MIGRACIJSKI TOKOVI

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

Ob upoštevanju in priznavanju potrebe po soočanju z migracijskim izzivom s preudarnim vlaganjem v lokalna gospodarstva ostaja učinkovito varovanje naših kopenskih in pomorskih meja neomajna prednostna naloga.

Evropska demokratska stranka PREDNOSTNIH NALOG

V okviru Evrope, ki se sooča z izzivom upadanja števila prebivalcev, predlagamo strateški pristop, ki bi se osredotočal na izvajanje politik azila in migracij med državami članicami.

Ob upoštevanju in priznavanju potrebe po soočanju z migracijskim izzivom s preudarnim vlaganjem v lokalna gospodarstva ostaja učinkovito varovanje naših kopenskih in pomorskih meja neomajna prednostna naloga.

V sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi organi ter evropskimi nacionalnimi silami potrjujemo svojo zavezo za smiselno upravljanje ekonomskih migracij. To bo pomenilo uvedbo »evropskih kvot«, ki bodo urejale ekonomske tokove in na ta način zagotavljale urejen prihod posameznikov na našo celino. Istočasno bomo uvedli zanesljivo strategijo za razbitje kriminalnih omrežij, ki bo pomagala reševati človeška življenja v nevarnosti na morju.

Človekove pravice in enakost so temelj našega delovanja. Za vsakega migranta bomo na prvo mesto vedno postavljali socialno, ekonomsko in kulturno vključevanje. Posebno pozornost bomo namenjali mladoletnim osebam brez spremstva in mladim, ki so prvič prispeli na našo celino. V ta namen bomo mobilizirali sredstva, ki so potrebna za pospeševanje projektov vključevanja, da jih bodo aktivno vključevala in vodila k uspešnemu prehodu v poklicni svet.

S temi temeljnimi vrednotami želimo izoblikovati vključujočo Evropo, ki temelji na varnosti in odločno spoštuje človekove pravice. S sprejemanjem dinamike migracij pa izkoriščamo priložnosti za ustvarjanje močne in raznolike Evrope.

Through these fundamental values, we aim to shape an inclusive Europe rooted in security and deeply respecting human rights

EVROPSKE KVOTE

GOSPODARSKI POTOKI

RAZBIJANJE KRIMINALNI MREZ

INTEGRACIJA

RAZVOJ IN SITU

  • Razvijati programe vlaganj v gospodarstvo v državah, iz katerih izvirajo migranti.

  • Spodbujati gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest.

  • Zagotavljati dostop do izobraževanja, poklicnega usposabljanja in zaposlovanja.

URAVNOTEŽENE POLITIKE EKONOMSKIH MIGRACIJ

  • Izvajati okrepljene ukrepe za zagotavljanje varnosti z namenom preprečevanja nezakonitega priseljevanja in boja proti njem.

  • Sprejeti odločitev o »evropskih kvotah« z namenom nadzora nad ekonomskimi tokovi ter zagotavljanja urejene in koristne migracije.

  • Pospešiti obravnavo prošenj za vrnitev, da se razbremeni migrante in države gostiteljice.

  • Vzpostaviti učinkovite mehanizme pomoči za prostovoljno vračanje, da se migrantom omogoči popolnoma varen in dostojanstven povratek v državo izvora.

SOCIALNA IN GOSPODARSKA VKLJUČENOST

  • Izvajati politike, ki spodbujajo močno vključenost na socialni, gospodarski in kulturni ravni z vključevanjem mest in regij v začetni kot v končni fazi procesov sprejemanja odločitev o migracijskih politikah, in vzpostaviti mehanizme finančne pomoči za obvladovanje izrednih humanitarnih razmer. Vključenost in zagotavljanje večine storitev se izvajajo na tej ravni.

VIZUMI IN SODELOVANJE PRI RAZVOJU

  • Uporabljati vizume z namenom spodbujanja rednih migracij in boljšega sodelovanja z državami izvora.

  • Spodbujati sodelovanje in vzpostavljanje odnosov na področju migracij.

sl_SISlovenščina