EURÓPA, EGY GLOBÁLIS HATALOM

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Európai Demokrata Párt EURÓPA MINT VILÁGHATALOM

Szilárd meggyőződésünk, hogy a béke minden virágzó civilizáció sarokköve, úgy Ukrajnában és Izraelben, mint a világ bármely más részén. Ebben a szellemben rendületlenül törekedni fogunk a békés kapcsolatok ápolására, a konfliktusok agressziómentes megoldásának előmozdítására, és a béke kultúrájának népszerűsítésére világszinten.

E logika mentén a kontinensünkön természetesen készek vagyunk arra, hogy harcoljunk a korrupció, az emberi jogok megsértése és a politikai elnyomás ellen. Elősegítjük a nemzetközi igazságszolgáltatást és a biztonságot a szomszédos országokban, miközben harcolunk a külső beavatkozás ellen. Megerősítjük az együttműködést azokkal a partnereinkkel, akik osztják a kölcsönös tiszteletre és a közös értékekre alapuló elképzeléseinket. Célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a multilateralizmus reformjában, és a nemzetközi együttműködés keretében előtérbe helyezzük az értékeinket. Stratégiai autonómiájának előmozdítása és egységes fellépés révén meg szeretnénk erősíteni az Európai Unió pozícióját és befolyását a világban. Valódi közös biztonsági és védelmi politikát szeretnénk kialakítani. Az Európai Unió belső és külső biztonsága az egyik prioritásunk a komoly biztonsági kihívásnak számító hibrid fenyegetésekkel szemben. Ennek elérése érdekében javasolni fogjuk az európai biztonsági ügynökségek megerősítését és a határokon átívelő együttműködés fokozását. Támogatni fogjuk az olyan konkrét intézkedéseket, mint a közös európai intervenciós erők létrehozása és katonai felszerelések vásárlása.

Ami a migrációt és a menekültügyet illeti (lásd a Migrációs áramlások című részt), össze szeretnénk hangolni az európai politikát és javítani szeretnénk az Európai Unió külső határainak védelmét.
Eltökélt szándékunk, hogy harcoljunk az illegális fegyverkereskedelem ellen, különös hangsúlyt fektetve a háború utáni időszakra Ukrajnában. Hiszünk egy olyan világban, ahol a béke nem csak egy eszménykép, hanem minden egyén számára valóság, biztonságos és harmonikus jövőt garantálva a jövő generációjának.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

EMBERI JOGOK, DEMOKRÁCIA ÉS JOGÁLLAMISÁG

A béke előmozdítása a világban, a nemzetközi igazságszolgáltatás elősegítése, a béke megteremtése a szomszédos országokban, valamint harc a külső beavatkozás és a korrupció, az emberi jogok megsértése, a jogállamiság megcsúfolása és a politikai elnyomás ellen.

A független média, valamint a nemzetiségi és vallási kisebbségek védelme.

Új globális szövetség létrehozása a demokráciáért , különösen a nagy demokráciákkal, például az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal és Kanadával partnerségben1.

Határozott álláspont képviselete azokban az esetekben, amikor harmadik országokban megsértik a kisebbségek (például az LGBTQ közösséghez tartozók) emberi jogait, minden lehetséges nyomásgyakorlási eszköz igénybe vételével.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL

Az európai uniós vállalkozások szerepének megerősítése az Unió értékeinek terjesztésében a nem uniós országokban, miközben figyelembe vesszük az uniós kis- és középvállalkozások szükségleteit.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZEREPE GLOBÁLIS SZEREPLŐKÉNT

Az európai uniós vállalkozások szerepének megerősítése az Unió értékeinek terjesztésében a nem uniós országokban, miközben figyelembe vesszük az uniós kis- és középvállalkozások szükségleteit.

Ezeknek a vállalkozásoknak a bevonása a kereskedelmi egyezményekbe.

Annak garantálása, hogy a nemzetközi kereskedelmi egyezményekben tiszteletben tartják az Európai Unió munkaügyi normáit és az emberi jogokat.

Az illegális fegyverkereskedelem elleni harc, különös hangsúlyt fektetve a háború utáni időszakra Ukrajnában.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ BIZTONSÁG

Az európai migrációs és menekültügyi politikák összehangolása.

Az uniós külső határok védelmének javítása.

Egységes stratégia kidolgozása a „hibrid fenyegetések és hadjáratok” elleni harcban, hogy segítsünk az az európai országoknak ezek hatékony elhárításában.

VÉDELEM

Valódi európai haderő felállítása, és Európa stratégiai autonómiájának támogatása, a NATO- val fennálló transzatlanti kapcsolat megőrzésével.

Az Európai Unió Katonai Bizottságának (EUKT) megerősítése, a katonai műveletek hatékony koordinálása és tervezése érdekében.

A katonai felszerelések közös európai beszerzésének ösztönzése a méretgazdaságosság érdekében.

hu_HUMagyar