SOKFÉLESÉG ÉS BEFOGADÁS

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Hiszünk az egységes, méltányos és befogadó Európában, ahol minden egyént tisztelnek, és mindenki teljes és szabad életet élhet. Ezért határozottan ki fogunk állni az egyetemes emberi jogokért, amelyek mélyen beleivódtak gazdag európai kultúránkba.

Küzdelmünk el fog hárítani minden akadályt a befogadó társadalom elől, felkarolva a nemeket, generációkat és nemzeteket átfogó sokféleséget. Aktívan támogatni fogjuk a sokféleséget és a befogadást, védeni fogjuk a kisebbségek jogait, és a horizontális, megkülönböztetés elleni irányelv elfogadásán fogunk dolgozni. Az egyenlőség garantálásához ugyanazokat a jogokat fogjuk biztosítani valamennyi család számára az Unió összes tagállamában. Emellett az egész kontinensen meg fogjuk szüntetni a strukturális korlátokat, akadálymentes hozzáférést biztosítva ezzel a csökkent mozgásképességű személyeknek.

Az alapvető jogokkal szembeni elkötelezettségünk megerősítése érdekében meg fogjuk duplázni az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének költségvetését és személyzeti létszámát, kiterjesztve ezzel a feladatkörét és a funkcióit.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

  • Az egyetemes emberi jogok elismerése és tiszteletben tartása európai kultúránk szerves részét képezi, és azon fogunk dolgozni, hogy elhárítsunk minden akadályt egy teljes mértékben befogadó társadalom építése elől: nemeket, generációkat és nemzeteket átfogó módon.

  • A sokféleség és befogadás előmozdítása, a kisebbségek jogainak védelme és tiszteletben tartása, és a horizontális, megkülönböztetés elleni irányelv 2008 óta függőben lévő elfogadásának támogatása.

  • Annak biztosítása, hogy a családok az EU minden tagállamában ugyanolyan jogokban részesüljenek mint a származási országukban.

  • Egy ambiciózus terv előmozdítása, melynek célja a strukturális akadályok megszüntetése az Unió egészében, lehetővé téve ezzel a csökkent mozgásképességű személyek hozzáférését.

  • Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének megerősítése költségvetésének és személyzeti létszámának megduplázásával, és feladatköreinek és funkcióinak kiterjesztésével.
hu_HUMagyar