MIGRÁCIÓS ÁRAMLÁSOK

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Miközben szem előtt tartjuk és elismerjük, hogy a migrációs kihívást a helyi gazdaságokba való észszerű befektetésekkel kell kezelni, továbbra is megingathatatlan prioritásunk marad a szárazföldi és tengeri határaink hatékony védelme iránti elkötelezettségünk.

Európai Demokrata Párt KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

Mivel Európa felkészül a demográfiai csökkenés kihívására, a tagállamok közötti stratégiai és összehangolt menekültügyi és migrációs politikát támogatjuk.

Miközben szem előtt tartjuk és elismerjük, hogy a migrációs kihívást a helyi gazdaságokba való észszerű befektetésekkel kell kezelni, továbbra is megingathatatlan prioritásunk marad a szárazföldi és tengeri határaink hatékony védelme iránti elkötelezettségünk.

A helyi és regionális hatóságokkal, valamint a nemzeti és európai erőkkel együttműködve meg fogjuk erősíteni a gazdasági migráció áttekinthető kezelése iránti elkötelezettségünket. Ez az „európai kvóták” bevezetését fogja jelenteni, amelyek szerepe a gazdasági áramlások szabályozása, garantálva ezzel az egyének rendezett bevándorlását a kontinensünkre.

Ezzel egyidejűleg egy hatékony stratégia alkalmazásával fel fogjuk számolni a bűnözői hálózatokat, miközben életeket mentünk meg a tengeren. Munkánk középpontjában az emberi jogok és az egyenlőség állnak. Minden migráns esetében mindig a társadalmi, gazdasági és kulturális integrációt fogjuk előtérbe helyezni.

Különös figyelmet fogunk fordítunk a kísérő nélküli kiskorúakra és a kontinensünkre újonnan érkezett fiatalokra. Ennek érdekében mozgósítani fogjuk a szükséges erőforrásokat olyan integrációs projektek elindítására, amelyek aktívan bevonják őket, és iránymutatást nyújtanak a munka világába való sikeres átmenethez. Ezeken az alapvető értékeken keresztül egy olyan befogadó Európa kialakítására törekszünk, amely a biztonságon alapul, és teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokat. A migráció dinamikájának felkarolásával megragadjuk az erős és sokszínű Európa megteremtésének lehetőségeit.

Ezen alapvető értékeken keresztül egy olyan befogadó Európa megteremtésére törekszünk, amely a biztonságban gyökerezik és mélyen tiszteletben tartja az emberi jogokat.

EURÓPAI KVÓTÁK

GAZDASÁGI FOLYAMATOK

A BŰNSZÖVETKEZETEK FELSZÁMOLÁSA

INTEGRÁCIÓ

IN SITU FEJLESZTÉS

  • Gazdasági beruházási programok kidolgozása a migránsok származási országában.

  • A gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés ösztönzése.

  • Az oktatáshoz, a szakképzéshez és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés biztosítása.

KIEGYENSÚLYOZOTT GAZDASÁGI MIGRÁCIÓS POLITIKÁK

  • Megerősített biztonsági intézkedések végrehajtása az illegális bevándorlás megelőzése és leküzdése érdekében.

  • „Európai kvóták” bevezetése a gazdasági áramlások szabályozása, valamint a rendezett és előnyös migráció biztosítása érdekében.

  • A visszaviteli kérelmek feldolgozásának felgyorsítása a migránsok és a fogadó államok terheinek enyhítése érdekében.

  • A támogatott önkéntes visszatérés hatékony mechanizmusainak létrehozása annak érdekében, hogy a migránsok biztonságban és méltósággal térhessenek vissza származási országukba.

TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ

  • Olyan politikák végrehajtása, amelyek elősegítik az erős társadalmi, gazdasági és kulturális integrációt azáltal, hogy bevonják a városokat és a régiókat a migrációra vonatkozó politikai döntéshozatal előtti és utáni szakaszokba, és pénzügyi támogatási mechanizmusokat hoznak létre a humanitárius vészhelyzetek kezelésére. Ezen a szinten kerül sor az integrációra, és itt nyújtják a legtöbb szolgáltatást.

VÍZUMOK ÉS FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

  • Vízumok alkalmazása a rendezett migráció elősegítésére, és a származási országokkal való jobb együttműködés.

  • Az együttműködés és a kapcsolatok fejlesztésének elősegítése a migráció területén.

hu_HUMagyar