ZÖLD ÉS KÉK VEZETŐ SZEREP

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

green and brown leaf plant

Európai Demokrata Párt KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

Az éghajlatváltozás elleni hatékony küzdelem érdekében mozgalmunk pragmatikus megközelítést fog alkalmazni, amelyet konkrét adatok, nem pedig ideológiák vezérelnek, ugyanakkor biztosítani fogja, hogy az intézkedések finanszírozásának terhe ne az adófizetőkre háruljon.

Egyik prioritásunk az EU energiafüggőségének csökkentése a tiszta energia termelésének fejlesztésével, a technológiai semlegesség tiszteletben tartása mellett.

Ösztönözni fogjuk a megújuló energiák és az atomenergia használatát a nemzeti döntéseknek megfelelően, elismerve kulcsfontosságú szerepüket a CO2-kibocsátások csökkentésében.

Az összes rendelkezésre álló megoldás kihasználásával biztosítani fogjuk a hatékony és fenntartható energetikai átmenetet.

Elkötelezettségünk a szolidaritás, a stabilitás, a fenntarthatóság és a szuverenitás pillérein fog alapulni. Olyan új, proaktív dinamikát kívánunk kialakítani, amely összhangba hozza az ökológia és a gazdaság területeit. Ennek szellemében egy globális megközelítést fogunk alkalmazni, miközben helyi szinten járunk el.

Tevékenységünket két fő tengely mentén fogjuk folytatni: az első egy egyértelműen meghatározott stratégia az erőforrásainkkal való helyes gazdálkodásra, kezdve az értékes vízkészleteinkkel és óceánjainkkal.

A második egy ambiciózus dekarbonizációs politika bevezetése, kinyilvánítva ezáltal az energetikai átmenet iránti elkötelezettségünket. Aktívan támogatni fogjuk a regionális hatóságokat, és elősegítjük a tiszta energiaforrások tömeges bevezetését. Ez nemcsak a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentését fogja elősegíteni, hanem jelentősen csökkenteni fogja az üvegházhatású gázok kibocsátását is.

Arra fogunk törekedni, hogy ösztönözzük a szövetkezeti energiatermelést a nagy népsűrűségű területeken, előtérbe helyezve az energetikai igazságosságot, és elősegítve a megújuló megoldások alkalmazását. Ugyanebben a szellemben városainkat barátságosabb hellyé fogjuk alakítani, előnyben részesítve a környezetbarát közlekedési módokat, és megkönnyítve a körforgásos gazdaságra való átállást. Emellett ösztönözni fogjuk a szelektív hulladékgyűjtést és a termékek javítását. A regionális együttműködés megerősítésével és a polgárok részvételének előmozdításával ki fogjuk aknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket a demokrácia élénkítésére, miközben ünnepeljük a sokféleséget és előmozdítjuk a befogadást. Ezzel mind környezeti, mind társadalmi szempontból pozitív átalakulásra törekszünk. Emellett támogatni fogjuk az olyan innovatív energiatechnológiák kutatását és fejlesztését, mint az ozmotikus energia és a fúziós energia. Úgy véljük, hogy a fontos javaslatok közül az EU-tagállamok közötti megerősített energiaügyi együttműködés alapvető fontosságú az egész kontinens energiabiztonságának szavatolásához.

Teljes mértékben támogatni fogjuk a nemzeti energiahálózatok összekapcsolásának javítását, ami elősegíti az erőforrások megosztását, növeli a rugalmasságot, és ösztönzi a szolidaritást az energiaellátás zavarai esetén.

ÁTÁLLÁS

 • Annak megakadályozása, hogy a költségek a polgárokat és a kisvállalkozásokat terheljék.

 • Az épületek felújításának felgyorsítása (szigetelés, hőszivattyúk, intelligens világítás stb.).

 • A megújuló energiák és az atomenergia fejlesztésének felgyorsítása (Európa elsődleges villamosenergia-forrása, amely nem jár CO2-kibocsátással).

 • Beruházás az olyan innovatív energiatechnológiákba, mint az ozmotikus energia vagy a fúziós energia (konkrétan az ITER).

ÚJ ENERGIÁK

 • A nemzeti energiahálózatok összekapcsolásának és együttműködésének javítása az energiabiztonság fokozása érdekében.

 • A legkülső régiók mint energetikai innovációs laboratóriumok megerősítése, kiaknázva a méretüket, jellemzőiket és az energetikai reziliencia önellátás révén történő elérésének szükségességét.

 • A szövetkezeti energiatermelésre irányuló részvételen alapuló kezdeményezések támogatása, különösen a nagy népsűrűségű területeken.

 • A helyi közösségek bevonása az energetikai átmenetbe.

ÉGHAJLAT ÉS KÖRNYEZET

 • Új európai tengeri szövetség előmozdítása célzott alapokkal és ad hoc technológiai megoldásokkal.

 • A tengerekkel kapcsolatos európai diplomácia megerősítése a 2022-ben Brestben megtartott Óceáncsúcs találkozó alapján.

 • A szubnacionális kormányok bevonása a klímaváltozásra és biológiai sokféleségre vonatkozó nemzetközi egyezményekbe, az éghajlat-változási és biodiverzitási egyezményekbe, a hatékony végrehajtás biztosítása érdekében.

 • A körforgásos gazdaság előtérbe helyezése olyan intézkedések révén, mint a szelektív hulladékgyűjtés.

 • A vízpazarlás csökkentése az infrastruktúra fejlesztésével és javításával.

INFRASTRUKTÚRA

 • A tömegközlekedési hálózatokat bővítése és javítása, és annak elérése, hogy a tömegközlekedés az első számú opció legyen.

 • A regionális és helyi hatóságok támogatása abban, hogy vonzóbbá váljanak a vállalkozások számára.

hu_HUMagyar