie zal bevorderen. Door de ontwikkeling van vervoer, en met name openbaar vervoer, zullen we de handel vergroten, intra-Europees toerisme aanmoedigen en de mobiliteit van burgers vergemakkelijken.

Om de toegang tot financiering voor onderzoek en ontwikkeling te vergemakkelijken, zullen we bovendien vereenvoudigde en transparante procedures ontwikkelen. Door de toegang tot EU-fondsen te ondersteunen zullen we creativiteit stimuleren, de opkomst van nieuwe ideeën bevorderen en het concurrentievermogen van Europa op het wereldtoneel versterken.

Om werkgelegenheid te creëren, groei te bevorderen en Europa in de voorhoede van technologische innovatie te houden, zullen we beleid en prikkels invoeren en de omzetting van onderzoeksresultaten in concrete producten en diensten aanmoedigen.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat investeringen in de ruimtevaartsector essentieel zijn voor het concurrentievermogen, de veiligheid en de welvaart van Europa. We zullen echter bij de verkenning van de ruimte verantwoorde praktijken bevorderen en veiligheidsregels invoeren om de belangen van de EU en haar lidstaten in de ruimte te beschermen.

PRIORITAIRE ACTIES

INDUSTRIE

 • De circulariteit van materialen in de Europese Unie verhogen door hergebruik en recycling van zeldzame materialen te ontwikkelen, met volledige bewaking van de toeleveringsketen en de bevordering van ecologisch ontwerp.
 • De duurzame exploitatie van strategische grondstoffen in de Europese Unie ontwikkelen en onze invoer verder diversifiëren.
 • De export van strategische goederen en technologieën beter controleren.
 • Economische spionage door buitenlandse actoren nauwlettender in de gaten houden en tegengaan.
 • Eerlijke internationale concurrentie mogelijk maken en onze strategische industrieën ondersteunen door de oprichting van een Europees fonds te overwegen om strategische industrieën te beschermen tegen dwangmaatregelen of overnamepogingen van buiten de Unie.


VERVOER

 • Naleving vereisen van de investeringsplannen die zijn gedefinieerd in de Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) om grensoverschrijdende connectiviteit te verbeteren via een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen, lucht- en zeeverbindingen.
 • De digitalisering en ecologische transitie van de transportsector versnellen en een geïntegreerd, slim en Europees mobiliteitssysteem ontwikkelen.
 • De productie van batterijen en energieopslag in de Europese Unie en de uitrol van infrastructuur voor de levering van alternatieve brandstoffen ondersteunen.
 • De viering van een Europees Fietsjaar voorstellen.
 • De Europese Unie toonaangevend maken op het gebied van uitstootvrije vliegtuigen.
 • Het openbaar vervoer versterken, met name door het gebruik ervan te vereenvoudigen door middel van gemeenschappelijke ticketsystemen.
 • Een gemeenschappelijk Europees luchtruim ontwikkelen, een sleutelelement voor effectieve werking van het luchtvervoer en het verlagen van de uitstoot.


ONDERZOEK EN INNOVATIE

 • De toegang tot EU-fondsen voor onderzoek en ontwikkeling vereenvoudigen, met name voor mkb’s en onderzoekers.
 • De commercialisering en marktintroductie van nieuwe technologieën en innovaties in de Europese Unie bevorderen.
 • Synergieën tussen Europese programma’s stimuleren


RUIMTE

 • Algemene wetgeving van de Europese Unie voor de ruimte voorstellen, met criteria voor ecologische en ruimtelijke duurzaamheid, maar ook regels voor de veiligheid van de ruimte.
 • Het ruimtevaartbudget van de Europese Unie verhogen, met name om de toegang van de Europese Unie tot de ruimte en de ontwikkeling van haar satellietconstellaties (Galileo, Copernicus, IRIS 2) te waarborgen.
 • De oprichting van een Europees ruimtecommando voorstellen om onze Europese ruimtevaartactiva en die van de lidstaten beter te beschermen.
 • De lancering van publieke en commerciële satellieten vanuit de Europese Unie ondersteunen.
 • De Verdragen herzien door een grotere rol toe te kennen aan ruimtevaartregulering door de Europese Unie.
nl_NLNederlands