EVROPA, SVETOVNA VELESILA

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

Evropska demokratska stranka Konsolidacija Evropske unije

Po našem globokem prepričanju je mir temelj vsake uspešne civilizacije, pa naj bo to v Ukrajini, Izraelu ali kjerkoli po svetu. Zato si bomo neumorno prizadevali, da bi gojili miroljubne odnose, iskali nenasilne rešitve za razreševanje sporov in spodbujali kulturo miru na mednarodnem prizorišču. Skladno s tem smo na naši celini jasno zavezani k preprečevanju korupcije, kršitev človekovih pravic in političnega zatiranja. V sosednjih državah pa spodbujamo mednarodno pravo in varnost ter želimo obenem preprečevati tuje vmešavanje. Tesno bomo sodelovali z našimi partnerji, s katerimi delimo ideje, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju in skupnih vrednotah. Naša ambicija je imeti vodilno vlogo pri oblikovanju multilateralne reforme in spodbujati naše vrednote v okviru mednarodnega sodelovanja. Radi bi utrdili položaj in vpliv Evropske unije v svetu, pri tem pa podpirali njeno strateško avtonomijo in enoten nastop. Prizadevamo si za dejansko varnostno in skupno obrambno politiko. Notranja in zunanja varnost Evropske unije sodi med eno izmed naših prednostnih nalog poleg hibridnih groženj, ki predstavljajo velik izziv za varnost. Za dosego tega cilja bomo predlagali okrepitev evropske varnostne agencije in večje čezmejno sodelovanje. Podpirali bomo posamezne ukrepe, kot sta vzpostavitev evropskih skupnih intervencijskih sil in nakup vojaške opreme. Na področju migracij in azila (glejte poglavje Migracijski tokovi) pa si želimo uskladiti evropske politike in izboljšati zaščito na zunanjih mejah Evropske unije. Odločno se bomo borili proti trgovanju z orožjem, pri čemer bomo posebno pozornost namenjali povojnemu obdobju v Ukrajini. Verjamemo v svet, v katerem mir ni zgolj ideal, temveč realnost vsakega posameznika, ki zagotavlja varno in složno prihodnost za vse bodoče generacije.

PREDNOSTNIH NALOG

ČLOVEKOVE PRAVICE, DEMOKRACIJA IN PRAVNA DRŽAVA

Spodbujati mir v svetu, mednarodno pravo, varnost v sosedskih državah in se boriti proti zunanjemu vpletanju, korupciji, kršenju človekovih pravic, kršitvami pravne države in političnem zatiranju.

Zaščititi neodvisne medije ter etične in verske manjšine.

Ustvariti novo globalno zavezništvo za demokracijo, zlasti v partnerskem sodelovanju z velikimi demokracijami, kot so Združene države, Združeno kraljestvo in Kanada.

Sprejeti odločno stališče glede kršitev človekovih pravic manjšin (na primer oseb LGBTQ+) v tretjih državah z uporabo vseh razpoložljivih sredstev.

SODELOVANJE S PARTNERJI

Prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju multilateralne reforme in zlasti pozvati k reformi Varnostnega sveta Združenih narodov z namenom ustvarjanja multilateralnih zavezništev kakor tudi spodbujanja dialoga med različnimi kulturami in civilizacijami, krepitve miru, človekovih pravic in demokracije po svetu ter spodbujanja t. i. mehke moči, naših vrednot in strateške avtonomije.

EVROPSKA UNIJA V VLOGI SVETOVNEGA AKTERJA

Okrepiti vlogo podjetij v Evropski uniji v državah nečlanicah, ki širijo vrednote Unije ob upoštevanju potreb malih in srednjih podjetij v Uniji.

Vključevati takšna podjetja v trgovinske sporazume.

Zagotavljati izpolnjevanje standardov dela in norme na področju človekovih pravic Evropske unije v okviru mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Sprejemati ukrepe za boj proti trgovanju z orožjem s posebnim poudarkom na povojnem obdobju v Ukrajini.

NOTRANJA IN ZUNANJA VARNOST

Usklajevati evropske politike na področju migracij in azila.

Okrepiti zaščito na zunanjih mejah Evropske unije.

Izvajati dosledno strategijo v boju proti »hibridnim grožnjam in kampanjam«, ki evropskim državam pomaga pri učinkovitem soočanju z njimi.

OBRAMBA

Oblikovati pravo evropsko vojaško silo in podpirati strateško avtonomijo Evrope, hkrati pa ohranjati čezatlantske odnose z Natom.

Okrepiti vojaški štab Evropske unije (VŠEU) za učinkovito usklajevanje in načrtovanje vojaških operacij.

Spodbujati skupno evropsko oborožitev z vojaško opremo z namenom ustvarjanja ekonomije obsega.

sl_SISlovenščina