REFORMA EVROOBMOČJA

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

blue and yellow stars flag on pole

Evropska demokratska stranka PREDNOSTNIH NALOG

V svetu, ki se neprestano spreminja, je reforma evroobmočja zapleteno vprašanje, ki zahteva ambiciozno pobudo in skupen odziv.

Naš predlog je jasen: zavzemamo se za celovito reformo evroobmočja. Trdno smo odločeni ustvariti gospodarsko unijo, ki se ne le da zoperstavlja krizam, ampak postaja še trdnejša in uspešnejša.

Soočeni z grožnjo ponovne inflacije in nizke rasti na naši celini, je naša dolžnost, da okrepimo evroobmočje in ustvarimo območje, ki odraža rast in konvergenco med vsemi državami članicami, ter optimalizacijo njegovega delovanja.

Enotnost Evropske unije ostaja naša najbolj dragocena prednost, vendar je treba vedeti, da ima vsaka država članica svoje posebne gospodarske značilnosti in potrebe, zaradi česar se zavzemamo za uravnotežen pristop, ki bo spodbujal vzpostavitev skupnih standardov ob upoštevanju nacionalnih posebnosti.

Takšen pristop bo ključnega pomena za izvajanje učinkovitih strukturnih reform, saj bo okrepil zmogljivost naših gospodarstev za doseganje skupne rasti in odpornost proti zunanjim pretresom. Reforma vključuje tudi modernizacijo evroobmočja.

Želimo ustvariti digitalno evrsko valuto, hkrati pa zagotoviti, da ne bomo odpravili likvidnih sredstev. Državljani bodo s to inovacijo pridobili nov plačilni instrument, ki bo izkoriščal zmožnost pretvorbe digitalnih valut. Ta digitalni evro ne bo nadomestil gotovine, temveč bo zagotovil nov način plačevanja. Ob upoštevanju temeljnih načel zaupnosti in priročnosti plačevanja bo oblikovanje digitalnega evra našo skupno valuto postavilo na vodilno mesto v 21. stoletju in nam omogočilo, da ohranimo svojo monetarno suverenost v primerjavi z drugimi velesilami, ki tudi same razvijajo svoje digitalne valute.

KONVERGENCA ZA VEČJO ODPORNOST

 • Priznati pomen posameznih pristopov vsake države.
 • Olajšati skladno rast na celotnem evroobmočju in okrepiti finančno stabilnost.
 • Spodbujati naložbe za doseganje ključnih ciljev, kot je dvojni ekološki in digitalni prehod ter strateška avtonomija EU.

STRUKTURNE REFORME

 • Prizadevati si za vzpostavitev evroobmočja, v katerem je soočanje z gospodarskimi izzivi plod skupinskega dela, in uskladiti naše proračunske politike.
 • Predlagati strožje in preglednejše upoštevanje obstoječih proračunskih pravil.
 • Zagotavljati odgovorno upravljanje proračuna, da bi se zmanjšala neskladja v zaposlovanju, rasti in produktivnosti ter v večji meri upoštevati podnebna tveganja.
 • Spodbujati pravičen gospodarski razvoj na celotnem evroobmočju ob spodbujanju javnih naložb, ki so potrebne za pravičen prehod na brezogljično gospodarstvo.

UPOŠTEVANJE PRORAČUNSKIH PRAVIL IN SODELOVANJA

 • Spodbujati gospodarsko sodelovanje in nove skupne naložbe (zlasti na področju digitalnih tehnologij, ekologije in varnosti).

DIGITALNI EVRO

 • Uvesti našo digitalno valuto z namenom ohranjanja naše monetarne suverenosti in krepitve evroobmočja kot vodilnega v svetu.

PLAČILNA SREDSTVA PRIHODNOSTI

 • Razviti storitev digitalne finančne identifikacije po vsej EU, ki bo strankam, bankam in vlagateljem omogočala enostavno identifikacijo drugih držav članic EU.

 • Spodbuditi Evropsko centralno banko (ECB) k boljšemu nadziranju velikih transakcij z likvidnimi in digitalnimi sredstvi, katerega namen je preprečevanje pranja denarja, izogibanja plačila davkov ter financiranje terorizma in organiziranega kriminala.

sl_SISlovenščina