KOHÉZIÓ ÉS MÉLTÁNYOSSÁG

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

blue and yellow stars flag on pole

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a nemek közötti egyenlőség előmozdítása iránt, garantálva mindenki számára az oktatáshoz és a foglalkoztatási lehetőségekhez való méltányos hozzáférést a kulcsfontosságú ágazatokban.

Az összes polgár kompetenciáinak és szakértelmének fejlesztésére irányuló befektetésekkel ösztönözni fogjuk az innovációt, és meg fogjuk erősíteni a versenyképességet.

Emellett előmozdítjuk a családok és a családok tagjainak jólétét, egészségét és biztonságát a demográfiai változáson keresztülmenő társadalmunkban.

A generációk közötti kapcsolatot szintén prioritásként kezeljük, kötelezettséget vállalva a fiatalokkal és az idősekkel szemben.

Egy olyan kiegyensúlyozott és ellenálló társadalom építésére törekszünk, amelyben életkortól függetlenül minden egyén képes megbirkózni a jövő kihívásaival. Szilárd meggyőződésünk, hogy a fenntartható kollektív jólét kulcsa az összes szükséges eszköz rendelkezésre bocsátása, és az összes szükséges lehetőség biztosítása.

E cél elérése érdekében olyan politikákat fogunk kidolgozni, amelyek elősegítik a fiatalságba való befektetést. A jövőnk alapjaként tekintünk rájuk, és elkötelezetten támogatjuk őket a kompetenciák megszerzésében, a mobilitásban és a színvonalas szakmai gyakorlatokhoz való hozzáférésben.

A fiatalok képzésére és fejlődésére irányuló befektetésekkel egy dinamikus és kompetens generációt fogunk formálni, amely készen áll arra, hogy aktívan hozzájáruljon társadalmunk jólétéhez és fenntarthatóságához.

Ezzel egy időben az idősek számára olyan politikát és kezdeményezéseket fogunk kidolgozni, amelyek garantálják a jólétüket, az aktív részvételüket a társadalomban és hozzáférésüket a folyamatos lehetőségekhez.

A színvonalas oktatáshoz való méltányos hozzáférés garantálásával lehetővé fogjuk tenni mindenki számára, hogy kiaknázhassa a benne rejlő potenciált, és teljes értékű hozzájárulást nyújthasson a gazdasághoz és a társadalomhoz.

Meggyőződésünk, hogy az oktatási innováció ösztönzésével biztosítható, hogy kontinensünk az oktatás és a képzés élvonalában maradjon. Mélyen hiszünk a sokféleséget ünneplő Európában. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan erő, amit ki kell aknáznunk. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a jóléti állam és a szociális védelmi rendszerek megerősítésének, hogy képessé tegyük őket a folyamatban lévő demográfiai, digitális és ökológiai átalakulások kezelésére. A jövő Európai Uniójában az egyén lesz a város középpontjában. Teljesen megközelíthető, a csökkent mozgásképességű személyek számára akadálymentesített városokat fogunk létrehozni. A családokat Európa teljes területén elismerés és tisztelet fogja övezni, olyan nemzeti jogszabályokkal, amelyek mindenki számára szavatolják az egyenlőséget és a méltóságot. Az egyetemleges egyenlőség és tisztelet előmozdításának elővédjei leszünk, és gondoskodni fogunk arról, hogy európai szabványainak, amelyek már most is a világ élvonalába tartoznak, egyre koherensebbé váljanak az Unió teljes területén.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

HARC A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGÉRT

 • A férfiak és nők közötti béregyenlőség biztosítása.
 • Az egyenlőség versenyképességi tényezőként kezelése, lehetővé téve valamennyi elérhető tehetség bevonását a termelési rendszerbe.
 • A munkahelyi zaklatás elleni küzdelem, és a nemek közötti egyenlőség folyamatos és szüntelen előmozdítása az élet minden területén.
 • A szexuális és reprodukciós jogok garantálása az Európai Unió teljes területén.
 • A nők és gyermekek ellen irányuló, valamint a nemi alapú erőszak minden formájának felszámolása.

   

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

 • A kor alapján történő megkülönböztetés elleni európai jogvédelem kiterjesztése a foglalkoztatáson túlmutató területekre.
 • Az idősek tartós ápolásban részesítésének lehetővé tétele, megerősítve az önállóságukat, integrációjukat és szerepüket a társadalomban.
 • Az idősek részvételének garantálása minden területen, az aktív időskor európai stratégiájának előmozdításával.
 • Teljes körű, megfizethető és egyenlő hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, például a tömegközlekedéshez és lakhatáshoz.
 • A tanulás, munka, családgondozás, munkanélküliségi időszakok közötti átmenet megkönnyítése, valamint a különböző életkorban való nyugdíjba vonulás lehetővé tétele.
 • Az egész életen át érvényes emberi jogok előmozdítása az ENSZ-ben.

   

SZÍNVONALAS KÉPZÉS

 • A Tehetségek európai megfigyelőközpontjának létrehozása.
 • A társadalombiztosítási jogok exportálásának lehetővé tétele a mobilitás elősegítése érdekében.
 • Megfelelő minimálbérek ösztönzése.
 • A munkahelyi biztonság védelme, és az egészségügyi, fizikai és szellemi biztonság biztosítása.

   

EGYENLŐSÉG MINDENKI SZÁMÁRA

 • Szegénység elleni harc, célzott támogatási programok kidolgozása, és kiemelt fontosság tulajdonítása a gyermekszegénység kérdésének.
 • A tisztességes és megfizethető lakhatás kérdésének kezelése, a „hajléktalanság” megszüntetésével.
 • Az energiaszegénységnek kitett háztartások és vállalkozások támogatása, és segítség nyújtása az épületek felújításához.
 • Egyenlő jogok biztosítása a fogyatékossággal élők számára, szabad mozgásuknak megkönnyítése, és az európai fogyatékossági kártya bevezetése.


A MUNKA ÚJ VILÁGA

 • A nem hagyományos státuszú munkavállalók védelme, és szociális védelem biztosítása számukra, foglalkoztatási státuszuktól függetlenül.
 • A lecsatlakozáshoz való jog elismerése, és a távmunka gyakorlatának szabályozása.
 • Az ügyfelekkel közvetlenül érintkező szakemberek átértékelésének előmozdítása, és a kulcsfontosságú gazdasági ágazatok egyértelműbb meghatározása.
hu_HUMagyar