Európa ÚJRA ALKOTÁSA

2024 MANIFEST0

,,

Az elnök levele
François Bayrou

A világ fordulóponthoz érkezett. A hidegháború vége óta soha nem tűnt a jövő ennyire sötétnek és veszélyesnek. A háború visszatért kontinensünkre, a világ nagyhatalmai a technológiát és az egész gazdaságot irányítani akarják, az éghajlatváltozás katasztrofális hatásai nyilvánvalóak, a globális rendet egyre növekvő veszélyek sújtják. A politikai integrációba bekapcsolódó európai középhatalmak szoros szövetsége jelenti az egyetlen hatékony védelmet polgártársainknak és a jövő nemzedékeinek.

Az Európai Unió tégláról téglára épült fel a második világháború romjaiból, amely olyan szörnyű és olyan katasztrófa volt, amelyre a korábbi évszázadokban és évezredekben nem volt példa, hogy kontinensünk szinte képtelen volt újraéledni.

Az erős úttörő szellemek – Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak és újabban Altiero Spinelli, Jacques Delors és Bronislaw Geremek – összehozták Európa népeit, mert meg voltak győződve arról, hogy egymás segítése, a szolidaritás és a közös érdekek tudnak győzedelmeskedni a régi viszályok felett. Mi vagyunk az örököseik, és védenünk kell ezt az örökséget. A holnap Európájának alakításakor kötelességünk, hogy ugyanezt a történelmi érzéket mutassuk fel.

Demokráciáink szerkezetét egy sor erőszakos felfordulás kérdőjelezi meg. Oroszország Ukrajna elleni háborúja a történelem elleni bűncselekmény. Vlagyimir Putyin Ukrajna leigázásának vágyától vezérelve megdöntött egy tabut, és vállalta a pusztítás értelmetlen kockázatát azzal, hogy megsérti a nemzetközi jog alapkövét és az EU egyik alapelvét: a nemzeti határok sérthetetlenségét. Uralma a legcinikusabb diktatúra minden jegyével rendelkezik, hiszen mindenkire lesújt, aki szembeszáll vele. Az október 7-i nem kevésbé cinikus terrortámadás elkövetésével a Hamásznak sikerült felgyújtania a Közel-Keletet, amely jelentős emberveszteséggel és súlyos következményekkel járt a nemzetközi biztonságra nézve. Kínában a demográfiai összeomlást ürügyként használják fel a gazdasági, technológiai és kereskedelmi túlterjeszkedésre, valamint a Tajvanra irányuló imperialista fenyegetésekre. Az Egyesült Államok a közvélemény egyik oldalát a másikkal szembeállító megosztottságba zárva azzal fenyeget, hogy visszatér a brutális technológiai uralomhoz, és hátat fordít szövetségeseinek, különösen, az európaiaknak. A demokráciát világszerte támadások érik, miközben a tekintélyelvűséggel és a populizmussal ássák alá. 

 "Az egész világon a demokráciát támadás éri, a tekintélyelvűség aláássa"

Ez az új korszak hatással van az európai társadalomra. Az ebből fakadó inflációs válság destabilizálja az amúgy is meggyengült társadalmi egyensúlyt. A szélsőjobb sok országban a hatalom küszöbén áll, és tovább táplálja legsötétebb félelmeinket. A hagyományos pártok szétesnek, a populizmus sötét felhői pedig a képviseleti válságba került demokráciákat fenyegetik.

Pártunk húsz évvel ezelőtti megalakulása óta a kihívások listája tovább bővült. És mégis mindig pragmatikusak voltunk gondolkodásmódunk adaptálásában. Levontuk a tanulságokat a globális pénzügyi válságból, amely olyan drámai hatással volt oly sok polgárra, és rávilágított Európa növekvő gazdasági egyenlőtlenségére.

Hasonlóképpen tanultunk a járványból és a határainkkal kapcsolatos vitákból. Ezek a kihívások olyan gyengeségeket tártak fel, mint például általunk nem ellenőrizhető gyártóközpontoktól való veszélyes függőségünk. 2024 tehát sorsdöntő év lesz. Most először nem védekezésből indulunk az európai választásokon.

Senki sem állíthatja meggyőzően, hogy az Európai Unió szerepe abban, hogy megvédje azt, akik vagyunk, és amit nagyra tartunk, nem lenne abszolút létfontosságú. A 2024-es európai választások előestéjén újólag meg kell erősítenünk az európai politikai integráció döntő fontosságát. Európa újra feltalálása fáradságos feladat, amely megingathatatlan akaratot igényel, és ez a mi legfőbb tulajdonságunk. Európa jövőjét úgy kell alakítanunk, hogy az igazságosság, az egység és a közös értékek tükröződjenek.

Mi, demokraták, eltökéltek vagyunk abban, hogy az összes európai polgárral folytatott párbeszéden keresztül elősegítsük a befogadást, a szolidaritást és a jólétet. Az ő aggodalmaik állnak majd politikáink középpontjában, mert hatalmon lévő partnerként tekintünk rájuk. Humanista, mélyen Európa-párti hangunknak el kell érnie mindazokat, akik osztják demokratikus értékeinket: a jogállamiságot, az alapvető jogok tiszteletben tartását, az identitást és a sokszínűséget, a társadalmi haladás, a befogadás, valamint a régiók, népek és nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítását.

Egy család vagyunk. Rómától Rotterdamig, Brnotól Bilbaóig, Ljubljanától Larnakáig, Velencétől Vilniusig, Madeirától Münchenig, és Strasbourgtól Santa Cruz de Teneriféig mindannyiunkat az értelem és a hit vezérel egy olyan Európai Unió felépítésében, amelynek léte és értékei most veszélyben vannak. Tudjuk jól, hogy Európa csak akkor maradhat fenn és virágzik, ha „egység a sokféleségben”. Európának még a határain túl is a béke és az elszántság világító tornyává kell válnia ebben a zavaros világban.

hu_HUMagyar