EUROPA, WERELDMACHT

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Europese Democratische Partij De Europese Unie consolideren

We hebben de diepe overtuiging dat vrede de hoeksteen is van elke welvarende beschaving, in Oekraïne, in Israël, overal ter wereld. Met dit in gedachten zullen we onvermoeibaar werken aan het cultiveren van vreedzame relaties, het bevorderen van geweldloze conflictoplossing en het bevorderen van een wereldwijde cultuur van vrede. In deze logica zijn we op ons continent duidelijk vastbesloten om corruptie, mensenrechtenschendingen en politieke repressie te bestrijden. We zullen internationale rechtvaardigheid en veiligheid bevorderen, vooral in omringende landen, terwijl we strijden tegen externe inmenging. We zullen de samenwerking versterken met onze partners die ideeën delen op basis van wederzijds respect en gemeenschappelijke waarden. We willen een leidende rol spelen in de hervorming van het multilateralisme en onze waarden promoten binnen de internationale samenwerking. We willen de positie en invloed van de Europese Unie in de wereld consolideren door haar strategische autonomie te bevorderen en met één stem te spreken. We willen een echt Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. De interne en externe veiligheid van de Europese Unie is een van onze prioriteiten in het licht van hybride bedreigingen die een grote veiligheidsuitdaging vormen. We zullen voorstellen om de Europese veiligheidsagentschappen te versterken en de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren om dit te bereiken. Wij zullen specifieke acties ondersteunen, zoals het opzetten van Europese gemeenschappelijke interventiemachten en de aankoop van militair materieel. Met betrekking tot migratie en asiel (zie hoofdstuk Migratiestromen) willen we het Europese beleid harmoniseren en de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie verbeteren. We zetten ons in voor de bestrijding van wapenhandel, met bijzondere aandacht voor de naoorlogse periode in Oekraïne. Wij geloven in een wereld waar vrede niet alleen een ideaal is, maar een realiteit voor elk individu, en zorgen voor een veilige en harmonieuze toekomst voor alle komende generaties.

PRIORITAIRE ACTIES

MENSENRECHTEN, DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

Wereldvrede, internationale rechtvaardigheid en veiligheid in buurlanden bevorderen, en strijden tegen externe inmenging en tegen corruptie, mensenrechtenschendingen, schendingen van de rechtsstaat en politieke repressie.

Onafhankelijke media en etnische en religieuze minderheden beschermen.

Een nieuwe wereldwijde alliantie voor democratie creëren in samenwerking

met grote democratieën, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

SAMENWERKING MET PARTNERS

Een leidende rol spelen in de hervorming van het multilateralisme, en in het bijzonder oproepen tot de hervorming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om meer multilaterale allianties te creëren en ook om de dialoog tussen verschillende culturen en beschavingen te bevorderen, de vrede, de mensenrechten en de democratie in de wereld te versterken en ‘soft power’, onze waarden en strategische autonomie te bevorderen.

ROL VAN DE EUROPESE UNIE ALS WERELDSPELER

De rol van EU-bedrijven in derde landen versterken, als versterkers van EU-waarden, rekening houdend met de behoeften van de mkb’s in de EU.

Deze bedrijven opnemen in handelsovereenkomsten.

Zorgen voor naleving van de arbeids- en mensenrechtennormen van de EU in internationale handelsovereenkomsten.

Wapenhandel bestrijden met bijzondere aandacht voor de naoorlogse periode in Oekraïne.

INTERNE EN EXTERNE BEVEILIGING

Het Europese migratie- en asielbeleid harmoniseren.

De bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie verbeteren.

Een coherente strategie implementeren in de strijd tegen ‘hybride bedreigingen en campagnes’ om Europese landen te helpen deze effectief tegen te gaan.

DEFENSIE

Een echte Europese militaire macht ontwikkelen en de strategische autonomie van Europa ondersteunen met behoud van de trans-Atlantische relatie met de NAVO.

De Militaire Staf van de Europese Unie (EUMS) versterken voor een effectieve coördinatie en planning van militaire operaties.

De gezamenlijke Europese aanschaf van militair materieel stimuleren om schaalvoordelen te behalen.

nl_NLNederlands