RAZNOLIKOST IN VKLJUČEVANJE

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

Verjamemo v združeno, pravično in vključujočo Evropo, ki daje dostojanstvo vsem posameznikom in v kateri lahko ti živijo polno in svobodno življenje. Zato bomo trdno zagovarjali univerzalne človekove pravice, ki so zakoreninjene v našo bogato evropsko kulturo.

S pomočjo naših prizadevanj bomo odpravili ovire na poti do vključujoče družbe, ki sprejema transspolno, medgeneracijsko in mednacionalno raznolikost. Dejavno bomo podpirali raznolikost in vključevanje, zagovarjali pravice manjšin ter si prizadevali za sprejetje horizontalne protidiskriminacijske direktive. Enakopravnost bomo zagotavljali z zagotavljanjem enakih pravic za vse družine v vseh državah Unije.

Poleg tega bomo premoščali strukturne ovire na celotni celini, da na ta način zagotovimo neoviran dostop gibalno oviranim osebam. Da bi okrepili naše delovanje na področju temeljnih pravic, bomo podvojili proračun in osebje evropske Agencije Evropske Unije za temeljne pravice, s čimer bomo podaljšali njen mandat in njene funkcije.

PREDNOSTNIH NALOG

  • Priznati in zagotoviti spoštovanje univerzalnih človekovih pravic, ki so sestavni del naše evropske kulture, pri čemer si bomo prizadevali za odpravo vseh ovir, ki nam preprečujejo izgradnjo popolnoma vključujoče družbe: transspolne, medgeneracijske in mednacionalne.

  • Spodbujati raznolikost in vključevanje ter ohranjati spoštovanje manjšin in podpirati sprejetje horizontalne protidiskriminacijske direktive, ki se jo pričakuje od leta 2008 dalje.

  • Zagotoviti, da družine uživajo enake pravice v vseh državah EU tako kot v svojih izvornih državah.

  • Spodbujati ambiciozen načrt za odpravo strukturnih ovir v vsej Uniji ter tako zagotoviti dostop gibalno oviranim osebam.

  • Okrepiti delovanje Agencije Evropske Unije za temeljne pravice s podvojitvijo proračuna in osebja ter podaljšanjem njenega mandata in njenih funkcij.
sl_SISlovenščina