KONSOLIDACIJA IN AVTONOMIJA

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

Evropska demokratska stranka PREDNOSTNIH NALOG

Na obsežnem področju industrije, v kateri se kali naša prihodnost, si bomo prizadevali za razvoj evropskega gospodarstva, ki bo zaščitilo naše vire, povečalo raznovrstnost naše oskrbe, varovalo naša strateška podjetja in spodbujalo pošteno konkurenco v mednarodnem merilu.

Da bi torej lahko zmanjšali našo odvisnost od majhne skupine držav dobaviteljic, si bomo prizadevali za diverzifikacijo naših virov oskrbe in zagotavljanje njihove varnosti.

Hkrati bomo vzpostavili učinkovite mehanizme ponovne uporabe in recikliranja, da bi ublažili vpliv okoljskih in gospodarskih posledic pridobivanja teh virov. Prav tako bomo posebno pozornost posvečali grožnjam gospodarskega vohunjenja. Z uvedbo naprednih metod nadzora in izvajanjem ustreznih zaščitnih ukrepov bomo okrepili našo odpornost proti tej naraščajoči nevarnosti.

Brez prevoza ni avtonomije. Na tem področju se zavezujemo vlagati v učinkovito omrežje železniških prog za visoke hitrosti, zračnega prometa in pomorskih plovnih poti z vključevanjem digitalnih tehnologij in novih energij. Trdno verjamemo, da bo izboljšanje infrastrukture olajšalo čezmejna potovanja in spodbujalo evropsko povezovanje. Z razvojem prevoza, in še zlasti javnega prevoza, bomo povečali trgovanje, spodbujali turizem znotraj Evrope in olajšali mobilnost državljanov. Da bi olajšali dostop do financiranja na področju raziskav in razvoja, bomo razvijali poenostavljene in pregledne postopke. S podpiranjem dostopa do skladov EU bomo prispevali k ustvarjalnosti, spodbujali širjenje novih idej in krepili konkurenčnost Evrope v svetu.

Da bi ustvarili zaposlitvene priložnosti, spodbujali rast in Evropi omogočili ostati na čelu tehnoloških inovacij, bomo uvajali politike in spodbude ter spodbujali pretvorbo rezultatov raziskav v konkretne izdelke in storitve.

Nenazadnje pa smo prepričani, da so naložbe v vesoljski sektor ključnega pomena za doseganje konkurenčnosti, varnosti in blaginje Evrope.

Zato bomo spodbujali odgovorne prakse na področju raziskovanja vesolja ter uvedli varnostne predpise, da bi zaščitili interese EU in njenih držav članic v vesolju.

PREDNOSTNIH NALOG

INDUSTRIJA

 • Povečati krožnost materialov v Evropski uniji s pomočjo razvoja ponovne uporabe in recikliranja redkih materialov, s popolnim spremljanjem dobavne verige in spodbujanjem okoljskega načrtovanja.
 • Razviti trajnostno izkoriščanje strateških dobrin v Evropski uniji in nadalje razširiti naš uvoz.
 • Povečati nadzor nad izvozom blaga in strateških tehnologij.
 • Podrobneje nadzorovati in se zoperstaviti gospodarskemu vohunjenju s strani tujih akterjev.
 • Zagotoviti pravično mednarodno konkurenco in podpirati naše strateške panoge z ustanovitvijo evropskega sklada za zaščito strateških panog pred prisilnimi praksami ali poskusi prevzema nadzora zunaj Unije.


TRANSPORTE

 • Zahtevati upoštevanje investicijskih načrtov, opredeljenih v vseevropskih prometnih omrežjih (TEN-T), z namenom izboljšanja čezmejne povezljivosti s pomočjo evropskega visokohitrostnega omrežja železniških prog, zračnega prometa in pomorskih plovnih poti.
 • Pospešiti digitalizacijo in ekološki prehod prometnega sektorja ter razviti pameten integriran evropski sistem mobilnosti.
 • Podpreti proizvodnjo akumulatorjev in skladiščenje energije v Evropski uniji ter vzpostavitev infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi.
 • Predlagati praznovanje evropskega kolesarskega leta. •
 • Zagotoviti vodstveno vlogo Evropske unije na področju letal brez emisij.
 • Okrepiti javni prevoz in s skupnim sistemom vozovnic poenostaviti njegovo uporabo.
 • Razviti zračni prostor enotnega evropskega neba, ki je ključen element za doseganje učinkovitosti zračnega prometa in zmanjševanja emisij.


RAZISKAVE IN INOVACIJE

 • Poenostaviti dostop do skladov Evropske unije za raziskave in razvoj, zlasti za MSP-je in raziskovalce.
 • Spodbujati trženje in sprejemanje trga novih tehnologij in inovacij v Evropski uniji.
 • Spodbujati sinergije med evropskimi programi.


VESOLJE

 • Predlagati splošno zakonodajo Evropske unije, ki bo urejala področje vesoljske dejavnosti na podlagi meril trajnostnega razvoja okolja in vesolja, kot tudi pravil v zvezi z varnostjo v vesolju.
 • Povečati proračun za vesoljski program Evropske unije, zlasti z namenom zagotavljanja dostopa Evropske unije do vesolja in razvoja njenih konstelacij satelitov (Galileo, Copernicus, IRIS 2).
 • Predlagati ustanovitev evropskega vesoljskega poveljstva za večjo zaščito svojih evropskih vesoljskih zmogljivosti in vesoljskih zmogljivosti držav članic.
 • Podpirati izstrelitev javnih in zasebnih satelitov v okviru Evropske unije.
 • Izvajati revizije pogodb, kar povečuje vlogo uredbe o vesolju Evropske unije.
sl_SISlovenščina