EUROALA REFORM

Euroopa Liit peab tegutsema kiiremini ja tõhusamalt

sinise ja kollase tähega lipp mastil

Euroopa Demokraatlik Partei PRIORITEETSET TEGEVUST

Pidevalt muutuvas maailmas on euroala reformimine keeruline teema, mis eeldab ambitsioonikat algatust ja kollektiivset tegutsemist.

Meie ettepanek on selge: euroala julge reformimine. Oleme pühendunud sellise majandusliidu loomisele, mis peab ühelt poolt hästi vastu kriisidele ja muutub teiselt poolt veelgi tugevamaks ja õitsvamaks.

Seistes taas kord silmitsi inflatsiooni ja aeglase majanduskasvu ohuga meie maailmajaos, on meil kohustus ehitada üles tugevdatud euroala ehk ala, milles peegelduks kõikide liikmesriikide majanduskasv ja lähenemine ning mille toimivust optimeeritakse.

Meie kõige väärtuslikum vara on jätkuvalt Euroopa Liidu ühtsus, kuid arvestades, et igal liikmesriigil on omad majanduslikud iseärasused ja vajadused, pakume välja tasakaalustatud lähenemise, mis julgustab ühiste standardite väljatöötamist riikide eripärade arvestamisel.

See lähenemine seisneb tõhusate struktuurireformide elluviimises, mis tugevdavad meie majanduste võimet koos kasvada ja pidada üheskoos vastu välispidistest jõududest põhjustatud turbulentsidele. Reform hõlmab ka euroala moderniseerimist. Soovime luua digitaalse euro, sularaha seejuures kindlasti kaotamata. See innovatsioon seisneb kodanike jaoks uues maksevahendis, mille juures on kasutatud ära digivaluutade transformatiivset võimet. See digitaalne euro ei ole mitte sularaha aseaine, vaid on hoopis uus makseviis.

Maksete konfidentsiaalsuse ja maksemugavuse põhimõtete järgimisel on digitaalse euro loomine meie ühisraha 21. sajandi kuulutaja, mis võimaldab meil säilitada oma rahanduse suveräänsuse muude, samuti oma digivaluutasid väljatöötavate suurriikide ees.

ÜHINE KURSS TÕHUSAMAKS VASTUPIDAMISEKS

 • Riigipõhise lähenemise olulisuse tunnistamine.
 • Sujuva majanduskasvu soodustamine kogu euroalal ja finantsstabiilsuse suurendamine.
 • Investeeringute kaasamine selliste põhieesmärkide saavutamiseks nagu rohe- ja digipööre ning ELi strateegiline autonoomia.

STRUKTUURIREFORMID

 • Töötamine majandusprobleeme ühiselt käsitleva euroala loomise nimel ühtlustatud eelarvepoliitikaga.
 • Esinemine ettepanekuga olemasolevate eelarve-eeskirjade rangemaks ja läbipaistvamaks järgimiseks.
 • Vastutustundliku eelarvehalduse tagamine, et tegeleda tööhõive, majanduskasvu ja tootlikkuse erinevustega ning kliimaga seotud riskide arvestamiseks.
 • Õiglase majandusarengu edendamine kogu euroalal, kaasates seejuures riiklikke investeeringuid, mis on vajalikud õiglaseks üleminekuks süsinikdioksiidivabale majandusele

EELARVE-EESKIRJADE JÄRGIMINE JA KOOSTÖÖ

 • Majanduskoostöö edendamine ja uute ühisinvesteeringute kaasamine (eeskätt digi- ja rohepöördesse ning julgeolekusse)

DIGITAALNE EURO

 • Oma digivaluuta käibelelaskmine meie rahandusliku suveräänsuse püsimiseks ja euroala konsolideerimiseks ülemaailmse liidrina.

HOMSED MAKSEVIISID

 • Digitaalse finantstuvastuse väljatöötamine kogu ELis, mis võimaldab klientidel, pankadel ja investoritel muudest ELi liikmesriikidest pärit isikutõendeid hõlpsalt tunnustada.

 • Euroopa Keskpanga (EKP) kaasamine suuremahuliste rahaliste ja digitaalsete tehingute tõhusamasse jälgimisse eesmärgiga võidelda rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ning terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse rahastamise vastu.

etEesti